Content reference 1
Medlemsblad
14.09.2021
Årets syvende Pharma er dedikeret til sensommerens studiestart på landets life science-uddannelser. Vi genbesøger Mille Rasmussen og Zainab Alhafez, vi sidste år mødte som førsteårsstuder...
Nyheder
17.09.2021
Bliv graduate og oversæt dine akademiske meoder til erhvervslivet. Som dimittend har du nu mulighed for at blive en del af et graduateprogram i op til fire måneder hos en lille eller mellemstor virksomhed. Programmet sikrer kompetenceudvikling og relevant erhvervserfaring. Målet er at øge din evne til at omsætte kompetencer til konkret opgaveløsning i en virksomhed, og hermed øge chancen for beskæftigelse - både generelt og i den konkrete virksomhed. Graduateprogrammet giver både økonomisk tilskud til små og mellemstore virksomheder og værktøjer til ansættelsen. Formålet med Akademikernes - som er hovedorganisation for akademiske fagforeninger - graduateprogram er at få dimittendernes højaktuelle kompetencer omsat til løsning af konkrete opgaver, der matcher virksomhedernes efterspørgsel. Læs mere og ansøg lige her: http://www.graduatesmv.dk
Content reference 2
Nyheder
02.09.2021
De vedtægtsændringer, Pharmadanmarks medlemmer vedtog tidligere på året, indebærer, at hele foreningens hovedbestyrelse (HB) nu skal på valg.  Hvis man ønsker at stille op til en af pladserne, er der frist for at indsende stillerliste den 23. september – seks medlemmer skal skrive under på stillerlisten, som kan findes på et link nedenfor. Den 24. september vil kandidaterne til pladserne i HB blive offentliggjort. Såfremt der er flere kandidater end pladser, starter valget 1. oktober. Alle medlemmer i den pågældende sektion vil i så fald få tilsendt et link via SurveyXact til afstemningen, som afsluttes 14. oktober. HB varetager den politiske ledelse af foreningen, tegner den politiske linje og har det overordnede ansvar for foreningens drift og økonomi. HB repræsenterer alle foreningens sektioner: Privat, Apotek, Regioner & Kommuner og Studerende. HB består af ni medlemmer. Syv af medlemmerne er valgt af og blandt medlemmerne. Det ottende medlem vælges af og blandt Pharmadanmark-Studerende. Det niende medlem er formanden for foreningen, der desuden er formand for HB. Udover valg til hovedbestyrelsen, er der valg i Studiefonden, hvor én post er på valg, som genopstiller. Download stillerliste. Den sendes udfyldt til Sandra Vindelin på ssv@pharmadanmark.dk. Forslag, der ønskes behandlet på Pharmadanmarks repræsentantskabsmøde 6. november, skal også sendes til Sandra Vindelin på ssv@pharmadanmark.dk senest 15. september 2021 jævnfør vedtægterne. NB! Denne artikel er en opdateret version. I en tidligere – og forældet - version var kun enkelte pladser i HB på valg.
Nyheder
07.09.2021
Det er meget uhensigtsmæssigt af regeringen at skære i dimittendsatsen. Et nyt stort reformudspil - 'Danmark kan mere 1' - vil således reducere nyuddannedes dagpenge fra nuværende 13.815 kroner til 9.500 kroner. Det skal ifølge regeringen få dimittender hurtigere på arbejdsmarkedet i en situation, hvor der er mangel på arbejdskraft. Pharmadanmarks formand Rikke Løvig Simonsen advarer imod forslaget. "Dagpengesystemet er en grundpille i den danske flexicurity-model, som både giver et fleksibelt arbejdsmarked og en relativt høj social sikkerhed for ledige. Derfor er det bekymrende, at regeringen er ude på at stresse dimittender, som jo har et ønske om at komme ud på arbejdsmarkedet og bruge deres faglighed. Men som behøver konstruktive incitamenter i stedet for straf,"  siger hun.  Nej tak til pisk Skulle forslaget blive realiseret, frygter Rikke Løvig Simonsen ikke alene, at dimittender vil blive hårdt presset økonomisk. ”Nok så vigtigt risikerer man, at fødekæden af højtuddannede til erhvervslivet tager skade. Samfundet er langt bedre tjent med, at nyuddannede får et relevant job, der matcher deres kompetencer, frem for at de af økonomiske grunde tager et arbejde, som ikke er direkte i forlængelse af deres uddannelse,” siger hun. Rikke Løvig Simonsen minder om, at dimittendsatsen er, som den er, for at få de nyuddannede godt ud på arbejdsmarkedet.  ”Det er selvfølgelig bedst, at dimittendernes kompetencer hurtigt kommer i spil i virksomhederne. Men det kan godt tage lidt tid for en nyuddannet med specialiserede kompetencer at finde det rette job. De har allerede et stort incitament til at søge job, og de gør det. Det mener jeg bestemt ikke, at den nuværende dimittendsats står i vejen for”. Styrket karrierevejledning Af konstruktive incitamenter til at lette overgangen fra studie til job foreslår Rikke Løvig Simonsen at styrke karrierevejledningen på universiteterne, herunder en tidlig indsats allerede på bachelordelen eksempelvis. En indsats som kræver tilførsel af midler.   "I virkeligheden starter overgangen til arbejdsmarkedet på studiet, hvor man bør hjælpe de studerende til at tænke deres faglighed som kompetencer, der er anvendelige og givtige uden for studiet. Vel at mærke på en konstruktiv og ikke stressende måde. Af samme grund er det aldeles vigtigt, at virksomheder og andre organisationer tager det ansvar at tilbyde relevante studiejob," siger hun.  Ydermere efterspørger Rikke Løvig Simonsen en fleksibilitet, hvad angår tidspunktet for at dimittere. Som nyuddannet er det en hæmsko for at lande et job at blive færdiguddannet lige inden sommerferien, hvor det meste af jobmarkedet går i dvale.   FoU gøres permanent På positivsiden af reformudspillet er regeringens forslag om at gøre fradraget for forskning og udvikling, FoU, permanent.  "En stærk life science-branche er med til at skabe viden, vækst og velfærd, hvilket et permanent forsknings- og udviklingsfradrag vil understøtte. Det er en positiv del af reformudspillet, som vi bakker op om," siger Rikke Løvig Simonsen. For Pharmadanmarks dimittender gælder det, at de lægger ud med en ledighed på cirka 30 pct., men at langt de fleste inden for et halvt år kommer i job. Sammen med vores hovedorganisation Akademikerne har vi ydermere udarbejdet en række forslag til en god overgang fra studie til job.

KONTAKT PHARMADANMARK

3946 3600
pd@pharmadanmark.dk

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET 

Bliv medlem

Kalender
24 Sep

Kandidatfest 2020 + 2021

12 Oct

Hør hvordan Novo Nordisk og ALK arbejder med kompetenceudvikling i QA og QP

06 Nov

Repræsentantskabsmøde 2021

31 Dec

Introduktion til GMP - e-kursus for nyuddannede

01 Jul

Introduktion til GCP - e-kursus for nyuddannede

Ledige stillinger
Teamleder til inspektion af kliniske forsøg og bivirkningsovervågning
Sted: København
Ansøgningsfrist: 30.09.2021