Content reference 1
Medlemsblad
10.05.2023
I det nye nummer af Pharma kan du læse om Pharmadanmarks life science-barometer, som bl.a. fortæller en masse om industriens fremtidige kompetencebehov og ligestillingen i branchen.Blandt...
Nyheder
25.05.2023
Pharmadanmark har i dag medlemmer fra cirka 35 forskellige sundheds- og naturvidenskabelige uddannelser, bl.a. Farmaci, Molekylær biomedicin, Medicinalkemi, Medicin med industriel specialisering (MedIS) og Biomedicin og Veterinærmedicin. Fremover er også professionsbachelorer ansat i life science-industrien velkomne. "Det er fagfolk, som mange af Pharmadanmarks medlemmer i dag er kolleger med og arbejder tæt sammen med ude i industrien. Og det er en faggruppe, som Pharmadanmark har meget at tilbyde som fagforening, fordi foreningens spidskompetence netop ligger inden for life science-branchen. Fx er en af mine nærmeste kolleger sygeplejerske og laver præcis det samme arbejde, som jeg selv gør i Novo Nordisk, og arbejder på de samme vilkår. Det er helt oplagt, at han skal kunne blive medlem her os os," siger Tanja Villumsen, formand for Pharmadanmark. De mange forskellige fagligheder i foreningen har uanset deres uddannelsesmæssige baggrund meget til fælles: hver især medvirker de til bedre og mere sikker behandling af sygdomme med lægemidler og andre innovative sundhedsløsninger – lige fra forskning i medicin og medicinsk udstyr, til kvalitetssikring, overvågning og rådgivning i brugen af dem. Og så er alle til stede på et arbejdsmarked, hvor den teknologiske udvikling og forandringerne sker hurtigt. "Fælles for alle foreningens medlemmer er, at de er nøglemedarbejdere i en branche, som har udviklet sig til at være et vækstlokomotiv i den danske samfundsøkonomi – og at de også spiller en stadig vigtigere rolle i sundhedsvæsenet. Det er medarbejderne, som er grundlaget for branchens succes, og derfor skal de have en stærk organisation i ryggen til at tale deres sag, bl.a. i forhold til uddannelse, kompetenceudvikling og optimal brug af deres kompetencer," siger hun. En stærk, fremtidssikret forening kræver ikke mindst, at Pharmadanmark får flere medlemmer ind i fællesskabet. "På den måde kan vi med endnu mere overbevisning siger, at vi repræsenterer hele life science-branchen, og at vi kender dens vilkår og behov så godt, at vi fortsat kan komme med konstruktive forslag til at løse udfordringerne. Flere medlemmer giver yderligere tyngde som organisation i omverdenen, så vi kan få endnu mere indflydelse. Flere medlemmer giver også øgede indtægter, så vi kan ansætte flere dygtige medarbejdere og lave endnu flere spændende arrangementer – til gavn for alle medlemmer," uddyber hun. Tanja Villumsen lægger vægt på, at alle life science-branchens dygtige medarbejdere skal kunne se en klar fordel i at blive medlem i Pharmadanmark – uanset hvilken life science-uddannelse de så kommer med. Derfor arbejder Pharmadanmark da også konstant på at udvikle og tilpasse foreningens mange tilbud og ydelser. "Pharmadanmarks ambition er at være en fælles paraply for branchens nøglemedarbejdere – til gavn for medlemmerne naturligvis. Men også til gavn for den branche, de arbejder i, og for de patienter de i sidste ende skaber bedre og mere sikre behandlinger til."
Content reference 2
Nyhedsbrev
12.05.2023
I det nyeste Fredag Formiddag kan du holde dig opdateret på life science-nyheder og se kommende arrangementer i foreningen.  Læs det nyeste Fredag Formiddag her Kontakt redaktionen Du er velkommen til at skrive til redaktionen, hvis du har input eller kommentarer til nyhedsbrevet. Redaktør: Christian K. Thorsted, ckt@pharmadanmark.dk Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her   AnnonceringNå en bred skare af folk inden for life science med en annonce i et af vores medier. Kontakt: Annette Brink, Salgschef, +45 53 83 14 66, annettebrink@media-partners.dk
Nyheder
20.04.2023
