OK21 - Sygehus- og hospitalsapotekere

21.03.2021

Lønmodtagere og arbejdsgivere på det regionale område er som bekendt blevet enige om rammerne og ændringerne til en ny overenskomst på det regionale område. Med afsæt i den regionale ramme har vi opnået enighed med regionerne om fornyelsen af aftalen for sygehus- og hospitalsapotekere.

Nu er det op til dig og de andre medlemmer at tage stilling til indholdet og afgive jeres stemme.

Pharmadanmark anbefaler, at du stemmer ”JA” til forliget.

Pharmadanmark mener, at forliget repræsenterer det bedst opnåelige resultat. Pharmadanmark vurderer, at der er tale om et fornuftigt resultat med en sikring af reallønnen samt en lønudvikling, der følger udviklingen på det private arbejdsmarked. Det er Pharmadanmarks anbefaling, at medlemmerne stemmer ja til resultatet – du modtager et link til afstemning via mail.

Her kan du læse hovedelementerne i forliget:

  1. Fornuftig økonomisk ramme

Der er aftalt generelle lønforbedringer på i alt 5,02% over de næste tre år. Reguleringsordningen bliver også ført videre. Det betyder, at den offentlige lønudvikling fortsat følger det private arbejdsmarkeds lønudvikling.

De samlede og skønnede stigninger i perioden er følgende:

 

2021

 

2022

2023

 

I alt

 

1. april

1. oktober

1. oktober

1. januar

1. oktober

 

Aftalt lønstigning

0,75%

1,37%

1,35%

0,77%

0,78%

5,02%

Reguleringsordning

-

-0,71%

0,35%

-

0,17%

-0,19%

I alt

0,75%

0,66%

1,70%

0,77%

0,95%

4,83%

 

 

 

 

 

 

Reguleringsordningen er udelukkende et skøn, og der er en del usikkerhed forbundet med dette skøn grundet COVID-19s påvirkning af det generelle private arbejdsmarked. Det kan betyde, at lønforhøjelsen pr. 1. oktober 2021 bliver lidt mindre end de aftalte 1,37%.

  1. Lille forbedring af det centralt aftalte tillæg

Der er aftalt en mindre forbedring af det centralt fastsatte tillæg i aftalens § 3 som alle sygehusapotekere er omfattet af. Der er tale om en forbedring på 4.024 kr. pr. år plus pension. Forbedringen er i 2018 niveau.

  1. Frit valg ved pension

Det er aftalt, at man fremadrettet frit kan vælge udbetaling af det supplerende pensionsbidrag der overstiger 15 % supplerende pension. Valget kan foretages en gang om året, og vælger man ikke, indbetales der pension på sædvanlig vis.

Der er tale om en tre-årig overenskomst, og forliget er dermed gældende frem til 1. april 2024.

Læs mere:

Hvis du kunne tænke dig at se den fulde aftaletekst, kan du læse mere her:

Forlig - Forhandlingsfælleskab 

Forlig - Pharmadanmark

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte Pharmadanmarks juridiske afdeling på jura@pharmadanmark.dk eller på telefon 3946 3605.