Privatansatte indkasserer solide lønstigninger

04.01.2023

Pharma 01/2023

Pharmadanmarks lønstatistik for 2022 viser, at foreningens største medlemsgruppe – de privatansatte – høster fine lønstigninger og fortsat lønnes betydeligt bedre end andre medlemsgrupper. Dimittender markerer sig i statistikken med bemærkelsesværdigt høje realiserede startlønninger.

Af Christian K. Thorsted

Lønstatistikken for 2022 har været imødeset med stor spænding hos Pharmadanmarks jurister, for hvordan påvirkes lønningerne i en tid med høj inflation, når der endda er særdeles stor efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft?

”Vi kan konstatere, at medlemmer på privatområdet fortsat generelt har en ganske positiv lønudvikling – i 2022 en gennemsnitlig lønstigning på 5,4 procent, hvilket er en smule højere end i 2021. Forklaringen skal naturligvis findes i, at der er rift om dygtige medarbejdere i life science-industrien. Det sætter vores medlemmer i en fordelagtig forhandlingsposition, ligesom virksomhederne er indstillede på at betale markedsprisen for at få kompetente medarbejdere. Vi ser også stadig en betydelig lyst til at skifte job hos medlemmerne – og denne høje mobilitet er med til at drive lønudviklingen opad,” forklarer
Casper Gad, juridisk chef i Pharmadanmark. 

KoLønstatistik 2022

 

Den gennemsnitlige løn for privatansatte ligger på 70.787 kroner – lønnen er inklusiv eget og arbejdsgiverens pensionsbidrag samt værdien af benefits, men eksklusiv overtidsbetaling og bonus. Dermed er de privatansatte med afstand stadig den bedst lønnede medlemsgruppe i Pharmadanmark.

Statsansatte har således en gennemsnitsløn på 54.623 kroner inklusiv pension, og de steg 3,8 procent i forhold til 2021.

Regionalt ansatte har 52.668 kroner og 2,4 procent i lønstigning.

Farmaceuter ansat på primærapotek har gennemsnitligt 54.618 kroner i lønningsposen og har høstet en lønstigning på 3,5 procent. 

”Selvom det attraktive i et job naturligvis skal måles i andet og mere end løn, så er det klart, at lavere løn kan gøre det sværere at rekruttere til nogle fagområder. For apotek gælder det, at kandidater fra 2022 gennemsnitligt starter ud med en løn på 47.469 kroner, hvilket må anses som en rigtig god startløn. Men hvis de bliver på apotek, vil de over tid tabe terræn til de kandidater, som ansættes på privatområdet.”

Ledelse lønner sig
Pharmadanmarks lønstatistik viser, at ledelse – selv over for relativt få medarbejdere – giver lønsedlen et boost. Intet personaleansvar udløser gennemsnitligt en løn for privatansatte på 66.064 kroner, men allerede ved ledelse af en-to medarbejdere er tallet 76.837 kroner. Og med mere end 40 medarbejdere under sig tjener man gennemsnitligt 93.141 kroner.

Dette ser man i øvrigt også i statistikken for apoteksfarmaceuter. Her er den gennemsnitlige løn for souschefer 65.367 kroner, altså over 10.000 kroner højere end gennemsnitslønnen på området. Lønstatistikken giver et fingerpeg om, hvilke stillinger man skal stræbe efter på privatområdet, hvis man går efter de bedste lønninger:

 • Direktør/country manager: 125.221 kroner
 • Afdelingschef: 99.209 kroner
 • Sektions-/afdelingsleder: 85.687 kroner
 • Senior specialist: 75.679 kroner
 • Principal specialist/scientist: 74.806 kroner
 • Qualified person: 72.629 kroner
   

I forhold til brancher gives de gennemsnitligt højeste lønninger til
medlemmer inden for: bioteknologi: 75.827 kroner, medico: 72.658 kroner og humane lægemidler: 71.155 kroner.
Her placerer medlemmer inden for engros sig lavest med 60.308 kroner.