Debat: Insulin og stomiposer har for længst overhalet bacon og Lurpak og tegner sig nu for den største eksportgruppe i Danmark. Faktisk tegner dansk Life Science sig for en femtedel af værdien for vores samlede vareeksport.  Af Bente Merete Stallknecht, dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, og Tanja Villumsen, formand for Pharmadanmark. Bragt i Berlingske. Dansk Life Science udvikler og afsætter lægemidler og medicinsk udstyr i stor stil og hjælper på den måde hver eneste dag patienter med at leve længere og bedre med deres sygdomme.  Eksportsuccesen vidner om uddannelse og forskningsmiljøer i verdensklasse samt dygtige, innovative medarbejdere i Life Science-virksomheder og på universiteterne. Talentfulde medarbejdere er grundstenene for de ideer, der i sidste ende bliver til diabetesmedicin, migrænetabletter og eksembehandling, og som skaber dansk velstand og velfærd.  Og prognoserne peger kun opad. Dansk Life Science kan blive endnu større og endnu vigtigere for dansk eksport og dansk økonomi. Formår den danske Life Science-industri at opretholde den samme vækst frem mod 2030, som industrien har opnået fra 2008-2019, vil dansk Life Science eksportere for 373 mia. kr. i 2030. Det svarer til en stigning i dansk vareeksport på 163 pct. frem mod 2030.  Men det kræver hænder. Mange hænder. Allerede nu mangler danske Life Science-virksomheder kvalificerede medarbejdere, og mange opslåede stillinger bliver ikke besat. 28 pct. af Dansk Erhvervs Life Science-medlemmer melder eksempelvis om mangel på arbejdskraft i sådan en grad, at det er produktionsbegrænsende.   Derfor er der ikke kun behov for hænder, men også hurtig handling, så vi ikke glipper muligheden for at skabe yderligere velstand og velfærd. Og det starter på universiteterne.  Forandringen kræver, at vi får rekrutteringen til Life Science yderligere i fokus. Derfor foreslår vi at samle stærke aktører og indkalde et partnerskab, der allerede har arbejdet på fastholdelse af internationale studerende. Det partnerskab vender vi tilbage til. Flere internationale talenter på uddannelserne Det er essentielt for Danmark, at vi formår at tiltrække og fastholde kloge hoveder. På universiteterne og i Life Science-branchen i Danmark drømmer vi om flere internationale kollegaer, der bibringer viden og perspektiver, som gør os alle endnu dygtigere, og som tilmed er en økonomisk overskudsforretning for Danmark.   Den bedste måde at rekruttere internationale talenter og få dem til gøre karriere i Danmark, er ved først at lade dem tage en relevant kandidatuddannelse her. På den måde får de indblik i dansk kultur og kan skabe kontakter til industrien gennem studiejob og projektforløb. Derfor er det afgørende, at vi ser på, hvor mange engelsksprogede studerende vi har inden for de områder, som erhvervslivet i den grad efterspørger. Og vi er glade for, at regeringen med det nye udspil, ’Forberedt på fremtiden’ I, vil etablere et kandidatpartnerskab, der vil se  på, hvilke områder, der har behov for flere engelsksprogede uddannelsespladser.  Selvom flere engelsksprogede studiepladser kan være med til at skabe plads til flere internationale studerende, så er det ikke givet, at det bidrager med øget arbejdsstyrke til Life Science. Sidste år vedtog Folketinget nemlig en plan for udflytning og lukning af en række uddannelser, og den satte loft over pladser på uddannelser i de store byer. Det loft kan spænde ben for internationaliseringen, for hvis vi i Danmark for alvor skal være med i det internationale kapløb, kræver det, at vi kan uddanne flere studerende i Life Science – også i København og andre storbyer. Og det kan vi ikke, så længe uddannelser i storbyer har spændetrøjer på. Halvdelen af internationale studerende flytter fra Danmark Det ser nemlig ikke godt ud, når man ser på tallene: Mere end hver anden internationale studerende har forladt Danmark tre år efter, at de er færdiguddannet. Det kan vi ikke være tjent med. Det er en dårlig forretning. For udover ekspertise og indsigt bidrager de internationale studerende, der slår sig ned i Danmark efter endt studie, positivt til økonomien. Ifølge en undersøgelse udarbejdet af Damvad for IDA har internationale dimittender i perioden 2007-2020 bidraget med 26,7 mia. kroner. Og ikke nok med det, så har de potentialet til at blive en fortsat del af den højtkvalificerede arbejdsstyrke, virksomhederne efterspørger. Vi vil med andre ord gerne have, at de blev lidt længere. Men det kræver handling nu, hvis vi skal følge med raketfarten i den udvikling, der sker på området. Ikke mindst, hvis Danmark forsat skal ligge i toppen i international Life Science. Lad os fjerne barriererne Vi tror selvfølgelig fast på, at vi kan fastholde flere internationale dimittender i Danmark, hvis vi bare fjerner nogle barrierer.  