Valgdebat om pladser i Hovedbestyrelsen

30.09.2021

Privat- og Stat-sektionerne skal i kampvalg om pladserne i Pharmadanmarks hovedbestyrelse. Afstemningen sendes ud til de respektive sektioners medlemmer fredag 1. oktober.

Og mandag den 4. oktober holdes der virtuel valgdebat med de opstillede kandidater kl. 19-20 for Privat-sektionen og kl. 20-20.30 for Stat-sektionen.

Tilmeld dig valgdebatten for Privat.

Tilmeld dig valgdebatten for Stat.

I Privat-sektionen stiller følgende kandidater op til HB:
- Bill Vestergaard
- Dorte Clausen
- Erik Carp
- Sanne Tofte Colombo
- Tanja Villumsen

Læs om kandidaterne.

Privat har fire ordinære pladser i HB. De fire kandidater med flest stemmer vælges ind som ordinære medlemmer. Derudover er der to suppleantposter.

I Stat-sektionen stiller følgende kandidater op til HB:
- Jacob Rørdam Holm-Jørgensen
- Stine Hasling Mogensen

Læs om kandidaterne.

Stat har en ordinær plads i HB. Den kandidat med flest stemmer vælges ind som ordinært medlem. Den anden kandidat tilbydes en suppleantpost.

For de resterende sektioner er følgende kandidater valgt til HB:
Apotek: Janne Baaring

Regioner og Kommuner: Peter Thøgersen, ordinært medlem samt Asal Basiri, suppleant

Studerende: Kristoffer Fisker

Tillykke med valget!

Medlemmer af Privat- og og Stat-sektionerne modtager fredag 1. oktober afstemningslink fra SurveyXact. Valget afsluttes torsdag 14. oktober, og resultatet offentliggøres i Fredag Formiddag 15. oktober.

Torsdag den 23. september var der frist for at indsende stillerliste, såfremt man var interesseret i at stille op til Hovedbestyrelsen (HB).