Content reference 1
Medlemsblad
25.11.2022
Årets sidste udgave af Pharma indeholder bl.a. en stor reportage fra Pharmadanmarks faglige konference, hvor der var fokus på digitalisering og ny teknologi. Læs også om et ph.d.-projekt,...
Nyheder
25.11.2022
Pharma 09/2022  LEDER Af Tanja Villumsen, formand for Pharmadanmark Pharmadanmarks faglige konference løb af stablen 12. november, og 150 deltagere delte en masse kloge timer sammen i vores helt særlige fagfælleskab. Jeg håber, at de af jer, som deltog, fik værdifuldt input og output fra konferencen, og at I fik genoplivet det netværk, som det har været svært at dyrke under COVID-19.  Herligt, at vi igen kan komme ud og dele læringer og blive inspireret af hinanden. Vi gentager succesen igen om to år, eventuelt i et tilpasset format, så I får mest ’bang for the buck’ ud af jeres medlemskroner.  På programmet noterede jeg mig især, at fremtidens digitale kompetencer og muligheder var et tema. Fremtidens patient skal inkluderes i et partnerskab med sundhedsfaglige kapaciteter, hvor sundhedsdata fra patienten kan uploades i realtid, og forslag til sundhedsfremme tikker tilbage. Hovedtaleren Dr. Bertalan Meskó har hacket sin egen sundhed og vågner med en alarm, der kun vækker ham, når han er registreret i ’light sleep’.  Det er et syret faktum, at vi har mere computerkraft i et smartwatch, end der blev brugt til at komme på månen i 1960'erne. Hvert pulsslag registreres og samles, og uret kan sågar ringe 112, hvis det skulle gå så galt. Eller som der blev sagt på konferencen af hospitalspræsten Christian Busch – døden er et vilkår, og vi skal turde tale mere om død. Det leder mig til at tænke på følgende: Hvordan skal dine sundhedsdata bruges, og hvordan skal virksomheder og patienter forholde sig – forestil jer en polyfarmacipatient, som får notifikationer fra syv forskellige apps, fordi de ikke snakker sammen på tværs. Kan apps erstatte lægebesøget eller turen på apoteket? Og hvem sikrer, at de råd ikke er forurenet af kommercielle interesser? Skal vi nu være softwareudviklere med farmaci i bi-fag?  Se, dét er spændende, og noget vi skal tænke mere over for at sikre fremtidens arbejdsstyrke.  Lars Fogh Iversen fra Novo Nordisk er i gang med at bygge et område op, som skal anvende sofistikerede digitale værktøjer til at optimere beslutninger og lægemiddeludviklingen. De digitale værktøjer er ikke en trussel, men det bliver de, hvis vi ikke lærer at forstå og bruge dem i vores arbejde. Vi skal udvikle og udbygge digitale kompetencer, vi skal med andre ord blive to-sprogede i farma og digitale værktøjer. Men samtidig skal vi også indse, at det personlige møde med patienten ikke kan erstattes, og at det virtuelle er et supplement, ikke en substitutionsøvelse. Vi skal få hjælp til vores beslutninger gennem computerkraften, men ansvaret for at træffe beslutningen er stadig fagpersonens.  En opfordring skal lyde herfra – tal med din leder om, hvordan du kan øge dine digitale kompetencer allerede nu, eller kontakt Pharmadanmarks karrierevejledning og få konkret sparring. Er du leder, så overvej, hvordan dit ansvarsområdes arbejdsgange kan automatiseres, og hvordan du får medarbejderne godt med på den rejse. For udvikling sker eksponentielt, og vi er lige nu i starten af en vækstkurve.  I den forbindelse vil jeg nævne, at Pharmadanmark naturligvis fortsat arbejder for at sikre en bedre efter- og videreuddannelse, herunder digitale kompetencer. Jeres kompetencer skal vedligeholdes – også så vi fortsat har en stærk life science-sektor i Danmark. Vi er spændte på, hvordan den nye regering vil være medspillere på at sikre kvaliteten i uddannelserne. Læs det samlede Pharma 09/2022 her 
Content reference 2
Nyhedsbrev
02.12.2022
