Nyheder
29.11.2023
REAKTION: Ældre kommer for ofte i klemme, fordi medarbejderne i det nære sundhedsvæsen mangler tid, kompetencer og de nødvendige rammer for at levere den rette faglige indsats. I et nyt udspil fremlægger Ældre Sagen og KL derfor nu 13 forslag til, hvordan ældre fremover bør blive behandlet i det nære sundhedsvæsen. Pharmadanmark hæfter sig særligt ved, at udspillet foreslår tættere samarbejde mellem kommuner og almen praksis om at forebygge udvikling og forværring af sygdom blandt hjemmeboende ældre. Studier viser, at op mod 21 procent af alle hospitalsindlæggelser er lægemiddelrelaterede. Af den grund vil det være oplagt i højere grad at understøtte almen praksis ved at udnytte farmaceuternes stærke medicinfaglige kompetencer, mener foreningen.  "Farmaceuter er eksperter i medicin, og deres store styrke er netop, at de, ligesom de alment praktiserende læger, ser på tværs af lægefaglige specialer. De har derfor fokus på hele patienten og den samlede medicinske behandling. Det er også derfor, at der er sket så stor en vækst i antallet af kliniske farmaceuter på landets sygehuse. Her indgår de som en del af teamet omkring patienten og samarbejder med det øvrige sundhedsfaglige personale omkring behandlingen af patienten,” siger Stine Hasling Mogensen, formand for Pharmadanmark. Flere og flere steder afholder farmaceuterne også patientsamtaler omkring medicinen og er med til at gøre patienten mere tryg ved behandlingen. Flere projekter har vist, at farmaceuter kan aflaste almen praksis og øge kvaliteten af den medicinske behandling. Et godt eksempel på dette er ’Vi piller ved pillerne’ i Region Nordjylland – det er et projekt, hvor farmaceuter er ude i almen praksis og i samarbejde med lægen, foretager medicingennemgang og patientsamtaler. Projektet er nu overgået til drift og indgår som en del af Region Nordjyllands Kvalitetsenhed for almen praksis. ”Det, mener jeg, kan udbredes endnu mere, for eksempel ved at ansætte farmaceuter direkte i praksis eller etablere et mere formelt samarbejde med det lokale apotek," påpeger Stine Hasling Mogensen. Inddrag apoteket Fokus på ældre patienters samlede behov på tværs af sygdomme indgår i et af de andre forslag fra KL og Ældre Sagen. Her nævnes sygehuse, kommuner og almen praksis også. Pharmadanmark mener igen, at for eksempel kommunaltansatte farmaceuter eller øget samarbejde med det lokale apotek bør inddrages i opgavevaretagelsen.  Fleksibel adgang til lægefaglig rådgivning for de kommunale medarbejdere anbefales ligeledes af KL og Ældre Sagen. Også her bør man have tanke for, at faglig rådgivning omkring medicin netop er apotekernes kerneydelse. Derfor vil det være oplagt at udnytte deres kompetencer i det nære sundhedsvæsen, mener Stine Hasling Mogensen. En af anbefalingerne fra arbejdsgruppen under Sundhedsministeriet omkring nye sundhedsydelser på apotek handler da også netop om, at der skal udvikles en ny sundhedsydelse, hvor apoteket tilbydes telefonisk vejledning til sundheds- og plejepersonale samt til pårørende, der håndterer borgernes medicin. Afrapporteringen kom i juni 2023. ”Vi afventer stadig at høre mere om det videre arbejde. Pharmadanmark bidrog aktivt til arbejdsgruppen, og vi kommer gerne med konkret input til det videre arbejde," slutter Pharmadanmarks formand.
Content reference 2
Nyhedsbrev
01.12.2023
I det nyeste Fredag Formiddag kan du holde dig opdateret på life science-nyheder og se kommende arrangementer i foreningen.  Læs det nyeste Fredag Formiddag her Kontakt redaktionen Du er velkommen til at skrive til redaktionen, hvis du har input eller kommentarer til nyhedsbrevet. Redaktør: Christian K. Thorsted, ckt@pharmadanmark.dk Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her   AnnonceringNå en bred skare af folk inden for life science med en annonce i et af vores medier. Kontakt: Annette Brink, Salgschef, +45 53 83 14 66, annettebrink@media-partners.dk
Nyheder
22.11.2023
Bakterier, der er modstandsdygtige over for antibiotika, er en af de allerstørste trusler mod vores sundhed. Ny alliance med 20 aktører går nu sammen om at handle, mens der stadig er tid. Det er Pfizer Danmark, Pharmadanmark og Novo Nordisk Fonden, der er initiativtagerne till alliancen. Forestil dig, at en skramme på albuen kan gøre dig alvorligt syg. Eller at du ikke kan få en ny hofte, fordi operationen risikerer at give dig en infektion, der ikke kan behandles. Eller at den rette kræftbehandling slet ikke kan komme på tale. Disse scenarier er allerede en realitet for patienter verden over, og problemet repræsenterer en af de største sundhedskriser lige nu: den voksende udbredelse af antibiotikaresistente bakterier (AMR).  Professor i klinisk mikrobiologi Hans Jørn Kolmos fra Forskningsenheden for Klinisk Mikrobiologi ved SDU og Klinisk Mikrobiologisk Afdeling ved OUH er med i den nye alliance. Han har i mange år forsket i antibiotikaresistens og er ikke i tvivl om den fare, vi alle er udsat for.  “Ved store kirurgiske indgreb med transplantation af organer og behandling med kemoterapi er man afhængig af, at man råder over antibiotika til forebyggelse og behandling af de infektioner, der opstår som komplikationer til de ofte meget invasive og risikofyldte indgreb. Jeg er alvorligt bange for, at vi ender med ikke at kunne behandle folk, hvis vi ikke får gjort noget ved antibiotikaresistens. Og det er altså ikke en fjern fremtid, vi kigger ind i her.”  Professor Hans Jørn Kolmos peger på studier, som viser, at resistente bakterier i 2050 vil tage livet af lige så mange mennesker som for eksempel kræftsygdomme.  20 aktører går sammen Pharmadanmark, Novo Nordisk Fonden og Pfizer Danmark er initiativtagerne bag den nye danske AMR-alliance, som foreløbigt tæller 20 aktører. Målet er at samle alle dem, der er påvirket af og har indflydelse på resistensproblematikken omkring fælles initiativer, der supplerer de danske tiltag, der allerede er på plads. ”Det er et kapløb mellem bakterier og mennesker, og lige nu taber vi,” siger Anne Bloch Thomsen, som er medicinsk direktør i Pfizer Danmark. Den gode nyhed er, at der stadig er tid til at handle. Det kræver dog, at hele verden begrænser sit antibiotikaforbrug, og det kræver udvikling af nye lægemidler, der kan bekæmpe de bakterier, der alligevel bliver resistente.  ”Det er afgørende, at vi får ændret rammevilkårene for forskning og udvikling af nye typer af antibiotika, så vi undgår, at patienter risikerer at dø af banale infektioner,” fastslår Pharmadanmarks formand, Stine Hasling Mogensen.  ”AMR-udfordringen kan ikke løses af et land alene, men kræver en global indsats. Her kan Danmark spille en vigtig rolle, når vi etablerer betydelige initiativer, der kan inspirere andre lande til at følge trop,” siger Steffen Pierini Lüders, SVP, Corporate Affairs, Novo Nordisk Fonden.   Fakta: Her er Alliancens medlemmer  •    Pfizer Danmark •    Novo Nordisk Fonden •    Pharmadanmark •    Lægemiddelindustriforeningen (Lif) •    Dansk Industri •    Dansk Erhverv - Sundhed og Life Science •    Forskningsenheden for Klinisk Mikrobiologi ved SDU og Klinisk Mikrobiologisk Afdeling ved OUH •    Snipr Biome •    Rådet For Bedre Hygiejne •    Department of Drug Design and Pharmacology, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet •    CPH Bio •    Department of Veterinary and Animal Sciences, Københavns Universitet •    GSK •    Triangulate Health  •    Dialab •    Gigtforeningen •    Det natur- og biovidenskabelige fakultet, Science, Københavns Universitet •    Afdeling for Infektionssygdomme, Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital •    Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Odense Universitetshospital  •    Microbial Ecology and Biotechnology, Københavns Universitet  Fakta: Hvad er resistente bakterier?       Resistente bakterier er bakterier, der har udviklet sig, så antibiotika ikke længere kan slå dem ihjel. Alle bakterier udvikler resistens over tid, men det går hurtigere, jo mere antibiotika de bliver udsat for. De seneste årtier er udviklingen af resistente bakterier eskaleret, så resistensudviklingen går langt hurtigere end udviklingen af ny antibiotika, der kan slå de resistente bakterier ihjel. Fakta: Sådan påvirker resistente bakterier verdens sundhed I 2019 var der på globalt plan 1,2 millioner dødsfald som direkte kan tilskrives antibiotikaresistens, og 5 millioner dødsfald som var indirekte forårsaget af antibiotikaresistens. I 2050 anslås det, at 10 millioner mennesker om året vil miste livet på grund af resistente bakterier, hvis vi ikke handler. Byrden er størst i det Globale Syd. I Afrika syd for Sahara forårsagede antibiotikaresistens 24 dødsfald per 100.000 indbyggere i 2019, mens det i de rige lande var 13 dødsfald per 100.000 indbyggere.  For yderligere information:  For yderligere information, kontakt:  Sekretariat: Nicolai Lysgaard Thomsen, Public Affairs Manager, Novo Nordisk Fonden, nlt@novo.dk Pressekontakt: Marie-Louise Jersin, Senior Communications Partner, Novo Nordisk Fonden, maj@novo.dk
Espergærde, Fredensborg, Humlebæk Apoteker søger engagerede farmaceuter og farmakonomer, som vil med på apotekets innovationsrejse
Sted:
Ansøgningsfrist: 21.12.2023
Regulatory Affairs Officer
Sted: Vojens
Ansøgningsfrist: 21.12.2023
Slagelse Svane Apotek - Farmaceut til Spændende Job hos Apoteks-koncern
Sted: Slagelse
Ansøgningsfrist: 21.12.2023
Farmaceut søges af ny apoteker på Vildbjerg og Karup Apoteker
Sted: Vildbjerg
Ansøgningsfrist: 02.01.2024
Erfaren analysekemiker til Lægemiddelstyrelsens Laboratorium
Sted: København S
Ansøgningsfrist: 26.01.2024

ANNONCERING

Nå en bred skare af ansatte inden for life science med en annonce i et af vores medier.

Bliv klogere på dine muligheder.

Videnskabelige selskaber

Pharmadanmark administrerer Danmarks Farmaceutiske Selskab og Dansk QP Forum