Nyheder
11.01.2022
Pharmadanmarks lønstatistik for 2021 vidner om, at det går rigtig godt i life science-branchen, ikke mindst for de privatansatte medlemmer. De fik sidste år i gennemsnit 5,2 pct. ekstra i lønningsposen. ”Allerede i 2020 kunne vi heldigvis konstatere, at den usikkerhed, som COVID-19 gav på det øvrige arbejdsmarked, ikke slog særlig meget igennem på life science-området – hverken i daværende års lønstatistik eller i henvendelser fra medlemmer til juridisk afdeling om afskedigelser. Denne positive tendens er altså fortsat i 2021,” konstaterer Julie Johnsen, juridisk chef i Pharmadanmark på baggrund af statistikken. Statsligt ansatte fik gennemsnitligt 2,9 pct. ekstra og regionalt ansatte 2,7.  Du kan finde Pharmadanmarks interaktive lønberegner for privatansatte på MinSide, hvor lønstatistikken for alle sektioner også ligger. Husk også, at du altid kan kontakte Pharmadanmarks jurister, hvis du har behov for sparring inden din lønforhandling eller i øvrigt spørgsmål til din ansættelsessituation: jura@pharmadanmark.dk eller telefon: 3946 3605. Læs mere om lønstatistikken i det nye Pharma.  Tillykke til Marie Werngreen, som var vinder af lodtrækningen om en iPad ifm. besvarelse af spørgeskemaet der er grundlaget for lønstatistikken. 
Nyheder
10.01.2022
Tirsdag 25. januar 2022 inviterer Pharmadanmark sammen med DI Life Science, 3F, F&P, HK-Privat, Ældresagen, Pfizer og Københavns Kommune til konference om fremtidens sundhedsfremme og forebyggelse på arbejdspladsen.  På konferencen vil der være mulighed for at høre oplæg fra Morten Grønbæk, Statens Institut for Folkesundhed, Jakob Kjellberg fra VIVE og speciallæge Finn Rønholt m.fl. om danskernes sundhedstilstand, hvad sund aldring er og hvordan der kan arbejdes med sundhedsfremme og forebyggelse så vi sikre mindre ulighed i sundhed.    Derudover vil et panel af eksperter med bl.a. debattør Sidsel Vinge og professor Andreas Holtermann fra Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø, drøfte forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Hvem har ansvaret for folkesundheden og hvad skal der til for at tænke beskæftigelse og sundhed mere sammen?   Paneldebatten vil blive styret af journalist og tidligere vært på DR2 programmet Deadline Nynne Bjerre Christensen   Du kan læse mere om arrangementet og tilmelde dig: www.danskindustri.dk/brancher/di-lifescience/arrangementer/arrangementer/fremtidens-forebyggelse-pa-arbejdspladsen-2022/  
Nyheder
17.12.2021
Regeringen har præsenteret et nyt Life Science Råd som opfølgning på strategien fra foråret. Rådet skal styrke samarbejdet mellem offentlige og private aktører i industrien og på sundhedsområdet. Pharmadanmark er blevet inviteret til at deltage og vil blive repræsenteret af adm. direktør Susie Stærk Ekstrand. Hun glæder sig til at bidrage til arbejdet. ”Som den eneste fagforening i rådet vil vi naturligvis ikke alene fokusere på højtuddannet arbejdskraft, men have et bredere syn på branchens medarbejdere. Der er brug for mange forskellige kompetencer og medarbejdertyper i branchen – fælles for dem er, at de har brug for kontinuerlig kompetenceudvikling og efteruddannelse for at bevare deres værdi og relevans på arbejdsmarkedet,” siger hun. Formand Rikke Løvig Simonsen, Pharmadanmark, tager invitationen til at deltage i rådet som et godt eksempel på, at det kan lade sig gøre at påvirke væsentlige politiske dagsordener.  ”Det er noget, vi som relativt lille organisation har investeret mange ressourcer i, men det er indsatsen værd, da gode rammevilkår for life science-industrien har direkte betydning for vores medlemmers fremtidige jobmuligheder og arbejdsliv."
Nyheder
10.12.2021
Urafstemningen vedrørende optag af professionsbachelorer samt ændring af PDAs vedtægter afsluttede torsdag den 9. december ved midnat. Det var tæt på, men forslaget om at åbne Pharmadanmark for professionsbachelorer i life science-industrien manglede 42 stemmer for at gå igennem. 2.900 medlemmer stemte, og af dem sagde 65 pct. ja til forslaget om vedtægtsændringen. Pharmadanmarks vedtægter kræver imidlertid et flertal på 2/3 – svarende til 66,6 pct. Pharmadanmarks formand Rikke Løvig Simonsen er ærgerlig over, at det ikke helt lykkedes at overbevise medlemmer nok om at åbne Pharmadanmark for life science-industriens professionsbachelorer: ”Resultatet er selvfølgelig lidt ærgerligt, når det drejer sig om så få stemmer for at gå igennem, men jeg er selvsagt glad for, at så mange medlemmer har deltaget i Pharmadanmarks medlemsdemokrati. Jeg er ikke i tvivl om, at den nye faggruppe kunne have styrket Pharmadanmark som organisation, men nu har vi haft en rigtig god debat om forslaget, bl.a. på repræsentantskabsmødet, og fået alle argumenter for og imod på bordet,” siger Rikke Løvig Simonsen og fortsætter Vi vil fortsat arbejde stenhårdt for at Pharmadanmark fortsat er den foretrukne fagforening for specialister i life science og en væsentlig stemme i samfundsdebatten – det ændrer afstemningen naturligvis ikke på. Urafstemningen omhandlede også ændringer vedrørende den kollektive arbejdsløshedsordning PDA's vedtægter – de blev vedtaget med 90 pct. af de afgivne stemmer.
Nyheder
02.12.2021
Når du ønsker at oprette et arrangement, så skal du sende en mail til pd@pharmadanmark.dk. I mailen skal følgende informationer være beskrevet:  Titel Dato Tid Sted Antal pladser Pris  Beskrivelse (Mindst fem linjer, vores erfaringer viser at en god beskrivelse ofte får flere til at tilmelde sig) Arrangør  Geografi (Sjælland, Fyn elller Jylland)  Tilmeldingsfrist    Ønsker du et billede tilknyttet arrangementet, skal dette også sendes i mailen.  Code of Conduct for Sektionernes Fællesfond Skal arrangementet streames live, er det vigtigt at der bliver skrevet til pd@pharmadanmark.dk at arrangementet skal streames. 
Nyheder
24.11.2021
Alle Pharmadanmarks medlemmer kan deltage i en urafstemning om at åbne for, at professionsbachelorer i life science-industrien kan blive medlemmer. Formændene for Pharmadanmarks privatansatte og studerende opfordrer til at stemme – og til at stemme ja. ”Jeg kan egentlig godt forstå, hvorfor nogle medlemmer kunne være bekymrede for det oprindelige forslag om professionsbachelorer i Pharmadanmark. Det omfattede nemlig også professionsbachelorer i det offentlige og på apotek, som vi har mindre til fælles med end professionsbachelorer i industrien – og som Pharmadanmark faktisk heller ikke har så mange tilbud til eller viden om,” siger formand for Pharmadanmark – Privat, Sanne Tofte Colombo, Senior Trial Set-Up Professional i Novo Nordisk. Hun fortsætter: ”Derfor giver det nye forslag meget bedre mening. Nu vil vi lige præcis lukke de fagfolk ind i foreningen, som vi er vante til at samarbejde med ude i industrien – og som også er dem, Pharmadanmark har tilbud på hylden til, for eksempel faglige arrangementer, karriererådgivning og juridisk hjælp.” Sanne Tofte Colombo mener, at det bør være Pharmadanmark, som samler de professionsbachelorer op, som mangler et ordentligt fagforeningstilbud.  ”Som det er i dag kan min direkte kollega ikke blive repræsenteret af den bedste life science-fagforening, fordi hun ikke har den rette akademiske baggrund. Men det er kolleger, som laver de samme arbejdsopgaver som os selv, som vi arbejder tæt sammen med, og som er ansat i den samme industri som os. Derfor mener jeg, at vi bør kunne rumme dem i vores faglige fællesskab,” siger hun. Sanne Tofte Colombo forestiller sig ikke umiddelbart, at et meget stort antal professionsbachelorer vil vælge Pharmadanmark som fagforening. Men der vil være en oplagt gruppe, som vil melde sig ind, fx sygeplejersker som arbejder med kliniske forsøg i lægemiddelvirksomheder. ”Det vil have den fordel, at foreningen øger sine indtægter – og på den måde kan forbedre sin service over for alle medlemmer. Og Pharmadanmark vil også med endnu større ret kunne sige, at vi repræsenterer medarbejderne inden for life science, når vi forsøger at råbe politikerne op.”  Hun slutter: ”Under alle omstændigheder vil jeg opfordrer alle medlemmer til at tage del i medlemsdemokratiet og give deres mening til kende i afstemningen. Kristoffer B. Fisker, formand for Pharmadanmarks sektion for studerende, støtter også forslaget om at udvide foreningen med nye medlemmer. ”Når vi er færdiguddannede, kommer vi til at arbejde tæt sammen med mange forskellige fagligheder, også professionsbachelorer. Derfor har jeg heller ikke noget problem med at dele fagforening med dem – vi har meget til fælles, og jeg er i alt fald ikke bekymret for, om det vil påvirke Pharmadanmarks høje faglighed negativt. Tværtimod tror jeg, at de kun vil være med til at give os flere perspektiver på at arbejde inden for life science,” siger han. Kristoffer B. Fisker læser selv Medicin med Industriel Specialisering (MedIs) på Aalborg Universitet, og han minder om, at han med den uddannelse oprindeligt ikke selv kunne blive medlem af Pharmadanmark. Det skete først, da foreningen tillod andre end farmaceuter at blive medlem. ”Jeg er glad for, at medlemmerne dengang traf den beslutning, for medlemskabet af Pharmadanmark har givet mig rigtig god rygdækning som studerende. Derfor vil jeg også gerne selv bakke op om, at professionsbachelorer får samme mulighed for at komme ind i en fagforening, som er specialiseret inden for den branche, de arbejder i.”
