Lov om Genom Center vedtaget

30.05.2018

Loven om Nationalt Genom Center blev i går vedtaget af folketinget – centeret skal være krumtappen i arbejdet med at implementere den danske strategi for personlig medicin.
”Vi glæder os til at følge centerets arbejde og håber, at det vil understøtte bestræbelserne på at udnytte det store potentiale i personlig medicin – ikke mindst til gavn for patienterne som forhåbentligt har udsigt til mere effektive behandlinger med færre bivirkninger,” siger Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark.

Hun forklarer, at det for Pharmadanmark er afgørende, at strategien for personlig medicin ikke kun fokuserer på diagnosticering og forbedring af eksisterende behandlinger.
”Det er naturligvis meget relevant at bruge gensekventering til at hjælpe klinikerne med at give den rette behandling til patienterne – med eksisterende lægemidler. Men gensekventering kan ikke stå alene, der skal lægemidler til. Derfor skal personlig medicinsk teknologi bruges til at udvikle nye lægemidler. Man kan formulere det sådan, at der mangler de lægemidler til at håndtere de genetiske ændringer, der kan screenes for. Det skal også afspejle sig i Genomcenterets arbejde,” siger Pharmadanmarks formand.
Rikke Løvig Simonsen understreger, at Pharmadanmark også anser stærke offentligt/private samarbejder som nødvendige i udviklingen af nye behandlinger.