Problemet med at fastholde internationale dimittender landede også på Uddannelses- og Forskningsministerens bord i 2020, hvor et partnerskab af fem organisationer – med repræsentanter fra blandt andet erhvervsliv, universiteter og studerende – kom med syv anbefalinger og 29 delanbefalinger til, hvordan vi fastholder dimittenderne på det danske arbejdsmarked efter endt uddannelse Flere af anbefalingerne kan implementeres af partnerskabets egne medlemmer, mens enkelte er rettet direkte mod det politiske niveau. En anbefaling er at se på loftet over SU-udgifter til vandrende arbejdstagere, der, selvom de studerer i Danmark og modtager SU, vil bidrage til samfundsøkonomien gennem deres studiejobs. Anbefalingerne er værd at lytte til. De er et skridt på vejen i den rigtige retning for at få flere internationale studerende til Danmark, og samtidig få dem til at blive og bidrage til dansk erhverv og dansk Life Science.  Den partnerskabsmodel foreslår vi at bruge igen i en udvidet version, der særligt skal fokusere på Life Science. For hvis vi skal lykkes med at fastholde vores internationale studerende og fremtidige kolleger, skal vi stå sammen om det. Her skal vigtige aktører som Pharmadanmark og andre fra Life Science-rådet have en stemme.  Ifølge en mindre rundspørge, som Pharmadanmark har foretaget, er det at lande et job hurtigt efter endt uddannelse udslagsgivende for, om man som international studerende bliver i Danmark eller søger andre steder hen. Vi skal altså sikre den overgang, inden de søger job i andre lande. Vi hører også, de studerende mangler viden om jobsøgning, et professionelt netværk og et kendskab til danske virksomheder. Samtidig angiver en del, at det er svært at skaffe studiejob.  Det skal vi kigge nærmere på. Netop studiejob er med til at sikre det netværk og kendskab til arbejdsmarkedet, som kan medvirke til, at det første faste job hurtigere kommer i hus.  At få foden indenfor på jobmarkedet hurtigt efter end uddannelse er afgørende i forhold til at få internationale studerende til at blive i Danmark, ellers søger de andre steder hen. Vi skal altså sikre den transition, inden de ser efter job i andre lande. Life science er en international branche, og selvom vi i Danmark har en fantastisk Life Science-industri og forskning i verdensklasse, så er vi ikke de eneste. Mange steder i verden er der muligheder for folk med baggrund inden for farmaceutisk videnskab, medicinal kemi, molekylær biomedicin og lignende.  Vi kan gøre mere for at overbevise de internationale talenter om, at de ikke bare skal vælge at studere i Danmark, men at de også skal blive i Danmark. Derfor inviterer Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og Pharmadanmark til et udvidet partnerskab, som skal sætte fokus på fastholdelse af de internationale studerende. Så kan vi, på tværs af universiteter, fagforeninger, interesseorganisationer og virksomheder, med kort aftræk sammen finde løsninger, der kan omsættes til handling. Og det haster.   Debatindlægget blev bragt den Berlingske den 17. april 2023 

KONTAKT PHARMADANMARK

3946 3600
pd@pharmadanmark.dk

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET 

Bliv medlem

Regulatory Affairs Officer
Sted: Vojens
Ansøgningsfrist: 31.05.2023
Erfaren akademiker, der ønsker at undervise på kurser i life science
Sted: Hillerød
Ansøgningsfrist: 01.06.2023
Hvad skal der til for at blive Farmaceut på Tønder Løve Apotek?
Sted: Tønder
Ansøgningsfrist: 02.06.2023
Regulatory Affairs Specialist for innovation projects
Sted: Humlebæk
Ansøgningsfrist: 02.06.2023
Sterilisation Specialist for Global Quality, RA & Sustainability, Quality Competence Center
Sted: Humlebæk
Ansøgningsfrist: 02.06.2023

ANNONCERING

Nå en bred skare af ansatte inden for life science med en annonce i et af vores medier.

Bliv klogere på dine muligheder.

Videnskabelige selskaber

Pharmadanmark administrerer Danmarks Farmaceutiske Selskab og Dansk QP Forum