Nyheder
23.11.2021
Urafstemningen om vigtige vedtægtsændringer er i gang blandt alle Pharmadanmarks medlemmer – skal professionsbachelorer ansat i life science-industrien kunne blive medlem? Da et forslag, som også omfattede professionsbachelorer i det offentlige og på apotek, blev diskuteret tidligere på året, blev der rejst nogle spørgsmål blandt medlemmerne.  Vil du have svar på de spørgsmål, så læs videre: Skal Pharmadanmark til at forhandle overenskomster for eksempelvis sygeplejersker og service fagfolk, som foreningen ikke kender til i detaljer? Nej, det ville aldrig komme på tale, at Pharmadanmark ville få forhandlingsretten for sygeplejersker eller andre professionsbachelorer i det offentlige eller på apotek – forhandlingsretten har i mange år ligget hos andre fagforeninger, og der bliver de. Derfor er det ifølge forslaget udelukkende professionsbachelorer life science-industrien, der skal kunne blive medlem. Pharmadanmark kender life science-industrien indgående, og det er for professionsbachelorer dér, at vi kan gøre en forskel. Ikke for professionsbachelorer andre steder. Hvis en professionsbachelor skifter job fra industrien, vil han eller hun så kunne forblive medlem af Pharmadanmark? ”Ja, de er velkomne til at blive, men hvorfor skulle de ønske at blive, når vi ikke kan forhandle på deres vegne eller servicere dem på samme høje niveau som vores øvrige medlemmer? De ville være bedre tjent med at melde sig ind i en fagforening, som retter sig imod deres ansættelsesområde, så det må man forvente, at de ville gøre. Vil det ikke påvirke serviceniveauet negativt med nye medlemmer? Nej, tværtimod. Flere medlemmer betyder flere indtægter. Dermed får vi endnu bedre mulighed for at ansætte dygtige medarbejdere i sekretariatet og arrangere spændende og relevante arrangementer. Vil det være et problem for Pharmadanmarks høje faglighed med professionsbachelorer i medlemskredsen? Nej, Pharmadanmark er i dag en fagforening, som rummer en lang række forskellige life science-uddannelser, og det har kun gjort foreningen mere relevant som fagforening og styrket den i omverdenen. Det vil industriens professionsbachelorer, for eksempel sygeplejersker som arbejder inden for klinisk forskning, også gøre. Pharmadanmark vil endnu mere end i dag være den samlende fagforening for life science-specialister, og foreningen vil være mere solid som organisation. Har vi ikke stemt om det her før? Der har ganske rigtigt været en urafstemning om professionsbachelorer før sommerferien, men dengang var det et større forslag, som også omfattede professionsbachelorer i det offentlige og i princippet på apotek. Nu er det alene professionsbachelorer i life science-industrien, det handler om. Det oprindelige forslag fik opbakning fra 57 procent af de medlemmer, som deltog i afstemningen. Men det var ikke et kvalificeret flertal, og dermed blev forslaget ikke vedtaget. Det nye, fokuserede forslag, som blev bakket op af en flertal på det netop overstående repræsentantskabsmøde, skal tages som udtryk for, at Pharmadanmarks hovedbestyrelse har lyttet til de spørgsmål, der blev rejst blandt nogle medlemmer til udvidelsen af optagelsesgrundlaget. 
Nyheder
22.11.2021
Skal foreningen åbnes for professionsbachelorer ansat i life science-industrien? Deltag i afstemningen – det tager kun et øjeblik at afgive din stemme.  Alle Pharmadanmarks medlemmer kan nu deltage i en afstemning, der handler om, hvorvidt professionsbachelorer i life science-industrien skal kunne blive medlem af foreningen. Det spørgsmål har selvfølgelig også betydning for dig som studerende. Kristoffer B. Fisker, formand for Pharmadanmarks sektion for studerende, støtter forslaget om at udvide foreningen med nye medlemmer. ”Når vi er færdiguddannede, kommer vi til at arbejde tæt sammen med mange forskellige fagligheder, også professionsbachelorer. Derfor har jeg heller ikke noget problem med at dele fagforening med dem – vi har meget til fælles, og jeg er i alt fald ikke bekymret for, om det vil påvirke Pharmadanmarks høje faglighed negativt. Tværtimod tror jeg, at de kun vil være med til at give os flere perspektiver på at arbejde inden for life science,” siger han. Kristoffer B. Fisker læser selv Medicin med Industriel Specialisering (MedIs) på Aalborg Universitet, og han minder om, at han med den uddannelse oprindeligt ikke selv kunne blive medlem af Pharmadanmark. Det skete først, da foreningen tillod andre end farmaceuter at blive medlem. ”Jeg er glad for, at medlemmerne dengang traf den beslutning, for medlemskabet af Pharmadanmark har givet mig rigtig god rygdækning som studerende. Derfor vil jeg også gerne selv bakke op om, at professionsbachelorer får samme mulighed for at komme ind i den fagforening, som er specialiseret inden for life science.” Urafstemningen slutter 9. december ved midnat, og resultatet meldes ud i Fredag Formiddag dagen efter.  
