Content reference 1
Medlemsblad
20.10.2021
Det nye nummer af Pharma indeholder Pharmadanmarks årsberetning, som fortæller om foreningens aktiviteter og de væsentligste begivenheder inden for life science. Mød også farmaceut Birgi...
Nyheder
15.10.2021
Københavns Universitet skærer nu 10 pct. af det årlige optag af studerende frem mod 2030 – i alt 1.590 pladser. Heraf bliver 30 pct. taget inden for natur- og biovidenskab og 10 pct. inden for sundhedsvidenskab. Det sker som følge af den politiske aftale om at udflytte studiepladser fra de større byer. Fakulteterne skal nu forberede den store omlægning af uddannelserne, hvor medarbejdere og studerende bliver taget med på råd. Pharmadanmarks formand Rikke Løvig Simonsen ser med stor bekymring på de forestående nedskæringer. ”Det er forskning og uddannelse, som Danmark skal bygge sin fremtid på. Derfor er det naturligvis rigtig dårlig nyt, at udflytningsplanerne betyder så betydelige nedskæringer på Københavns Universitet – endda også inden for natur- og biovidenskab og sundhedsvidenskab, hvor Danmark har høje ambitioner, og hvor der er stor efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft,” siger hun.  Pharmadanmark har set med bekymring på den politiske aftale om udflytninger, der risikerer at svække de stærke forskningsmiljøer inden for dansk life science.  Et samlet og fokuseret forskningsmiljø er en vigtig forudsætning for fagligheden. Udflytningen kan desuden mindske virksomhedernes mulighed for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, mener Pharmadanmark.
Content reference 2
Nyheder
15.10.2021
Sundhedspolitisk debat med Anders Lund Madsen som moderator. Som optakt til det kommende regionsvalg inviterer Pharmadanmark til valgdebat lørdag den 6. november kl. 14-16 i Codanhus, Gl Kongevej 60, hvor vi sætter fokus på sundhedsområdet. I panelet har vi politiske kandidater og vigtige aktører på sundhedsområdet. Debatten tager udgangspunkt i sundhedspolitik med særligt fokus på de udfordringer, patienter oplever med medicin ved sektorovergange blandt andet. Det gælder eksempelvis multisyge og ældre medicinske patienter. Som fagforening for life science-specialister er vi optaget af den rette brug af medicin i vores sundhedsvæsen. Med debatten ønsker vi at styrke den sundhedspolitiske debats øje for, hvordan kvaliteten i den medicinske behandling øges til gavn for patienterne. Panelet består af: Rikke Løvig Simonsen, formand for Fagforeningen Pharmadanmark Jacob Rosenberg, kandidat i Region Hovedstaden for Konservative Karin Friis Bach, kandidat i Region Hovedstaden for Radiale Venstre Lars Gaardhøj, kandidat i Region Hovedstaden for Socialdemokratiet Michael Teit Nielsen, vicedirektør i Ældre Sagen Mads Engholm, landsformand i Bedre Psykiatri Vi glæder os til at byde velkommen i vores nye lokaler og ikke mindst til sundhedspolitisk debat. Tilmelding senest 31. oktober.
Nyheder
15.10.2021
Valget til hvem der skal repræsentere henholdsvis Stat og Privat-sektionerne i Pharmadanmarks hovedbestyrelsen  er nu afgjort.  I Privat-sektionen stemte 616 af medlemmerne om fire ordinære pladser til hovedbestyrelsen. Stemmerne har fordelt sig således:  Tanja Villumsen fik 182 stemmer Erik Carp fik 154 stemmer  Sanne Tofte Colombo fik 106 stemmer Dorte Clausen fik  101 stemmer Bill Vestergaard fik 73 stemmer Det betyder, at Tanja, Erik, Sanne og Dorte er valgt som ordinære medlemmer af hovedbestyrelsen, og at Bill er valgt ind som første suppleant.   I Stat-sektionen stemte 147 af medlemmerne om en ordinær plads til hovedbestyrelsen. Stemmerne har fordelt sig således:  Stine Hasling Mogensen fik 105 Jacob Rørdam Holm-Jørgensen fik 42 stemmer Det betyder, at Stine er valgt som ordinært medlem af hovedbestyrelsen, og at Jacob er valgt ind som første suppleant.   Tillykke med valget og tak til alle, der deltog i afstemningen.  Den nye hovedbestyrelse konstituerer sig umiddelbart efter repræsentantskabsmødet den 6. november. 

KONTAKT PHARMADANMARK

3946 3600
pd@pharmadanmark.dk

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET 

Bliv medlem

Kalender
06 Nov

Repræsentantskabsmøde 2021

06 Nov

Kom til sundhedspolitisk valgdebat

31 Dec

Introduktion til GMP - e-kursus for nyuddannede

01 Jul

Introduktion til GCP - e-kursus for nyuddannede

Juridisk konsulent/Advokat til ansættelsesret
Sted: København
Ansøgningsfrist: 22.10.2021
Forfremmelseskonsulent søges
Sted: København
Ansøgningsfrist: 15.11.2021