Image
Tekst

Apoteksansat

Skalalønnen er inddelt i 3 løntrin:

  • Løntrin 1 fra 0-2 års erhvervserfaring
  • Løntrin 2 fra 2-4 års erhvervserfaring
  • Løntrin 3 for mere end 4 års erhvervserfaring.

I overenskomsten er der derudover fastsat et generelt tillæg, der gives efter 6-års apotekeransættelse.

Lønnen bliver typisk forhandlet ved ansættelse og én gang årligt, og du forhandler som apoteksfarmaceut selv din løn. Ved lønforhandling vil der typisk blive forhandlet om funktions- og kvalifikationstillæg.