Nyheder
18.11.2021
I denne uge er det international antibiotikauge, som kulminerede 18. november med Den Europæiske Antibiotikadag. I ugen er der fokus på de risici, der er forbundet med uhensigtsmæssig og unødig brug af antibiotika.  I anledning af dagen har Mads Krogsgaard Thomsen, adm. direktør i Novo Nordisk Fonden, Lars Møller, adm. direktør i Pfizer Danmark, og Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark, et fælles debatindlæg i Dagens Pharma. De skriver: Den øgede opmærksomhed på sundhedskriser, som coronavirus har skabt, har også øget fokus på andre potentielle sundhedskriser, for eksempel antibiotikaresistens.  Resistensproblematikken – hvor bakterier udvikler resistens mod antibiotika – er  ikke som corona et eksponentielt voksende problem. Tværtimod vokser problemet langsomt, men støt. Særligt i lande, der ikke nyder godt af de mange forholdsregler, vi fx i Norden allerede har taget.  Investér i fremtidssikring Flere konferencer, artikler og debatindlæg har de seneste år vist, at der er bred enighed om behovet for handling, når det kommer til antibiotikaresistens.  Men én ting er at mindske forbruget af de antibiotika, der – paradoksalt – både er løsningen og problemet. Noget andet er at fremtidssikre os.  For antibiotikaforbrug medfører resistens, uanset hvordan man vender og drejer det. Man kan forsinke udviklingen med begrænset forbrug, men hvis vi vil sikre os adgang til effektive antibiotika om 5, 10 og 20 år, er vi nødt til at skabe en fødekæde af nye antibiotika, der kan tage over, når gamle fejler.  Og det kræver nye incitamentsstrukturer, som gør det muligt for både biotekvirksomheder og medicinalvirksomheder at investere i udvikling og kommercialisering af ny antibiotika. I dag ser vi biotekvirksomheder gå konkurs, og medicinalvirksomheder trække sig fra den allerede smalle skare af virksomheder, der investerer i udvikling af nye antibiotika – for det løber simpelthen ikke rundt.  Matematikken er simpel: Store udgifter til udvikling og kommercialisering. Minimale indtægter fra salg, fordi al ny antibiotika skal bruges så sparsomt som muligt, så vi forlænger den tid, det er effektivt.  Det sidste skal vi ikke ændre ved. Men vi er nødt til at ændre på måden, vi betaler for antibiotika, hvis vi også i fremtiden ønsker at have den værdi, som ny antibiotika repræsenterer, til rådighed. En værdi, som er langt større end det prisskilt, der sidder på den enkelte pakke. En brandslukker i sundhedsvæsenet Den bedste metafor er måske brandslukkeren. Sådan én hænger der på de fleste arbejdspladser, selvom de færreste af os – heldigvis – har brugt den. Brandslukkeren er en forsikring. På samme måde kan udvikling af ny antibiotika betragtes som en forsikring, og de midler, vi bruger, skal betragtes som investeringer i fremtidssikring. Så vi også om 5, 10 og 20 år kan behandle infektioner, operere brækkede lemmer, give kemoterapi og udføre de mange andre behandlinger, der er afhængige af tilgængelighed af effektive antibiotika. Derfor har vi behov for nye betalingsmodeller. Betalingen for antibiotika skal helt eller delvist afkobles fra den ordinerede mængde, og virksomheden bør betales for værdien af, at det pågældende antibiotikum er til rådighed for samfundet. Det kan man gøre på flere måder, fx gennem abonnements-lignende ordninger; en tilgang, der ofte kaldes for Netflix-modellen.  I USA, verdens største marked for lægemidler, har man modne overvejelser omkring en sådan ’abonnementsmodel’. Med opbakning fra begge politiske flanker er lovforslaget om den såkaldte PASTEUR ACT (The Pioneering Antimicrobial Subscriptions To End Up Surging Resistance) formuleret netop med henblik på at skabe mere attraktive forudsætninger for udvikling af ny antibiotika. PASTEUR-lovforslaget indebærer en abonnementsmodel, der vil tilbyde antibiotikaudviklere forudbetaling i bytte for adgang til deres antibiotika og på den måde både tilskynde innovation og sikre, at det amerikanske sundhedssystem bliver bedre rustet til at behandle resistente infektioner.  Hvis lovforslaget bliver vedtaget, vil den amerikanske kongres skyde 11 milliarder dollars i programmet over en 10-årig periode. Foruden udvikling af nye lægemidler skal dele af puljen allokeres til bedre uddannelse af sundhedspersonale for at forhindre uhensigtsmæssig brug af antibiotika samt indhentning og behandling af data, der kan give dybere indblik i det nationale antibiotikaforbrug.   Vi kan også kigge over sundet til vores naboer i Sverige eller over vandet til Storbritannien, hvor man allerede har påbegyndt pilotprojekter med nye betalingsmodeller.  Hvad venter vi på? I Danmark har vi gode forudsætninger for at gøre det samme. Tilmed har vi en life science- og bioteksektor, som også kan få gavn af nye incitamentsstrukturer. Der er faktisk ingen tabere – men det kan der komme, hvis vi nøler.  Det væsentligste er således, at vi kommer i gang med at sætte handling bag ordene. En oplagt platform er den nationale handlingsplan for antibiotika til mennesker. Den nuværende handlingsplan er blevet forlænget til udgangen af 2021. Ved den kommende fornyelse af handlingsplanen kan man med fordel forankre arbejdet med at sikre de incitamenter, der er nødvendige for fremtidssikring.  Vi håber, at årets europæiske Antibiotikadag vil minde alle om, at vi har en gryende krise, som vi heldigvis kan nå at løse, hvis vi vil. Så hvad venter vi egentlig på?   
Nyheder
16.11.2021
Alle Pharmadanmarks medlemmer har nu modtaget mail med direkte link til en urafstemning om, hvorvidt professionsbachelorer ansat i industrien, fx sygeplejersker, skal kunne opnå medlemskab i foreningen. Gode grunde til at stemme ja: Udvidelsen af Pharmadanmarks optagelsesgrundlag betyder flere medlemmer og dermed også øgede indtægter. Det vil gøre foreningen i stand til at ansætte flere dygtige medarbejdere og lave endnu flere spændende arrangementer – til gavn for alle medlemmer. Flere medlemmer vil give Pharmadanmark mere tyngde som organisation i omverdenen. Det kan veksles til øget politisk indflydelse på de sager, som er vigtige for medlemmernes vilkår og arbejdsliv. Mange Pharmadanmark-medlemmer er vante til at arbejde side om side med professionsbachelorer i industrien og er nære kolleger med dem. De bidrager med deres faglighed til dansk life science, ligesom vi selv gør. Derfor er der et fagligt fællesskab, som begge grupper vil have gavn af samles i Pharmadanmark  Urafstemningen omfatter i øvrigt også ændringer i vedtægterne for Pharmadanmarks kollektive arbejdsløshedsordning (PDA). Skulle du mod forventning ikke have modtaget mail fra os, så kontakt os på pd@pharmadanmark.dk Urafstemningen slutter 9. december ved midnat, og resultatet meldes ud i Fredag Middag dagen efter.  
Nyheder
12.11.2021
Et klart flertal af Pharmadanmarks repræsentanter stemte i lørdags ja til et forslag om at åbne foreningen op for professionsbachelorer ansat i life science-industrien, det kan fx være sygeplejersker inden for klinisk forskning. Dermed sendes forslaget videre til urafstemning hos alle foreningens medlemmer. ”Jeg er selvfølgelig glad for, at repræsentantskabet bakker op om forslaget – nu er det så resten af medlemmernes tur til at give deres mening til kende. Det vil jeg opfordre alle til at gøre, og jeg håber selvfølgelig på opbakning til forslaget. Jeg mener, at en ny medlemsgruppe vil være med til at styrke og fremtidssikre Pharmadanmark yderligere,” siger Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark. Blandt argumenterne for forslaget er, at udvidelsen af optagelsesgrundlaget vil betyde flere medlemmer og dermed også øgede indtægter. Det vil gøre foreningen i stand til at ansætte flere dygtige medarbejdere og lave endnu flere spændende arrangementer – til gavn for alle medlemmer. Flere medlemmer vil også give Pharmadanmark mere tyngde som organisation i omverdenen. Det kan veksles til øget politisk indflydelse på de sager, som er vigtige for medlemmernes vilkår og arbejdsliv. Pharmadanmarks medlemmer stemte i maj også om optagelse af professionsbachelorer i foreningen, men dengang omfattede forslaget også professionabachelorer i det offentlige – og i princippet på apotek. 57 procent af de medlemmer, som deltog i afstemningen, stemte ja til dette forslag. Men der var ikke et kvalificeret flertal, og dermed blev forslaget ikke vedtaget.  ”Vi har lyttet til medlemmerne og de indvendinger, de havde. Derfor handler forslaget nu alene om professionabachelorer ansat i life science-industrien – det er folk, som mange af Pharmadanmarks medlemmer er kolleger med og arbejder tæt sammen med ude i industrien. Og det er en faggruppe, som Pharmadanmark har noget at tilbyde som fagforening,” siger Rikke Løvig Simonsen. Læs interview med Rikke Løvig Simonsen i Pharma nr. 8 om forslaget: https://bit.ly/3kvwAd0 Urafstemningen omfatter i øvrigt også ændringer i Pharmadanmarks kollektive arbejdsløshedsordnings (PDA) vedtægter. De foreslås rettet, så der tages højde for offentlige forskrifter og konsekvensrettelser som følge af ændringen af foreningens vedtægter. I afstemningen om PDA kan studerende ikke stemme. Afstemningen udsendes via SurveyXact på mandag med et direkte link til deltagelse.  Skulle du mod forventning ikke modtage mail fra os, så kontakt os på pd@pharmdanmark.dk
Nyheder
11.11.2021
6. november blev der afholdt ordinært repræsentantskabsmøde (RP) i Pharmadanmark. Det fandt sted i foreningens nye domicil i Codanhus på Frederiksberg. I sin formandsberetning til de omkring 50 deltagende repræsentanter fra alle foreningens sektioner sagde Rikke Løvig Simonsen: ”Vi har truffet nogle meget væsentlige beslutninger, som skal gøre os til den foretrukne og mest specialiserede fagforening på life science-området. Og vi har sat klare pejlemærker for, hvilke politiske dagsordener vi vil påvirke.”  Hun henviste bl.a. til samarbejdet med Dyrlægeforeningen: ”Jeg tror meget på, at der er en fremtid for højt specialiserede foreninger, hvor man kan gøre hinanden bedre både politisk og fagligt, hvis man forstår at arbejde sammen og samle kræfterne. Og forhåbentlig også lære hinanden noget. Det er samarbejdet mellem os og Dyrlægeforeningen et fint eksempel på.” Hun blev på RP genvalgt som formand. Da man maksimalt kan sidde otte år som formand, bliver det hendes sidste periode. På RP stemte et flertal af repræsentanterne efter en god debat ja til en vedtægtsændring, som betyder, at professionsbachelorer ansat i industrien vil kunne opnå medlemskab i Pharmadanmark.  Blandt argumenterne for forslaget er, at udvidelsen af optagelsesgrundlaget betyder flere medlemmer og dermed også øgede indtægter. Det vil gøre foreningen i stand til at ansætte flere dygtige medarbejdere og lave endnu spændende arrangementer. Efter RP var Pharmadanmark vært for en sundhedspolitisk valgdebat med radikale, socialdemokratiske og konservative regionspolitikere. Sammen med ÆldreSagen og patientorganisationen Bedre Psykiatri diskuterede de sektorovergange, behandlingsformer og behovet for et mere nuanceret sprog for medicin og brugen af lægemidler.  