Jobfunktioner inden for salg, marketing og distribution lønnes gennemsnitligt bedst med 91.663 kroner, herefter følger klinisk afprøvning med 78.168 kroner og regulatoriske job med 69.773 kroner.

Lavest ligger præklinisk analyse med 60.383 kroner.

Flere får bonus
Lønstatistikken på privatområdet viser, at brugen af bonusser er stigende. 1.099 af de privatansatte angiver, at de i 2022 har modtaget bonus, mens det i 2021 var 787.

”Vi ser ikke sjældent, at bonusordningerne kan udvikle sig til en tvist mellem virksomheden og den ansatte, når man af den ene eller anden grund forlader arbejdspladsen. Funktionærloven er ellers klar: fratræder man midt i en opgørelsesperiode, skal man have en forholdsmæssig andel af sin bonus med sig. Derfor anbefaler vi, at aftaler om bonus altid bør indeholde klare anvisninger på, hvad man skal beregne bonussen ud fra og måle den på. På den måde stiller man sig som ansat bedre, for eksempel i forbindelse med fratrædelse,” forklarer Casper Gad.

Derudover ser Pharmadanmark, at flere medlemmer får aktieoptioner som del af deres lønpakke – i alt 15 procent af de privatansatte. 

”Det er et forventeligt redskab at tage i anvendelse for virksomhederne for at fastholde medarbejdere i et marked med stor konkurrence om kvalificeret arbejdskraft,” konstaterer Casper Gad.

Han minder om, at aktieoptionsaftaler altid er forskellige fra virksomhed til virksomhed, og Pharmadanmark råder alle til at søge rådgivning om disse aftaler ved ansættelse eller fratrædelse. 

”Vi er nok den fagforening, som rådgiver oftest om aktieoptionsaftaler, fordi det altså er så anvendt på vores område.”

Høje dimittendlønninger

Pharmadanmarks anbefaling til en startløn for dimittender er på mellem 44.000 og 46.000 kroner pr. måned inklusiv pension. Lønstatistikken dokumenterer, at der er basis for denne anbefaling.

De unge kandidater formår at forhandle flotte lønstigninger hjem. 

 • Kandidater fra 2019: 12,8 procent
 • Kandidater fra 2020: 7,6 procent
 • Kandidater fra 2021: 9,7 procent
   

”Det er igen en understregning af, at life science-industrien er et attraktivt sted for unge kandidater at gøre karriere – både i forhold til løn, men også fordi det er job, hvor du kan være med til at udvikle og producere nye og bedre behandlinger til alvorligt syge mennesker,” slutter Casper Gad.

Hjælp til løn

Husk, at du altid kan kontakte Pharmadanmarks jurister, hvis du har behov for sparring inden din lønforhandling eller i øvrigt spørgsmål til
din ansættelsessituation: jura@pharmadanmark.dk eller telefon: 3946 3605.

Tjek også Pharmadanmarks lønberegner ud. Med lønberegneren kan du nemt få et overblik over, hvor du bør ligge lønmæssigt og sammenligne din egen løn med kolleger andre steder i branchen.

Lønberegneren er klar til brug
Pharmadanmarks lønberegner er opdateret både visuelt og med tal fra 2022.Med lønberegneren kan du nemt få et overblik over, hvor du bør ligge lønmæssigt og sammenligne din egen løn med kolleger andre steder i branchen.
Du kan finde Pharmadanmarks interaktive lønberegner via www.pharmadanmark.dk
I næste Fredag Formiddag og i det kommende Pharma (udkommer 16. januar) kan du læse meget mere om lønstatistikken for 2022.

Husk, at du altid kan kontakte Pharmadanmarks jurister, hvis du har behov for sparring inden din lønforhandling eller i øvrigt spørgsmål til
din ansættelsessituation: jura@pharmadanmark.dk eller telefon: 3946 3605.

Lønberegneren er lavet på baggrund af oplysningerne, som blev indrapporteret sidste efterår. Her var der en iPad på højkant for at bidrage. Vinderen blev Fia Sofia Nygaard.
Prøv lønberegneren (Kræver login)

Læs det samlede Pharma 01/2023 her