Pharmadanmark er dit fællesskab i life science. Vi organiserer ansatte og ledere, der arbejder i hele life science værdikæden fra idé til patient i lægemiddel- og medico-virksomheder, inden for industriel bioteknologi, på universiteter, hospitaler, i styrelser, på apotek og i regioner og kommuner.

 Vores medlemmer er garanter for alle life science-produkters kvalitet og dermed også for patientsikkerheden. De medvirker hver især til bedre og mere sikker behandling af sygdomme med lægemidler og andre innovative sundhedsløsninger - lige fra forskning i medicin- og medicinsk udstyr til kvalitetssikring og rådgivning i brugen af dem.

Som medlem får du adgang til en lang række fordele, f.eks. Pharmasikring der sikrer dig på og udenfor arbejdspladsen.