Nyheder
04.11.2021
På lørdag på Pharmadanmarks repræsentantskabsmøde (RP) fortsætter bl.a. den debat, der blev startet på det ekstraordinære RP i maj om professionsbachelorer i foreningen. Flere medlemmer stillede dengang relevante spørgsmål til forslaget. Dem har vi lyttet til og er blevet klogere af, fortæller formand Rikke Løvig Simonsen i Pharma. Derfor præsenteres et revideret og fokuseret forslag, som alene omfatter professionsbachelorer i industrien. Læs hele artiklen i Pharma 
Nyheder
26.10.2021
Altinget bringer indlæg af Pharmadanmarks formand Rikke Løvig Simonsen: Sundhedsreformen skal forholde sig til de fejl- og overmedicineringer, der er konsekvenserne af den manglende sammenhæng i sundhedssektoren. Undgå genindlæggelser og medicinspild ved at inddrage farmaceuter i højere grad, skriver Rikke Løvig Simonsen. Af Rikke Løvig Simonsen, formand, Fagforeningen Pharmadanmark Statsminister Mette Frederiksen (S) inviterede i sin åbningstale i Folketinget til debat om kommende reformer. Også den længe ventede sundhedsreform, som skal tegne stregerne op for fremtidens nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Det er der brug for, ikke mindst for kronisk syge danskere, multisyge og ældre medicinske patienter, hvor medicin er en stor del af livet. Umiddelbart tegner det til, at sundhedsreformen i høj grad kommer til at handle om strukturer og mursten i form af for eksempel nærhospitaler. Det er absolut vigtige elementer, men det er også afgørende, at en reform kommer med løsninger på, hvordan danskernes behandling med medicin kan forbedres og gøres mere sikker. Der skal sættes høje ambitioner, for vi kan og bør gøre det bedre. 1,2 millioner danskere lever med en kronisk sygdom. 750.000 anvender mere end fem lægemidler om dagen. 52 procent af borgere over 75 er polyfarmacipatienter. Realiteten er i dag desværre, at de alt for ofte falder mellem to stole i deres behandling med medicin, og dermed risikerer de at være overladt til sig selv. Samtidig forsømmer man at inddrage dem og deres pårørende i behandlingen. Det resulterer i fejl- og overmedicineringer og hospitalsindlæggelser, ofte i forbindelse med sektorovergange. Inddrag og autorisér farmaceuterne I et mere og mere specialiseret sundhedsvæsen oplever patienterne ikke tilstrækkelig sammenhæng, heller ikke i den medicinske behandling. En sundhedsreform skal derfor forholde sig til al den medicin, der ordineres, men som bliver taget forkert eller slet ikke tages. Og til den medicin, som aldrig burde være ordineret, eller som faktisk burde have været ordineret. En reform bør forsøge at høste det store potentiale, der ligger i at lade lægemiddeleksperter sørge for, at behandlingen med medicin bliver mere effektiv og sikker. Det gør farmaceuter allerede i dag på flere og flere hospitalsafdelinger og på apoteker – og i nogle kommuner. Men meget kunne vindes ved at inddrage dem mere. Konkret ønsker vi at rykke farmaceuterne tættere på patienterne og borgerne og udnytte faggruppens kompetencer fuldt ud. Nærfarmaceuter skal være med til at skabe den nødvendige sammenhæng i behandlingen – på tværs af sektorer og specialer. Ved at inddrage farmaceuter i den daglige kontakt med brugerne af medicin i kommuner og regioner vil man kunne undgå genindlæggelser, reducere medicinspild og styrke patientsikkerheden. Det indebærer, at de i højere grad end i dag inddrages i monitoreringen af patienternes medicin, laver medicingennemgange og er i dialog med medicinbrugerne, deres behandlere og pårørende med særligt fokus på polyfarmacipatienter, multisyge og den ældre medicinske patient. Ved at øge medicinforståelsen hos borgere og pårørende får de også større forståelse for egen behandling. Det er ydermere med til at skabe mindre ulighed i sundhed. Stærke fagligheder i fællesskab Når farmaceuterne påtager sig yderligere ansvar, er det samtidig en oplagt anledning til at autorisere dem som sundhedspersoner på linje med mange andre sundhedsprofessionelle.  Udfordringerne med danskernes behandling med medicin i sundhedsvæsenet lader sig ikke løse af én faggruppe alene – ikke af apoteksfarmaceuter, kliniske farmaceuter, læger, sygeplejersker, sosu'er. Derfor skal vi hen til at tale om, hvordan sundhedsvæsenets mange stærke fagligheder i fællesskab kan skabe gøre det bedre og skabe mere sammenhæng, kvalitet og sikkerhed. På tværs af faggrænser kan vi skabe et sundhedsvæsen med lige adgang for alle til de bedste og mest effektive behandlinger. Et sundhedsvæsen, som tager udgangspunkt i patienters og borgeres behov – ikke systemets. Og et sundhedsvæsen, hvor vi taler med patienter og borgere om deres behandling – ikke kun til dem.  
Nyheder
25.10.2021
FORSKNING. Det offentlige må træde til ved de områder af forskningen, som det private ikke har interesse i at finansiere forsøg indenfor. Anders Hoff, forskningschef i Lægemiddelindustriforeningen Anders Perner, næstformand i Lægevidenskabelige Selskaber Morten Freil, direktør, Danske Patienter Rikke Løvig Simonsen, formand, Pharmadanmark Sanne Marie Thysen, formand, Lægeforeningens forskningsudvalg DAGLIGT ARBEJDES der på landets hospitalsafdelinger, i klinikken og i lægernes praksis på at forbedre behandlingen af patienterne i det danske sundhedsvæsen. Nye tilgange afprøves igennem den såkaldte kliniske forskning. Vi har brug for klinisk sundhedsforskning, uanset om det gælder udvikling af nye behandlinger eller anvendelse af eksisterende behandling for at undgå spild og bivirkninger. Men klinisk forskning er svært og omkostningstungt, og der mangler ressourcer, ikke mindst inden for områder, hvor der er begrænset kommerciel interesse. Den offentlige kliniske forskning skaber værdifuld viden om behandlingers kvalitet og effektivitet og understøtter den kliniske praksis til gavn for patienterne. Det er kort sagt afgørende for at fastholde og udvikle verdens bedste behandling til patienterne. Derfor er det også godt, at vi i Danmark er i stand til at tiltrække mange privatfinansierede kliniske forsøg. I dag udgør privatfinansierede kliniske lægemiddelforsøg lidt over 50 procent af de kliniske lægemiddelforsøg, som gennemføres i Danmark. Det nyder dansk forskning, sundhedsvæsnet og patienterne godt af. Men det er langtfra alle medicinske specialer, der er interesse for at igangsætte privatfinansierede forsøg inden for. Og her bør det offentlige træde til inden for de områder, som ikke har det privates interesse. Et velfungerende offentligt sundhedsvæsen med høj forskningsaktivitet og -kvalitet er en helt nødvendig forudsætning for, at de privatfinansierede forsøg gennemføres i Danmark. Hvis vi ikke kan sikre kvalitet og effektivitet i gennemførelse af de kliniske forsøg i Danmark, så placeres de andre steder i verden. Hvis vi investerer i den offentlige kliniske sundhedsforskning, og det lykkes os at tiltrække de privatfinansierede kliniske forsøg, så får patienterne hurtigere adgang til ny og bedre behandling, som, fordi de er udviklet i en dansk kontekst, er hurtigere at tage i anvendelse. Når kliniske forsøg gennemføres i Danmark, er der desuden større chance for, at de resultater, som forsøgene viser, også opnås i praksis i Danmark, i modsætning til behandling, der er udviklet i kliniske miljøer, som ikke ligner de danske. HURTIG myndighedsgodkendelse er vigtigt, når virksomheder ser på, hvor de skal placere deres forsøg, men uden dygtige læger, farmaceuter og sygeplejersker, der kan gennemføre de kliniske forsøg, kommer der ikke privatfinansierede forsøg til Danmark. Den offentligt og den privatfinansierede forskning er ikke hinandens modsætninger, men er tværtimod hinandens forudsætninger, og begge dele er nødvendigt for at sikre højkvalitetspatientbehandling. Man hører tit argumentet, at der er masser af penge i sundhedsforskning, men de private investeringer bidrager kun inden for nogle områder og kan ikke stå alene. De offentlige midler er knyttet tæt sammen med driften i sundhedsvæsnet og nedprioriteres desværre ofte, når driften presses. Ofte er det op til den enkelte læge og sygeplejerske at prioritere sin (fri)tid til forskning. Oftest er der ikke afsat dedikerede midler til forskning, men tale om, at engagerede medarbejdere bruger deres fritid på at udføre klinisk sundhedsforskning. Men disse ’fritidsaktiviteter’ tælles med i opgørelsen, og det har den effekt, at der spares på de statslige forskningsbudgetter. Der mangler kort sagt dedikerede offentlige midler til den kliniske forskning. De fælles udfordringer er mange: manglende prioritering af forskningen, lange ventetider og bureaukrati (særligt i det videnskabsetiske komitésystem). Konkret har vi fire forslag til, hvad der skal til for at styrke den kliniske forskning i Danmark: 1. Der bør afsættes øremærkede midler til offentlig klinisk sundhedsforskning på forskningsreserven eller på finansloven 2. Opgørelsen af de regionale og kommunale forskningsinvesteringer bør efterses 3. Myndighedsarbejdet omkring godkendelse af de kliniske forsøg bør prioriteres, så ventetiderne kommer ned 4. Der bør laves fælles retningslinjer for efterlevelse af GDPR ved klinisk forskning – meget kan standardiseres til gavn for alle. Vi har et rigtig godt udgangspunkt, gode kliniske forskningsmiljøer, et stærk life science-miljø, globalt førende virksomheder og engagerede og opsøgende patienter. Men der er meget mere, vi har brug for at vide for at skabe de bedst mulige behandlinger til og med patienterne. Danmark kan mere – også når det kommer til klinisk sundhedsforskning. Det fælles indlæg blev bragt i Politiken den 25. oktober 2021.  