I det nyeste Fredag Formiddag kan du blandt andet læse om, at udenlandske studerende skaber stor værdi, samt holde dig opdateret på life science-nyheder og se kommende arrangementer i foreningen.  Læs det nyeste Fredag Formiddag her Kontakt redaktionen Du er velkommen til at skrive til redaktionen, hvis du har input eller kommentarer til nyhedsbrevet. Redaktør: Christian K. Thorsted, ckt@pharmadanmark.dk Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her Se seneste versioner AnnonceringNå en bred skare af akademikere inden for life science med en annonce i et af vores medier. Kontakt: Annette BrinkSalgschef +45 53 83 14 66 annettebrink@media-partners.dk
Pharma
25.11.2022
Pharma 09/2022 LIFE SCIENCE 2022:  Senior Vice President Lars Fogh Iversen står i spidsen for det nye område i Novo Nordisk, Digital Science & Innovation. På Life Science 2022 fortalte han om det paradigmeskifte, som digitaliseringen er på vej til at skabe inden for lægemiddelforskning. Af Christian K. Thorsted / Foto Camilla Schiøler En omfattende digitalisering af lægemiddelvirksomheders forskningsaktiviteter er ikke nice to do – nej, det bliver en forudsætning for at drive forskning  fremadrettet. Det understregede Senior Vice President Lars Fogh Iversen, der leder det nyetablerede område i Novo Nordisk, Digital Science & Innovation, i sit oplæg på Life Science 2022. ”Man har set, at for eksempel underholdningsindustrien og nyhedsindustrien er blevet totalt disruptet – fysiske produkter er blevet fuldt ud digitaliseret. Sådan er det ikke med lægemiddelindustrien og vil aldrig blive det, fordi det fysiske produkt i form af lægemidlet ikke vil kunne erstattes med et digitalt. Men derfor kan vi alligevel ikke sove roligt, for vi vil også blive disruptet, hvis vi ikke går ind i en digital transformering,” sagde Lars Fogh Iversen. Han pointerede, at det netop er vigtigt at skelne mellem den totale disruption af værdikæden og så en gradvis transformation, hvor en virksomhed digitaliserer sine arbejdsgange.  ”Etableringen af Digital Science & Innovation i Novo Nordisk handler om, at vi erkender, at vi må transformere den måde, vi arbejder på, ikke mindst forsker i nye lægemidler på. I første omgang er der tale om den introverte del af digitaliseringen, altså den måde vi arbejder på internt i virksomheden. Der findes også en ekstrovert del af digitaliseringen. Den handler om, hvordan vi møder vores patienter med blandt andet nye digitale produkter. Den del vil vi selvfølgelig også skulle have øget fokus på.”  Nye højder med innovationen Lars Fogh Iversen beskrev i sit oplæg, hvordan Novo Nordisk har været på en lang rejse i de seneste årtier. I 1990’erne var virksomheden meget fokuseret på diabetes og på enkelte sjældne sygdomme. Proteiner og peptider var det primære, og lægemidlerne blev givet via injektioner. I 2010’erne nåede Novo Nordisk frem til, at man ønskede at arbejde inden for flere sygdomsområder. Det førte til fokus på blandt andet fedme, hjertekarsygdomme og nyresygdomme. Samtidig gik Novo Nordisk i gang med at forsøge at lave orale versioner af dets peptider. Og for få år siden udvidede Novo Nordisk så terapiområderne endnu mere, blandt andet til sjældne blodsygdomme. ”Vi begyndte så også at se på nye teknologiplatforme. Vi vil nu ikke alene arbejde med proteiner og peptider, men også med stamceller, genterapi og geneditering – også små molekyler. Vi har altså udviklet os enormt fra dér, hvor vi kommer fra. For at nå de mål og gøre det effektivt, så besluttede vi for nyligt, at vi måtte digitalisere. Vi digitaliserer altså ikke bare for at digitalisere, men for at nå vores mål og ambitioner og for at nå nye højder med vores innovation.” Kæmpe datamængder Lars Fogh Iversen beskrev også, hvorledes arbejdet i laboratorierne har ændret sig fundamentalt – eller i alt fald er