Content reference 1
Løn, lønniveau og lønforhandling varierer meget på de forskellige ansættelsesområder inden for life science. Når du skal forhandle løn, er din forberedelse afgørende for resultatet – få gode råd her.

Kontakt juridisk rådgivning 

jura@pharmadanmark.dk 
Telefon: 39463605
Mandag-torsdag 9.30 - 16.00
Fredag 9.30 - 14.00

Overvejer du at blive selvstændig? Her kan du læse mere om hvad du skal være opmærksom på, når du vil starte din egen virksomhed og hvor du med fordel kan søge yderligere information og økonomisk bistand til opstarten og driften af din virksomhed.
Content reference 3
Hvis du er ansat på en overenskomst er din løn og øvrige vilkår langt hen af vejen omfattet af den, mens du i det private har individuelle ansættelsesvilkår.
Content reference 6
Hvilke rettigheder har du, hvor mange måneders opsigelse, og hvordan sikrer du dig en fornuftig fratrædelsesaftale.
Content reference 2
Du har krav på en ansættelseskontrakt, hvis du er ansat længere end en måned og arbejder gennemsnitligt minimum otte timer om ugen – uanset om du er privat eller offentligt ansat.  ...
At have en aktiv akademikerklub i sin virksomhed er en mulighed for at få direkte indflydelse på de arbejdsvilkår, man som akademiker er underlagt, og få indsigt i hvad der rører sig.
Content reference 4
Pharmadanmark guider dig gennem de vigtigste regler, du skal være opmærksom på. Kontakt vores jurister for personlig rådgivning.
Content reference 5
Din arbejdsgiver er forpligtet til at sørge for, at arbejdsmiljøet på din arbejdsplads er sikkert og sundt, både fysisk og psykisk.