Nyheder
15.10.2021
Sundhedspolitisk debat med Anders Lund Madsen som moderator. Som optakt til det kommende regionsvalg inviterer Pharmadanmark til valgdebat lørdag den 6. november kl. 14-16 i Codanhus, Gl Kongevej 60, hvor vi sætter fokus på sundhedsområdet. I panelet har vi politiske kandidater og vigtige aktører på sundhedsområdet. Debatten tager udgangspunkt i sundhedspolitik med særligt fokus på de udfordringer, patienter oplever med medicin ved sektorovergange blandt andet. Det gælder eksempelvis multisyge og ældre medicinske patienter. Som fagforening for life science-specialister er vi optaget af den rette brug af medicin i vores sundhedsvæsen. Med debatten ønsker vi at styrke den sundhedspolitiske debats øje for, hvordan kvaliteten i den medicinske behandling øges til gavn for patienterne. Panelet består af: Rikke Løvig Simonsen, formand for Fagforeningen Pharmadanmark Jacob Rosenberg, kandidat i Region Hovedstaden for Konservative Karin Friis Bach, kandidat i Region Hovedstaden for Radiale Venstre Lars Gaardhøj, kandidat i Region Hovedstaden for Socialdemokratiet Michael Teit Nielsen, vicedirektør i Ældre Sagen Mads Engholm, landsformand i Bedre Psykiatri Vi glæder os til at byde velkommen i vores nye lokaler og ikke mindst til sundhedspolitisk debat. Tilmelding senest 31. oktober.
Nyheder
15.10.2021
Københavns Universitet skærer nu 10 pct. af det årlige optag af studerende frem mod 2030 – i alt 1.590 pladser. Heraf bliver 30 pct. taget inden for natur- og biovidenskab og 10 pct. inden for sundhedsvidenskab. Det sker som følge af den politiske aftale om at udflytte studiepladser fra de større byer. Fakulteterne skal nu forberede den store omlægning af uddannelserne, hvor medarbejdere og studerende bliver taget med på råd. Pharmadanmarks formand Rikke Løvig Simonsen ser med stor bekymring på de forestående nedskæringer. ”Det er forskning og uddannelse, som Danmark skal bygge sin fremtid på. Derfor er det naturligvis rigtig dårlig nyt, at udflytningsplanerne betyder så betydelige nedskæringer på Københavns Universitet – endda også inden for natur- og biovidenskab og sundhedsvidenskab, hvor Danmark har høje ambitioner, og hvor der er stor efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft,” siger hun.  Pharmadanmark har set med bekymring på den politiske aftale om udflytninger, der risikerer at svække de stærke forskningsmiljøer inden for dansk life science.  Et samlet og fokuseret forskningsmiljø er en vigtig forudsætning for fagligheden. Udflytningen kan desuden mindske virksomhedernes mulighed for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, mener Pharmadanmark.
Nyheder
15.10.2021
Valget til hvem der skal repræsentere henholdsvis Stat og Privat-sektionerne i Pharmadanmarks hovedbestyrelsen  er nu afgjort.  I Privat-sektionen stemte 616 af medlemmerne om fire ordinære pladser til hovedbestyrelsen. Stemmerne har fordelt sig således:  Tanja Villumsen fik 182 stemmer Erik Carp fik 154 stemmer  Sanne Tofte Colombo fik 106 stemmer Dorte Clausen fik  101 stemmer Bill Vestergaard fik 73 stemmer Det betyder, at Tanja, Erik, Sanne og Dorte er valgt som ordinære medlemmer af hovedbestyrelsen, og at Bill er valgt ind som første suppleant.   I Stat-sektionen stemte 147 af medlemmerne om en ordinær plads til hovedbestyrelsen. Stemmerne har fordelt sig således:  Stine Hasling Mogensen fik 105 Jacob Rørdam Holm-Jørgensen fik 42 stemmer Det betyder, at Stine er valgt som ordinært medlem af hovedbestyrelsen, og at Jacob er valgt ind som første suppleant.   Tillykke med valget og tak til alle, der deltog i afstemningen.  Den nye hovedbestyrelse konstituerer sig umiddelbart efter repræsentantskabsmødet den 6. november. 
Nyheder
08.10.2021
Pharmadanmark indkalder til ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 6. november 2021 i foreningens nye domicil Codanhus. Det vil være muligt at deltage virtuelt og alle foreningens medlemmer er velkomne til at deltage i mødet. Vi tager naturligvis forbehold for gældende COVID-restriktioner.  Repræsentantskabsmøde afholdes lørdag den 6. november 2021 kl. 10.00 til ca. kl. 20.00. Tilmelding foregår via MinSide, hvor du samtidig kan tilkendegive om du vil deltage fysisk eller virtuelt.  Repræsentantskabsmødet afholdes med følgende dagsorden og tidsplan (pdf) Husk tilmelding er senest 31. oktober 2021.  Vi ser frem til et godt repræsentantskabsmøde.   
