Nyheder
12.09.2023
Erhvervsministeriet offentliggjorde i går ’Life science-industriens økonomiske fodaftryk’, som tager temperaturen på branchen. Blandt de iøjnefaldende tal er, at life science-industrien beskæftiger 50.432 årsværk, svarende til 3,9 pct. af det samlede antal årsværk i hele den danske økonomi. Beskæftigelsen i industrien er vokset med 25 pct. fra 2010 til 2020. Analysen dokumenterer også, at de beskæftigede i industrien har længere uddannelser end i dansk erhvervsliv generelt; 35 pct. af de beskæftigede har således en lang videregående uddannelse. ”Fodaftryksanalysen er rigtig positiv læsning, og bekræfter også fundene i Pharmadanmarks eget Life Science-barometer fra tidligere i år: Dansk life science rider på en bølge af succes – det afspejles i de økonomiske nøgletal, beskæftigelsen – og ikke at forglemme også i masser af innovation, hvor der hele tiden udvikles nye og bedre behandlinger til patienterne,” siger Tanja Villumsen, der selv er ansat i den virksomhed, som trækker branchen mest op; Novo Nordisk. Lidt malurt dryppes der dog i bægeret i fodaftryksanalysen. Konkret halter Danmark efter sammenlignelige lande, når det handler om overgangen fra forskning til kommercialisering. Her er der plads til forbedring, for skal der skabes nye væksteventyr, er det helt afgørende, at stærk forskning faktisk kommer videre i udviklingen og så bl.a. kan skabe job. ”Kommercialisering af forskning – både den der foregår i det offentlige og i industrien – er afhængig af en stærk myndighedsbetjening. Forskere og virksomheder har brug for dialog, sparring og input, så der bliver taget højde for alle vinkler. Det har jeg faktisk selv oplevet værdien af i mit projekt, hvor vi opskalerer en forskergruppes ideer til industristandard. Her har vi fået rigtig god hjælp fra myndighederne, så vi kunne være sikre på vores strategi. Så uden ressourcer hos staten, så når vi ikke i mål med at sikre væksten i life science,” påpeger Tanja Villumsen. Men som fagforening for ledere og ansatte i life science er det klart, at Pharmadanmark er særligt opmærksom på branchens medarbejderne. ”De er jo hele grundlaget for succesen.  Så hvordan sikrer man, at virksomhederne kan få de kompetencer, de skal bruge? Det er det helt store spørgsmål, når det handler om at bevare Danmarks position,” siger Tanja Villumsen. Ifølge Pharmadanmarks Life Science-Barometer vil der i et højvækst scenarie frem mod 2030 komme til at mangle 500 farmaceuter og 3.700 med en lang videregående uddannelse. ”Det kan gøre det nødvendigt at satse på at uddanne flere unge herhjemme til branchen, men det er også vigtigt at satse på kontinuerlig efter- og videreuddannelse af den eksisterende arbejdsstyrke, blandt andet fordi virksomhederne i høj grad har brug for nye kompetencer inden for en række områder, bl.a. digitalisering og anvendelsen af AI overalt i deres organisation. Rammerne skal være til stede for denne kompetenceudvikling,” siger hun og fortsætter: ”Men det er også nødvendigt at tiltrække talenter udefra. Derfor er jeg glad for at se, at der er blevet optaget endnu flere internationale studerende i år. Faktisk er der optaget 543 flere med udenlandsk statsborgerskab alene på de engelsksprogede bacheloruddannelser på området i forhold til sidste år. Det er netop noget, vi i Pharmadanmark kæmper for, fordi udlændinge skaber en enorm værdi for både uddannelse og efterfølgende for arbejdsmarkedet, når de – forhåbentligt – vælger at blive i den danske life science-branche og bidrager med viden og indsigt og bliver vores gode kollegaer.” Læs analysen her.
Content reference 2
Nyhedsbrev
08.09.2023
I det nyeste Fredag Formiddag kan du holde dig opdateret på life science-nyheder og se kommende arrangementer i foreningen.  Læs det nyeste Fredag Formiddag her Kontakt redaktionen Du er velkommen til at skrive til redaktionen, hvis du har input eller kommentarer til nyhedsbrevet. Redaktør: Christian K. Thorsted, ckt@pharmadanmark.dk Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her   AnnonceringNå en bred skare af folk inden for life science med en annonce i et af vores medier. Kontakt: Annette Brink, Salgschef, +45 53 83 14 66, annettebrink@media-partners.dk
Nyheder
12.09.2023
Af Christian K. Thorsted Robusthedskommissionen har i dag offentliggjort sine anbefalinger til, hvordan man håndterer de grundlæggende udfordringer i sundhedsvæsenet. En af de klare anbefalinger er, at det bør overvejes at autorisere farmaceuter og farmakonomer som sundhedspersoner. "Det er en rigtig god nyhed, at kommissionen direkte nævner autorisation af farmaceuter og farmakonomer, for allerede i dag varetager de to faggrupper en række medicinfaglige opgaver i sundhedsvæsenet. Det er opgaver, som er tæt på patienten, og som de udfører i samarbejde med det øvrige sundhedspersonale. Derfor er det afgørende for patientsikkerheden, at de autoriseres. En autorisation vil også være med til at fjerne barrierer for en smidig opgavevaretagelse og gøre det muligt for de to faggrupper at bidrage mere til kliniske opgaver – også i det primære sundhedsvæsen,” siger Tanja Villumsen, formand for Pharmadanmark.   Pharmadanmark har været aktiv i forbindelse med kommissionens arbejde. Engagementet skyldes, at robusthed i sundhed meget handler om at udnytte de eksisterende faglige ressourcer og kompetencer i sundhedsvæsenet bedre. ”Vi har understreget, at farmaceuter i endnu højere grad end i dag kan understøtte sikkerheden og kvaliteten i danskernes lægemiddelbehandling. Men skal de det, så kræver det netop, at de autoriseres som sundhedspersoner. Det input er der heldigvis blevet lyttet til.” Autorisation til relevante farmaceuter har længe været en politisk mærkesag for Pharmadanmark.   Tanja Villumsen understreger, at det nu handler om, at anbefalingen bliver omsat til lov. Det vil Pharmadanmark skubbe på for sker, bl.a. i samarbejde med Farmakonomforeningen. ”Det her er et gennembrug for anerkendelsen af farmaceuter og farmakonomer som samfundets medicineksperter – to faggrupper som ser på tværs af specialer, og som kan være med til at nedbryde de faglige siloer i sundhedsvæsenet. Det vil vi naturligvis gøre alt for at følge helt til dørs politisk.”
Medicinrådet søger en sundhedsvidenskabelig konsulent til Afdeling for sjældne sygdomme
Sted: København Ø
Ansøgningsfrist: 21.09.2023
Erfaren farmaceut/akademiker til arbejdet med at sikre kvaliteten af biologiske lægemidler (Genopslag)
Sted: København S
Ansøgningsfrist: 24.09.2023

ANNONCERING

Nå en bred skare af ansatte inden for life science med en annonce i et af vores medier.

Bliv klogere på dine muligheder.

Videnskabelige selskaber

Pharmadanmark administrerer Danmarks Farmaceutiske Selskab og Dansk QP Forum