Kom til sundhedspolitisk valgdebat

15.10.2021

Sundhedspolitisk debat med Anders Lund Madsen som moderator.

Som optakt til det kommende regionsvalg inviterer Pharmadanmark til valgdebat lørdag den 6. november kl. 14-16 i Codanhus, Gl Kongevej 60, hvor vi sætter fokus på sundhedsområdet.

I panelet har vi politiske kandidater og vigtige aktører på sundhedsområdet.

Debatten tager udgangspunkt i sundhedspolitik med særligt fokus på de udfordringer, patienter oplever med medicin ved sektorovergange blandt andet. Det gælder eksempelvis multisyge og ældre medicinske patienter.

Som fagforening for life science-specialister er vi optaget af den rette brug af medicin i vores sundhedsvæsen.

Med debatten ønsker vi at styrke den sundhedspolitiske debats øje for, hvordan kvaliteten i den medicinske behandling øges til gavn for patienterne.

Panelet består af:

Rikke Løvig Simonsen, formand for Fagforeningen Pharmadanmark

Jacob Rosenberg, kandidat i Region Hovedstaden for Konservative

Karin Friis Bach, kandidat i Region Hovedstaden for Radiale Venstre

Lars Gaardhøj, kandidat i Region Hovedstaden for Socialdemokratiet

Michael Teit Nielsen, vicedirektør i Ældre Sagen

Mads Engholm, landsformand i Bedre Psykiatri

Vi glæder os til at byde velkommen i vores nye lokaler og ikke mindst til sundhedspolitisk debat.

Tilmelding senest 31. oktober.