Nyheder
08.10.2021
Mange gode initiativer i ny trepartsaftale, særligt dem rettet mod internationale og nationale dimittender og seniorer. Men der er plads til forbedring ifølge Pharmadanmarks formand. Onsdag landede en trepartsaftale mellem Akademikerne, der er Pharmadanmarks hovedorganisation, Fagbevægelsens Hovedorganisation og arbejdsmarkedets parter. Ifølge Pharmadanmark er der mange gode takter i aftalen, herunder fokus på bedre match mellem ledige og virksomheder, styrket indsats for at få ledige seniorer i job og hjælp til virksomheder til at rekruttere europæisk arbejdskraft. Det betoner Pharmadanmarks formand Rikke Løvig Simonsen: ”Aftalen tager sætter ind på mange vigtige områder, særligt med tanke på den situation af mangel på arbejdskraft, som gælder lige nu. Og som gælder også i fremtiden, hvis ikke vi sætter ind nu. Derfor er det rigtig positivt, at aftalen byder på initiativer rettet mod dimittender såvel som seniorer,” siger hun. Internationale kollegaer Således fokuserer aftalen på at matche dimittender og arbejdsmarkedet gennem et styrket jobfokus på sidste del af uddannelsen. Ligesom den iværksætter initiativer, som gør det letterede og mindre bureaukratisk for internationale studerende at søgejob. ”Begge initiativer er helt i tråd med Pharmadanmarks opfordring til styrket karrierevejledning på uddannelserne, som dog også med fordel kan ske tidligere på studiet. Samtidig glæder det mig, at aftalen arbejder for at fastholde internationale kollegaer i form af dimittender,” siger Rikke Løvig Simonsen. Livslæring læring Life science er en udpræget international branche, hvorfor vi i Pharmadanmark byder internationale kolleger velkommen. Vi bliver kun dygtigere af at se ud over egne landegrænser. Derfor bemærker Rikke Løvig Simonsen også, at aftalens fokus på udenlandsk arbejdskraft desværre begrænser sig til faglærte inden for EU. Blandt aftalens gode takter er ydermere et forbud mod, at arbejdsgivere screener jobansøgere på baggrund af deres alder i forbindelse jobansøgning. Samtidig får ledige seniorer ekstra hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet: ”Seniorer har værdi for arbejdsmarkedet grundet blandt andet deres lange erfaring og specialisering på et område. Derfor er det også vigtigt at arbejde hen imod et mere fleksibelt arbejdsmarked, der tager højde for livets faser og således fastholder seniorerne. Alle har ret til livslang læring,” slutter Rikke Løvig Simonsen og understreger, at der skal mere til for at løse problemet med manglende arbejdskraft og fastholde danske life science' styrkeposition.  
Nyheder
07.10.2021
Børsen bringer et fælles indlæg af Pharmadanmarks formand Rikke Løvig Simonsen og Mads Andersen, gruppeformand, 3F Industrigruppe. I disse dage har både fagforeninger, arbejdsgivere og politikere arbejdet for at lande en trepartsaftale om manglen på arbejdskraft. Som fagforeninger kan vi i 3F og Pharmadanmark selvfølgelig glæde os over, at vores medlemmer er eftertragtede. Men vi vil selvsagt gerne have, at jobbene også fremover findes i Danmark. Af den grund skal det tages meget alvorligt, når danske life science-virksomheder oplever, at manglen på arbejdskraft begrænser produktionen eller på anden måde forhindrer dem i at udnytte deres potentiale. I sidste ende kan det nemlig betyde, at arbejdspladser og vækst flyttes til udlandet. Det vil give færre penge til vores fælles velfærd. Life science-industrien er en afgørende bidragsyder til dansk vækst og velfærd. Tal fra Dansk Industri viser, at industrien eksporterede for mere end 150 mia. kr. i 2020. Samtidig beskæftiger branchen mere end 47.500 fuldtidsansatte. Opkvalificering Der er flere redskaber i værktøjskassen, som skal tages i brug for at skaffe arbejdskraft nok. Noget handler om, at virksomhederne godt kan blive endnu bedre til at afsøge de muligheder, der trods alt er på et presset arbejdsmarked. Her håber vi, at virksomhederne i life science kan blive klassens duks og gå forrest som det gode eksempel. Virksomhederne kan selvfølgelig passende starte med de ledige og dem uden lærepladser. I dag er der stadig 100.000 ledige og over 16.000 unge, der mangler en læreplads. De bør kunne bringes i spil i en industri, der mangler arbejdskraft. Men ét af de helt afgørende elementer er, at der skal fokus på opkvalificering af sektorens medarbejdere gennem (efter)uddannelse – det anerkender den nye life science-strategi heldigvis også vigtigheden af. Flere steder i life science-industrien er man god til at tage ansvar for at uddanne til fremtidens arbejdsmarked. Det skal virksomhederne blive ved med. Det er helt afgørende, at vi får alle virksomheder i branchen til at følge trop. Den kvalificerede arbejdskraft, som virksomhederne efterspørger i dag, kunne de selv have været med til at uddanne i går. Vi bliver desværre ofte mødt af argumenter om, at når der er lavkonjunktur, har virksomhederne ikke råd til at sende medarbejdere på uddannelse. Når der er højkonjunktur, er der til gengæld ikke tid. Nu skal der tages ansvar I dag ser vi, at der i virkeligheden hverken er råd eller tid til at lade være. Det er på tide, at alle virksomheder tager et større ansvar for at få uddannet fremtidens arbejdskraft. Man er også nødt til at se på den ressource, som ligger i sektorens seniorer. Dem skal man blive bedre til at fastholde, eksempelvis ved at gøre brug af de seniorordninger, som der er åbnet mulighed for i overenskomster. Samtidig skal virksomhederne være kloge nok til ikke at sortere potentielle nye medarbejdere fra på grund af alder. Vi skal også have flere unge ind i life science-industrien. Det kan ske, ved at politikerne indfører obligatorisk erhvervspraktik og gennem studie- og fritidsjob. I juli i år trådte ’fejedrengsreglen’ i kraft. Det betyder, at unge, der er fyldt 13 år, må lave lettere arbejde i nærhed af en maskine, hvis maskinen er gjort ufarlig. Dermed kan virksomhederne nu igen ansætte unge i produktionen. Vi håber, at virksomhederne vil gøre brug af den nye regel. Både fordi det kan hjælpe på produktiviteten, men især fordi det forhåbentlig kan få flere unge til at tage en uddannelse i industrien. Det er der brug for. For de unge, som er i gang med en life science-uddannelse, skal der fokus på mulighederne for studiejob, fordi det bringer de unge på et ’fast track’ til job i industrien, hvor de som færdiguddannede hurtigt kan bidrage i virksomhederne. Livslang læring Vi ser ind i en fremtid, hvor man er nødt til at uddanne sig konstant gennem livet og blive ved med at udvikle sine kompetencer. Det gælder ikke mindst inden for en højteknologisk og kompleks industri som life science. Det har den enkelte medarbejder og virksomhed et ansvar for, men det ligger også en samfundsmæssig opgave i, at økonomien, mulighederne og strukturerne for at det kan lade sig gøre er til stede. Kompetenceudvikling og efteruddannelse er en del af løsningen på arbejdskraftmanglen, nu og i fremtiden. Derfor er det vigtigt, at life science-industrien går forrest som det gode eksempel.
Nyheder
05.10.2021
I dag begynder et nyt Folketingsår, hvor regeringen vil præsentere en sundhedsaftale, ’Sundheden tættere på’. Det meddelte statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale og inviterede til dialog om kommende reformer. Som mange andre aktører på det sundhedspolitiske områder glæder Pharmadanmark sig over, at den længe ventede reform nærmer sig og ser frem til at tage del i dialogen om mere nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet.   ”For mange patienter såsom kronikere, ældre medicinske patienter og multisyge er medicin ofte en stor del af livet, som kræver ekspertviden at håndtere. Den viden har farmaceuter og bringer den i spil på tværs af specialer og sektorer for at sikre den bedste behandling til dem, det hele handler om, nemlig patienterne,” siger Pharmadanmarks formand Rikke Løvig Simonsen.   Eksempelvis er det oplagt ifølge Rikke Løvig Simonsen, at farmaceuter bliver en del af nærhospitalerne, som statsministeren også nævnte i dagens tale.   ”Ved at øge medicinkompetencerne i sundhedsvæsenet og styrke medicinforståelsen hos borgerne, sikrer vi mere lighed i sundhed. Derfor tager vi imod invitationen om dialog og uddyber gerne, hvordan farmaceuter netop sikrer nærhed og sammenhæng i patienternes medicinske behandling,” tilføjer Pharmadanmarks formand.   Ligeledes ser frem Pharmadanmark frem til et folketingsår, som også byder på en 10-årsplan for psykiatrien.   Mette Frederiksen betonede i sin tale også, hvordan regeringen det kommende år vil fokusere på at dygtiggøre arbejdsstyrken og komme manglen på arbejdskraft til livs. Det glæder Pharmadanmark. For skal life science bevare sin styrkeposition er det afgørende at sikre efteruddannelse også til branchens højtuddannede medarbejdere. Ligesom den kliniske forskning skal have gode vilkår.
Nyheder
04.10.2021
Indsamlingen af lønoplysninger til Pharmadanmarks lønstatistik 2021 for privatansatte startede 1. oktober, hvor alle medlemmer af Privat-sektionen har fået en mail med et link til spørgeskemaet. Vi håber, du vil medvirke, så svarprocenten bliver høj – og lønstatistikken bliver troværdig og et stærkt redskab i dine kommende lønforhandlinger. Det tager fem minutter at udfylde skemaet.
