Content reference 1
Medlemsblad
19.05.2021
Mød specialestuderende på Farmaci Halla Hassan, som nyder at være tilbage i laboratoriet på Syddansk Universitet efter den delvise genåbning. Og læs om Laura Victoria Jedig Lech, som har ...
Nyheder
09.06.2021
I dag er international Hvad er vigtigt for dig?-dag, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed er med til at markere i Danmark sammen med over 48 andre lande. Mærkedagen sætter fokus på at møde borgeren og patienten som et helt menneske – og ikke som en sygdom, et handicap, et organ eller et laboratorieresultat. Pharmadanmarks formand Rikke Løvig Simonsen sidder i Patientsikkerhedsrådet, som er del af Dansk Selskab for Patientsikkerhed. "Som medarbejdere i sundhedsvæsenet og life science-specialister er det så vigtigt, at vi går til patienten som et helt menneske og anerkender, at meget andet end sygdommen definerer. Vi skal væk fra kun at behandle sygdommen og til at hjælpe mennesket, hvilket den medicinske behandling skal afspejle," siger Rikke Løvig Simonsen og tilføjer: "Vi er alle forskellige, hvilket sundhedsvæsenet skal huske og rumme. Dét er også med til at skabe mere lighed i sundhed". I tråd hermed fremhæver hun personlig medicin, der i højere grad er målrettet patienten - mennesket - og som vil få en mere og mere fremtrædende rolle i fremtidens sundhedsvæsen.
Content reference 2
Nyheder
11.06.2021
Afstemningen om en række vigtige vedtægtsændringer sluttede i nat. Rekordmange deltog, men dog ikke helt en tredjedel af Pharmadanmarks 7.796 medlemmer som kræves for, at resultatet er gældende. Derfor sendes en ny afstemning ud den 14. juni. Den nye afstemning omfatter alle de foreslåede vedtægtsændringer på nær forslaget om at åbne for professionsbachelorer som medlemmer – det forslag opnåede nemlig ikke det nødvendige 2/3 flertal af de afgivne stemmer for at kunne gå videre til ny afstemning. Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark, siger: "Først og fremmest er jeg selvfølgelig glad for, at et flertal af medlemmerne har stemt ja til alle forslagene, og at de dermed bakker op om det, vi i Hovedbestyrelsen mener, at der er behov for fremover for, at Pharmadanmark kan udvikle sig som fagforening for Danmarks life science-specialister. Dette skal vi så meget gerne have bekræftet i en ny afstemning.” Professionsbachelorer nedstemt Rikke Løvig Simonsen ærgrer sig dog over, at forslaget om at byde professionsbachelorer inden for life science ikke fik nok stemmer: ”Omvendt er jeg ærgerlig over, at forslaget om professionsbachelorer ikke fik stemmer nok til at gå videre til en ny afstemning. Det var ellers tæt på, men jeg respekterer til fulde, at ikke alle medlemmer mener, at tiden er inde til at åbne foreningen yderligere. Vi kan så konstatere, at der faktisk er et flertal af medlemmerne, som støtter forslaget og godt kan se professionsbachelorer som medlemmer. Derfor er det et spørgsmål, vi på et tidspunkt er nødt til at diskutere igen,” siger hun og uddyber: ”Realiteten er jo, at flere af de store akademiske fagforeninger og Akademikernes Centralorganisation allerede optager professionsbachelorer, ligesom mange af os i det daglige arbejder tæt sammen med professionsbachelorer.” Vigtigt at stemme påny Rikke Løvig Simonsen opfordrer til at deltage i den nye afstemning: ”Det er vedtægtsændringer, som vil give Pharmadanmark mere robusthed, gøre os mere smidig som organisation og på den måde også i stand til at varetage medlemmernes interesser endnu bedre end i dag.” Alle medlemmer skal stemme igen – også selvom de stemte i den første afstemning. Blandt de foreslåede ændringer er, at Repræsentantskabsmøder (RP) afholdes hvert andet år – til gengæld vil der blive afholdt en faglig konference for alle medlemmer. Der gives også mulighed for at afholde RP virtuelt. Formandsperioden udvides, så formanden kan fungere i alt i otte år. Al uddybende information, man behøver for at stemme, følger med den mail, medlemmer får tilsendt 14. juni. Men læs også Q&A om vedtægtsændringer. Den nye afstemning afsluttes torsdag den 17. juni kl. 24.
Nyheder
07.06.2021
Det blev et meget overbevisende ja, da Pharmadanmarks medlemmer på Færøerne stemte om overenskomsten, som dækker både de offentligt ansatte farmaceuter og apoteksfarmaceuterne. 100 procent af de i alt 87 procent, som deltog i afstemningen, stemte således ja. På grund af COVID-19 har Pharmadanmark ikke kunnet afholde egentlige fysiske overenskomstforhandlinger på Færøerne, og parterne har siden foråret 2020 ventet på muligheden for mødes i en forhandling. Det har dog ikke har vist sig muligt. De aftalte lønforbedringer er: ·         1. oktober 2019 2,56 procent ·         1. januar 2021 2,05 procent ·         1. oktober 2022 1,25 procent Overenskomsten fornys for en treårig periode fra 1. oktober 2019 til 1. oktober 2022.

KONTAKT PHARMADANMARK

3946 3600
pd@pharmadanmark.dk

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET 

- BLIV MEDLEM

Kalender
15 Jun

Safety er mange ting i Life Science

22 Jun

Online jobsøgningsworkshop: Brænd igennem med ansøgning og CV

24 Sep

Kandidatfest 2020 + 2021

31 Dec

Introduktion til GMP - e-kursus for nyuddannede

Sektionsleder til Tilladelser og Forsyningssikkerhed i Lægemiddelstyrelsen
Sted: København
Ansøgningsfrist: 15.06.2021

Pharmadanmark administrerer Danmarks Farmaceutiske Selskab og Dansk QP Forum.