på vej til at gøre det. Forskningen er typisk blevet gennemført af en kemiker og en laborant, og de har kun kunnet generere meget små datamængder. "Vi har hidtil haft mange hypoteser og få data. Nu er vi kommet dertil, at vi har en arbejdsmetode, hvor vi samler en hel del flere data, og hvor vi stadig bruger vores humane intelligens til at drive forsøgene. Men vi supplerer nu også med kunstig intelligens og machine learning, så vi kan nå mere. Lige om hjørnet ligger det, at vi også kan bruge AI til at få styr på vores data,” forklarede han. Lars Fogh Iversen mener, at lægemiddelindustrien, men også inden for andre forskningsområder, står over for et egentligt paradigmeskifte. Det skyldes, at man nu efterhånden kan samle så meget data, at mennesker simpelthen ikke længere kan overskue de indsamlede datamængder. ”På den måde bliver drug discovery ikke længere en screeningsøvelse, hvor man screener efter nye compounds og forsøger at forstå biologien – det flytter sig derimod over til at dreje sig om at forstå data. Drug discovery er nu et learningproblem – og ikke et screeningproblem.”  Han erkender, at der ligger en kæmpe arbejdsopgave i at strukturere data. Derfor skal der skabes en infrastruktur for håndteringen. ”Der er mange virksomheder, der har gjort det her forkert. Utallige har fokuseret på alene at skaffe data – men er mislykkedes, fordi de har haft en elendig infrastruktur til at håndtere datamængden. Andre har haft god AI, men ikke haft data at arbejde med. Andre igen har haft et godt teknologifundament, men har ikke kunnet skabe noget konkret ud fra det. Vi prøver at balancere tingene, så vi både genererer data, har en infrastruktur til at håndtere dem, men også at der er nogle i virksomheden, der kan bruge data og skabe noget med dem.” Stil de rigtige spørgsmål Lars Fogh Iversen understregede, at selvom meget altså forandrer sig i lægemiddelforskningen i de kommende år, så er én ting uforandret.  ”Vi skal stadig stille de rigtige spørgsmål, ligesom vi skulle for 100 år siden. Stiller vi ikke de rigtige spørgsmål, så gør vi ikke det rigtige over for patienterne. Så vi skal stadig være nysgerrige og sørge for, at det, vi gør, bringer værdi ind i organisationen.” Han fastslog, at der altid vil ligge en udfordring i at ændre den måde, man i en organisation arbejder på.  ”Det nemmeste i verden er at fortsætte, som man altid har gjort, men det er altså ikke en mulighed, hvis virksomheden skal overleve i det lange løb.” Den anden barriere for at lykkes med den digitale transformation er adgangen til talent.  ”Konkurrencen om kompetencer er hård og global, og derfor er vi til stede flere steder i verden for at få adgang til dem, specielt inden for det digitale. De mest værdifulde medarbejdere, jeg kan finde i øjeblikket, det er dem, der kan begge dele – taler to sprog. Både har en faglig dybde og taler det digitale sprog. Dem er der ikke så mange af.”  Lars Fogh Iversen sluttede: ”For mig har det været et spændende spring at tage over i det digitale, og jeg vil opfordre alle jer her i dag til at sørge for, at I har digitale kompetencer med i jeres personlige udviklingsplan.”  Da krisen kom, fik Danmark et samlet overblik over lægemiddellagrene Læs det samlede Pharma 09/2022 her 

KONTAKT PHARMADANMARK

3946 3600
pd@pharmadanmark.dk

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET 

Bliv medlem

Humlebæk Apotek søger farmaceut
Sted: Humlebæk
Ansøgningsfrist: 16.12.2022
Stuer Apotek søger farmaceut til fast stilling
Sted: Struer
Ansøgningsfrist: 31.12.2022

ANNONCERING

Nå en bred skare af akademikere inden for life science med en annonce i et af vores medier.

Bliv klogere på dine muligheder.

Videnskabelige selskaber

Pharmadanmark administrerer Danmarks Farmaceutiske Selskab og Dansk QP Forum