Nyheder
30.09.2021
Privat- og Stat-sektionerne skal i kampvalg om pladserne i Pharmadanmarks hovedbestyrelse. Afstemningen sendes ud til de respektive sektioners medlemmer fredag 1. oktober. Og mandag den 4. oktober holdes der virtuel valgdebat med de opstillede kandidater kl. 19-20 for Privat-sektionen og kl. 20-20.30 for Stat-sektionen. Tilmeld dig valgdebatten for Privat. Tilmeld dig valgdebatten for Stat. I Privat-sektionen stiller følgende kandidater op til HB: - Bill Vestergaard - Dorte Clausen - Erik Carp - Sanne Tofte Colombo - Tanja Villumsen Læs om kandidaterne. Privat har fire ordinære pladser i HB. De fire kandidater med flest stemmer vælges ind som ordinære medlemmer. Derudover er der to suppleantposter. I Stat-sektionen stiller følgende kandidater op til HB: - Jacob Rørdam Holm-Jørgensen - Stine Hasling Mogensen Læs om kandidaterne. Stat har en ordinær plads i HB. Den kandidat med flest stemmer vælges ind som ordinært medlem. Den anden kandidat tilbydes en suppleantpost. For de resterende sektioner er følgende kandidater valgt til HB: Apotek: Janne Baaring Regioner og Kommuner: Peter Thøgersen, ordinært medlem samt Asal Basiri, suppleant Studerende: Kristoffer Fisker Tillykke med valget! Medlemmer af Privat- og og Stat-sektionerne modtager fredag 1. oktober afstemningslink fra SurveyXact. Valget afsluttes torsdag 14. oktober, og resultatet offentliggøres i Fredag Formiddag 15. oktober. Torsdag den 23. september var der frist for at indsende stillerliste, såfremt man var interesseret i at stille op til Hovedbestyrelsen (HB).
Nyheder
24.09.2021
I går, torsdag 23. september, var der frist for at indsende stillerliste, såfremt man var interesseret i at stille op til Hovedbestyrelsen (HB). Der sendes afstemning ud til kampvalg for flere af sektionerne. Afstemningen sendes ud til de respektive sektioners medlemmer fredag 1. oktober. Følgende sektioner skal i kampvalg: I Privat-sektionen stiller følgende kandidater op til HB: - Bill Vestergaard - Dorte Clausen - Erik Carp - Sanne Tofte Colombo - Tanja Villumsen Privat har fire ordinære pladser i HB. De fire kandidater med flest stemmer vælges ind som ordinære medlemmer. Derudover er der to suppleantposter. I Stat-sektionen stiller følgende kandidater op til HB: - Jacob Rørdam Holm-Jørgensen - Stine Hasling Mogensen Stat har en ordinær plads i HB. Den kandidat med flest stemmer vælges ind som ordinært medlem. Den anden kandidat tilbydes en suppleantpost. For de resterende sektioner er følgende kandidater valgt til HB: Apotek: Janne Baaring Regioner/Kommuner: Peter Thøgersen, ordinært medlem samt Asal Basiri, suppleant Studerende: Kristoffer Fisker Tillykke med valget! Medlemmer af Privat- og og Stat-sektionerne modtager fredag 1. oktober afstemningslink fra SurveyXact. Valget afsluttes torsdag 14. oktober, og resultatet offentliggøres i Fredag Formiddag 15. oktober. Vi arbejder på at sætte en virtuel valgdebat op.
Nyheder
23.09.2021
Nordisk Farmaceut Union (NFU) anbefaler i en fælles erklæring at arbejde for brug af Electronic Package Information (ePI) for lægemidler – og gerne at fungere som forsøgslande for implementeringen. “NFU mener, at en gradvis og kontrolleret overgang fra papir til information i elektronisk form (ePI) vil være en fordel for den generelle patientsikkerhed og medicinmangel – og vil potentielt kunne føre til mindre medicinspild.” Det skriver NFU, som består af Pharmadanmarks og foreningens faglige søsterorganisationer i Finland, Norge, Island og Sverige. ePI inkluderer lægemidlets indlægsseddel og produktresumé (SmPC). I dag er informationen om lægemidlerne normalt inkluderet i pakningerne i trykt form. International farmaceutdag Den 25. september er det World Pharmacists Day 2021, hvor der er fokus på faggruppens betydning og indsats for sikker og korrekt brug af lægemidler. Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark, ser også erklæringen fra NFU i det lys. "Erklæringen er et godt eksempel på, at farmaceuter og andre stærke fagligheder omkring lægemidlerne kan være med til at presse på for nødvendig nytænkning," siger hun og fortsætter: "Vi skal hele tiden huske, at det, vi som faggruppe gør, skal have lægemiddelbrugerne i centrum. Det har lægemiddelinformation i den nuværende form ikke længere for mange patienter og borgere, og derfor skal vi være med til at drive udviklingen fremad, blandt andet bruge de nye teknologiske muligheder for at informere bedre om lægemidlerne". Stop medicinspild Samtidig er der brug for konkrete løsninger på de betydelige mangler med medicinmangel – her vil ePI kunne være en del af løsningen, fordi man vil kunne undgå at store mængder medicin kasseres på grund af forældet medicininformation i pakningerne, altså undgå medicinspild, forklarer hun.  I erklæringen understreger NFU, at der vil være en række fordele ved ePI fremfor trykt information.  “ePI kan opdateres kontinuerligt og hurtigt I overensstemmelse med den seneste autoriserede information, som er til rådighed for det specifikke produkt. Det vil give både patienter/forbrugere og sundhedsprofessionelle troværdig og opdateret information om fordele og risici ved lægemidlet,” skriver de. ePI-information kan også gøres mere tilgængelig for mennesker med handicap. Borgere med synshandicap kan for eksempel få informationen præsenteret med større bogstaver, eller den kan indtales. Europæisk indsats NFU understeger, at transformationen fra papir til ePI er nødt til at ske gradvist: “Ikke alle ældre patienter er fortrolige med elektronisk pakkeinformation, og derfor skal det være et krav, at apoteker tilbyder at udlevere trykt information til disse patienter”. NFU anbefaler, at det lovgivningsmæssige arbejde i forhold til ePI fortsætter på EU-plan, og at de nordiske lande skal støtte op om dette arbejde. ”Europæiske lande har forskellige udgangspunkter for brug af ePI, men NFU mener, at de nordiske lande kan fungere som forsøgslande for ePI”.
Nyheder
17.09.2021
Bliv graduate og oversæt dine akademiske meoder til erhvervslivet. Som dimittend har du nu mulighed for at blive en del af et graduateprogram i op til fire måneder hos en lille eller mellemstor virksomhed. Programmet sikrer kompetenceudvikling og relevant erhvervserfaring. Målet er at øge din evne til at omsætte kompetencer til konkret opgaveløsning i en virksomhed, og hermed øge chancen for beskæftigelse - både generelt og i den konkrete virksomhed. Graduateprogrammet giver både økonomisk tilskud til små og mellemstore virksomheder og værktøjer til ansættelsen. Formålet med Akademikernes - som er hovedorganisation for akademiske fagforeninger - graduateprogram er at få dimittendernes højaktuelle kompetencer omsat til løsning af konkrete opgaver, der matcher virksomhedernes efterspørgsel. Læs mere og ansøg lige her: http://www.graduatesmv.dk
Nyheder
16.09.2021
Med bagagen fuld af oplæg, godt humør og kitler til de studerende, har Pharmadanmark været på Tour de Studiestart. Rundt på landets universiteter og Pharmadanmarks kerneuddannelser har Emil Knudsen, som tager sig af fagforeningens aktiviteter for studerende, mødt nye og eksisterende medlemmer. Og selvfølgelig Pharmadanmarks studenterambassadører, der gør et stort stykke arbejde (også) i forbindelse med studiestart. ”Stemningen blandt de nye studerende er enormt god. Det er dejligt at se så mange til vores oplæg og øvrige arrangementer. De studerende er engagerede og stiller relevante spørgsmål til, hvad man kan bruge en fagforening som Pharmadanmark til,” siger Emil Knudsen. Et godt studieliv Humanbiologi og medicinalkemi på Københavns Universitet, farmaci og biomedicin på Syddansk Universitet og medicin med industriel specialisering på Aalborg Universitet er blot nogle af de steder, Pharmadanmark har været med til at byde de nye studerende velkommen. ”Som fagforening arbejder vi for gode rammer og betingelser på studiet. Pharmadanmark - Studerende er med til at styrke de studerendes faglighed gennem faglige arrangementer som studieteknik og karriereaften. Når vores medlemmer er færdige på universitetet, er de klar til arbejdslivet,” oplyser han og føjer ’Styr på tiden’ til rækken af relevante arrangementer for studerende i efteråret. ´Karriereaften’ er lavet af Pharmadanmarks karrierevejledere og handler om vigtigheden af en god LinkedIn-profil og relevante studiejobs. Til nyuddannede tilbyder Pharmadanmark blandt andet et kursus i GMP og GCP, der åbner jobmuligheder. Fællesskab Ud over faglige oplæg har studiestarten budt på ’Leg i parken’, hyggelige konkurrencer om at vinde biografbilletter og powerbanks. Nogle uger efter studiestarten vender Pharmadanmark tilbage til universiteterne, hvor nye, potentielle og eksisterende medlemmer kan stille opfølgende spørgsmål. I den forbindelse vil studenterambassadørerne have en stand. Nærmere information følger. ”Studiestart er bare noget særligt. Netop fordi den er starten på en helt særlig tid i livet. Forventningens glæde og videbegæret er til at mærke ude på studierne. Personligt er studiestart højdepunktet på mit år i arbejdsøjemed,” siger Emil Knudsen og tilføjer: ”Stor tak til vores dygtige og flittige studenterambassadører for at bidrage til en god studiestart og velkommen til vores nye medlemmer!”. Den 23. september runder Pharmadanmarks studiestartstur af til fagforeningsdag på Københavns Universitet.  
