Medicinrådet søger en specialkonsulent til afdelingen for kræftlægemidler

Vil du være med til at sikre mest mulig sundhed for pengene i det danske sundhedsvæsen, og har du erfaring med HTA og vurdering af lægemidlers effekt og sikkerhed? Så har du nu mulighed for at blive en del af en nyoprettet afdeling for vurdering af lægemidler til kræftsygdomme i Medicinrådets sekretariat.

Vi tilbyder
Et spændende job i en organisation, der spiller en markant rolle i forhold til prioritering og ibrugtagning af lægemidler i Danmark. Som sundhedsvidenskabelig specialkonsulent i Medicinrådets sekretariat spiller du en vigtig rolle. Du kommer til at arbejde med det materiale, der ligger til grund for Medicinrådets vurdering af forholdet mellem lægemidlers pris og effekt, målt i QALY.

Dine opgaver
Til afdelingen for kræftlægemidler søger vi en fagligt velfunderet og proaktiv sundhedsvidenskabelig specialkonsulent, som tager ansvar for egne og fælles opgaver. Erfaring med og kendskab til HTA, QALY og fælles problemstillinger for vurdering af lægemidler til kræft er en fordel. Som sundhedsvidenskabelig specialkonsulent i Medicinrådets sekretariat er din primære opgave at arbejde tæt sammen med Medicinrådets fagudvalg og sekretariatets sundhedsøkonomer, biostatistikere og informationsspecialister om at udarbejde vurderinger af nye lægemidler, som en del af beslutningsgrundlaget til Medicinrådet.

 Dine opgaver vil være at:

 • gennemgå, kvalitetsvurdere og beskrive evidensen for nye lægemidlers effekt og sikkerhed
 • validere de kliniske antagelser, som de sundhedsøkonomiske analyser bygger på
 • udarbejde de rapporter og sagsoverblik, der udgør Medicinrådets beslutningsgrundlag
 • facilitere møder i fagudvalg af kliniske og faglige eksperter
 • varetage dialogen med ansøgende virksomheder
 • processtyre flere samtidige og ofte komplekse vurderinger.


Du sikrer, at alle aspekter af en sag er grundigt belyst, og at vurderingerne i Medicinrådets beslutningsgrundlag er velargumenterede. Du fremlægger sammen med fagudvalget de endelige udkast til rapporter for Medicinrådet.

Din uddannelse, erfaringer og kvalifikationer
Du har en relevant akademisk uddannelse som f.eks. læge, mediciner med industriel specialisering, ingeniør, folkesundhedsvidenskabelig kandidat, humanbiolog eller farmaceut. Med anvendelse af QALY i Medicinrådets analyser er de sundhedsvidenskabelige og sundhedsøkonomiske fagligheder integrerede, og derfor vil det være en fordel, hvis du også har kendskab til og interesse for at arbejde med sundhedsøkonomiske modeller. Vi søger en medarbejder, der har flere års relevant erfaring med f.eks. HTA, klinisk lægemiddelafprøvning, forskning eller andet. Kendskab til Medicinrådets arbejde eller erfaring fra lignende organisationer er en fordel.
Vi forventer desuden, at du:

 • har erfaring med at kvalitetsvurdere kliniske studier
 • er velfunderet videnskabelig og metodisk
 • har kendskab til eller erfaring med QALY
 • er dygtig til at kommunikere mundtligt og skriftligt
 • tager initiativ, ansvar og overholder deadlines
 • arbejder struktureret og selvstændigt
 • værdsætter tværfagligt samarbejde med kolleger og interessenter  
 • har øje for detaljer og kan bevare overblikket i pressede situationer
 • har et godt kendskab til sundhedsvæsenets organisation og funktion
 • har forståelse for Medicinrådets position i det danske sundhedsvæsen og trives med at arbejde i en organisation præget af stor politisk bevågenhed.


Om Medicinrådet
Medicinrådet er et uafhængigt råd, der er etableret af Danske Regioner i januar 2017 med henblik på at: 

 • stille større krav til dokumentation for, at ny og eksisterende medicin er til gavn for patienterne
 • fremme hurtig og ensartet anvendelse af nye såvel som eksisterende lægemidler på tværs af sygehuse og regioner
 • skabe et stærkere grundlag for prisforhandlinger og udbud vedrørende medicin, så der opnås mest mulig sundhed for pengene.

Medicinrådets sekretariat er en spændende, tværfaglig og dynamisk arbejdsplads med godt 50 medarbejdere. Vi har en bred vifte af uddannelsesmæssige baggrunde inden for bl.a. jura, biostatistik, sundheds- og samfundsvidenskab, og fælles for os alle er, at vi har en høj faglighed og værdsætter godt og tillidsfuldt samarbejde.
Du kan læse mere om Medicinrådet her.

Om ansættelsen
Stillingen er til besættelse den 1. januar 2022 eller hurtigst muligt derefter. Ansættelsen følger gældende overenskomst for akademisk personale indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og en række AC-organisationer. Der vil desuden være mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt inkl. frokost.
Som medarbejder i Medicinrådet skal man kunne opfylde de til enhver tid gældende habilitetsregler, som kan ses her: http://www.medicinraadet.dk/om-os/habilitet.

Vil du vide mere?
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende afdelingsleder Karen Kleberg Hansen på tlf. 30344636.

Er du interesseret?
Lyder ovenstående interessant, så send din ansøgning med eksamenspapirer og CV hurtigst muligt og senest den 28. november 2021. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i slutningen i uge 48.

Send ansøgning

Tekst

Ansøgningsfrist
Sted
København
Område
Offentlig

Kontakt

Fungerende afdelingsleder Karen Kleberg Hansen på tlf. 30344636