Content reference 1
Medlemsblad
23.06.2021
I sommerudgaven af Pharma fortsætter vi artikelserien om arbejdsmiljø – denne gang med fokus på konsekvenserne af den mere og mere udbredte tendens med løse ansættelser på det akademiske ...
Nyheder
29.06.2021
Det blev et overbevisende ja, da Pharmadanmarks medlemmer stemte om den nye overenskomst på Pharmakon –  Danmarks Apotekerforenings konference- og uddannelsescenter i Hillerød. 76 procent af medlemmerne deltog i afstemningen, og 100 procent af disse stemte ja til forhandlingsresultatet. Pharmadanmark forhandler overenskomster med nogle få private virksomheder, herunder altså Pharmakon. Her har fagforeningens jurister forhandlet direkte med virksomheden i tæt samarbejde med tillidsrepræsentanterne.
Content reference 2
Nyheder
09.07.2021
Pharmadanmark indkalder til ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 6. november 2021 i foreningens nye domicil Codanhus. Det vil være muligt at deltage virtuelt og alle foreningens medlemmer er velkomne til at deltage i mødet. Vi tager naturligvis forbehold for gældende COVID-restriktioner.  Forslag Forslag fra foreningens medlemmer – herunder de enkelte repræsentanter - som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal ifølge vedtægterne være sekretariatet i hænde senest 15. september.  Dagsorden 1.    Valg af dirigent(er) 2.    Vedtagelse af forretningsorden og tidsplan for repræsentantskabsmødet 3.    Bestyrelsens beretning 4.    Forelæggelse af regnskab 5.    Behandlinger af indstillinger og forslag 6.    Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingenter for det følgende kalenderår 7.    Valg af formand 8.    Valg af to parlamentariske revisorer og en suppleant herfor 9.    Øvrige valg 10.    Fastsættelse af det samlede antal sektionsrepræsentanter til repræsentantskabet for den følgende repræsentantskabsperiode 11.    Fastsættelse af tid og sted for næste ordinære repræsentantskabsmøde 12.    Eventuelt Valg til hovedbestyrelsen I henhold til foreningens vedtægter skal nye hovedbestyrelsesmedlemmer være valgt inden 15. oktober. For opstilling til hovedbestyrelsen gælder, at navnene på medlemmer, som ønskes opstillet, skal indgives skriftligt til sekretariatet af mindst seks stillere fra kandidatens egen sektion. Stillerlisterne skal være sekretariatet i hænde senest 15. september.  Der er 5 poster på valg i 2021 fra henholdsvis Regioner/Kommuner (tidl. Hospital), Privat, Stat og Apotek.  Du finder stillerlisten her.  Tilmelding Du kan tilmelde dig repræsentantskabsmødet her.   
Nyheder
18.06.2021
Den nye afstemning om en række vigtige vedtægtsændringer sluttede i nat og gav et meget klart flertal for forslagene. I alt stemte 1.867 medlemmer, og der var mindst 74 pct. for alle forslag. Dermed er der det krævede 2/3 flertal. ”Det er forslag, som både vil gøre os mere smidige og solide som organisation, og dermed også hjælpe til at opfylde vores vision om Pharmadanmark som den samlende fagforening for life science-specialister i Danmark. Det er jeg glad for, at et så stort flertal af medlemmerne bakker op om. Med vedtægtsændringerne, den nye politiske strategi og medlemsstrategien har vi trukket nogle klare linjer op for, hvad Pharmadanmark skal være for medlemmerne, og hvordan vi vil nå målene,” siger Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark. Blandt de vedtagne ændringer er, at Repræsentantskabsmøder (RP) afholdes hvert andet år – til gengæld vil der blive afholdt en faglig konference for alle medlemmer. "Jeg håber, at alle har lyst til at byde ind med ideer til, hvordan denne konference skal arrangeres," siger Rikke Løvig Simonsen. Formandsperioden udvides nu også, så formanden kan fungere i alt i otte år. Og vi kan sige velkommen til de to nye sektioner Stat og Regioner/Kommuner. Derudover bliver 1. suppleanter fremadrettet en fast del af Hovedbestyrelsen (HB). ”Der er så at sige kommet orden i penalhuset, og vi har skabt nogle bedre rammer for at trække på hinandens forskellige kompetencer og erfaringer. Sammen er vi klogere,” slutter Pharmadanmarks formand. Pharmadanmarks vedtægter rettes nu til med de nye ændringer og vil snart kunne læses på hjemmesiden.

KONTAKT PHARMADANMARK

3946 3600
pd@pharmadanmark.dk

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET 

- BLIV MEDLEM

Kalender
24 Sep

Kandidatfest 2020 + 2021

31 Dec

Introduktion til GMP - e-kursus for nyuddannede

01 Jul

Introduktion til GCP - e-kursus for nyuddannede

Ledige stillinger
Forretningsudvikler inden for Medicinsk Diagnostik
Sted: Lyngby
Ansøgningsfrist: 15.08.2021