Nyheder
07.09.2021
Det er meget uhensigtsmæssigt af regeringen at skære i dimittendsatsen. Et nyt stort reformudspil - 'Danmark kan mere 1' - vil således reducere nyuddannedes dagpenge fra nuværende 13.815 kroner til 9.500 kroner. Det skal ifølge regeringen få dimittender hurtigere på arbejdsmarkedet i en situation, hvor der er mangel på arbejdskraft. Pharmadanmarks formand Rikke Løvig Simonsen advarer imod forslaget. "Dagpengesystemet er en grundpille i den danske flexicurity-model, som både giver et fleksibelt arbejdsmarked og en relativt høj social sikkerhed for ledige. Derfor er det bekymrende, at regeringen er ude på at stresse dimittender, som jo har et ønske om at komme ud på arbejdsmarkedet og bruge deres faglighed. Men som behøver konstruktive incitamenter i stedet for straf,"  siger hun.  Nej tak til pisk Skulle forslaget blive realiseret, frygter Rikke Løvig Simonsen ikke alene, at dimittender vil blive hårdt presset økonomisk. ”Nok så vigtigt risikerer man, at fødekæden af højtuddannede til erhvervslivet tager skade. Samfundet er langt bedre tjent med, at nyuddannede får et relevant job, der matcher deres kompetencer, frem for at de af økonomiske grunde tager et arbejde, som ikke er direkte i forlængelse af deres uddannelse,” siger hun. Rikke Løvig Simonsen minder om, at dimittendsatsen er, som den er, for at få de nyuddannede godt ud på arbejdsmarkedet.  ”Det er selvfølgelig bedst, at dimittendernes kompetencer hurtigt kommer i spil i virksomhederne. Men det kan godt tage lidt tid for en nyuddannet med specialiserede kompetencer at finde det rette job. De har allerede et stort incitament til at søge job, og de gør det. Det mener jeg bestemt ikke, at den nuværende dimittendsats står i vejen for”. Styrket karrierevejledning Af konstruktive incitamenter til at lette overgangen fra studie til job foreslår Rikke Løvig Simonsen at styrke karrierevejledningen på universiteterne, herunder en tidlig indsats allerede på bachelordelen eksempelvis. En indsats som kræver tilførsel af midler.   "I virkeligheden starter overgangen til arbejdsmarkedet på studiet, hvor man bør hjælpe de studerende til at tænke deres faglighed som kompetencer, der er anvendelige og givtige uden for studiet. Vel at mærke på en konstruktiv og ikke stressende måde. Af samme grund er det aldeles vigtigt, at virksomheder og andre organisationer tager det ansvar at tilbyde relevante studiejob," siger hun.  Ydermere efterspørger Rikke Løvig Simonsen en fleksibilitet, hvad angår tidspunktet for at dimittere. Som nyuddannet er det en hæmsko for at lande et job at blive færdiguddannet lige inden sommerferien, hvor det meste af jobmarkedet går i dvale.   FoU gøres permanent På positivsiden af reformudspillet er regeringens forslag om at gøre fradraget for forskning og udvikling, FoU, permanent.  "En stærk life science-branche er med til at skabe viden, vækst og velfærd, hvilket et permanent forsknings- og udviklingsfradrag vil understøtte. Det er en positiv del af reformudspillet, som vi bakker op om," siger Rikke Løvig Simonsen. For Pharmadanmarks dimittender gælder det, at de lægger ud med en ledighed på cirka 30 pct., men at langt de fleste inden for et halvt år kommer i job. Sammen med vores hovedorganisation Akademikerne har vi ydermere udarbejdet en række forslag til en god overgang fra studie til job.
Nyheder
02.09.2021
Finansminister Nicolai Wammen præsenterede forleden regeringens udspil til ny finanslov. I Pharmadanmark håber formand Rikke Løvig Simonsen, at den endelige finanslov ender med at have større ambitioner for forskning, uddannelse og sundhed. Regeringen lægger op til at fastholde investeringen i forskning på én procent af BNP. Pharmadanmark havde gerne set, at forskningsbevillingerne blev sat op til 1,5 procent af BNP. ”Realiteten er, at de danske forskningsinvesteringer har tabt terræn i forhold til de lande og forskningsregioner, vi konkurrerer med. Derfor ville en markant øget investering være et stærkt signal om, at Danmark vil forskningen og anerkender værdien af den. Pengene kunne dels fordeles til basismidler til universiteterne, dels til konkurrenceudsatte midler til for eksempel Danmarks Frie Forskningsfond og Innovationsfonden. Og til særlige investeringer inden for højt prioriterede politiske indsatsområder,” siger hun. Målsætningen for, hvor mange midler vi herhjemme afsætter til o­ffentlig forskning, har med skiftende regeringer i de sidste ti år ligget på en procent af BNP. Pharmadanmark påpeger også, at ambitioner om offentlig forskning i verdensklasse kræver fokus på universiteternes karriereveje og ansættelsesvilkår. De er i de senere år blevet markant ringere. Vækst kræver uddannelse Rikke Løvig Simonsen efterlyser også en finanslov, som investerer yderligere i uddannelse, herunder opkvalificering af arbejdsstyrken – også de højtuddannede. ”Ser vi specifikt på life science-området, er medarbejdere med de rette kompetencer en forudsætning for at fastholde og udvikle industrien. Der er nogle initiativer i den nye life science-strategi, men der er brug for gode rammer for uddannelse af højt kvalificeret arbejdskraft,” siger hun. Tilsvarende skal det sikres, at der uddannes kandidater nok til life science-virksomhederne, og at barren sættes højt for uddannelseskvaliteten. Her kan finansloven sætte en ambitiøs retning. Patienter fortjener medicinsikkerhed Efteråret betyder forhåbentlig også på en præsentation af den længe ventede sundhedsreform, som også hænger sammen med finansloven. På sundhedsområdet håber Rikke Løvig Simonsen på midler til initiativer rettet mod grupper, som i dag har problemer med deres medicin, og hvor for eksempel farmaceuter og andre life science-specialister kan støtte op om deres behandling. Desværre lades medicinbrugerne alt for ofte i stikken af systemet. Det resulterer i fejl- og overmedicineringer og i mange indlæggelser, ikke mindst i forbindelse med sektorovergange. ”Psykiatriske patienter er blandt de særligt hårdt ramte, men vi har gode eksempler på, at det gør en forskel for dem, at en farmaceut i samarbejde med patienten sikrer den rette medicinske behandling. Det ville jeg virkelig gerne se sig udmøntet i finansloven.” Rikke Løvig Simonsen håber også, at de sundhedsklynger, som regeringen præsenterede rammerne for før sommerferien, får midler, så de kan lave stærke tværfaglige løsninger. ”Farmaceuter er allerede i fuld gang på hospitalerne, hvor de med inddragelse af patienten samarbejder med læger og sygeplejersker om patientens medicin. Flere kommuner har også ansat farmaceuter til at øge sikkerhed og kvaliteten i deres borgeres lægemiddelbehandling. Det ville være oplagt at udvide farmaceuternes rolle til også at omfatte sundhedsklyngerne og på den måde styrke fagligheden omkring brugen af lægemidler”. Godt med midler til iværksætteri På plussiden i forslaget er et initiativ, der skal styrke dansk iværksætteri. Det drejer sig om etablering af en støtteordning for iværksættere i de tidligere faser. ”Der foregår rigtig meget god forskning blandt andet på universiteterne, som har potentialet til at blive til levedygtige virksomheder. Så det er meget positivt, hvis man kan støtte iværksætte i den svære opstartsfase, så vil flere måske have mod på at gøre forsøget – og på den måde jo også for eksempel skabe nye, bedre behandlinger til gavn for patienterne.”