Pharmadanmarks medlemmer.

Pharmadanmark er fagforeningen for specialister i life science.

Du kan blive medlem af Pharmadanmark, hvis:

        Du har en uddannelse fra et dansk universitet eller en dansk læreanstalt på bachelor- eller kandidatniveau, og uddannelsen retter sig mod life science-området.

        Du har bestået en tilsvarende udenlandsk eksamen.

        Du er studerende på en af de pågældende uddannelser.

        Du er kandidat eller bachelor med en anden uddannelsesbaggrund, men arbejder inden for life science-området.

Se de aktuelle kontingenter for medlemsskab af Pharmadanmark.
Som medlem af Pharmadanmark får du en række kontante og faglige fordele – rabatter, karrierevejledning, juridisk rådgivning, netværk og kurser.