Vores medlemmer er akademikere og bachelorer med uddannelser rettet mod life science-området eller ansatte inden for life science.
Som medlem af Pharmadanmark får du en række kontante og faglige fordele – rabatter, karrierevejledning, juridisk rådgivning, netværk og kurser.
Se de aktuelle kontingenter for medlemsskab af Pharmadanmark.
Pharmadanmark bygger på medlemsdemokrati. Læs mere om fagforeningens organisering, politiske ledelse og indsatsområder.