Image
kontrakt

Offentligt ansat

Som nyuddannet bliver du indplaceret på løntrin 4, der er 2-årigt. Herefter følger løntrin 5,6 og 8, der alle er 1-årige. En del af din løn bliver altså bestemt af din anciennitet. Når du skal finde ud af, hvor lang anciennitet du har, skal du tælle hvor mange år og måneder du har haft arbejde, efter du er blevet kandidat. Den del af din eventuelle ph.d.-uddannelse, der er godkendt, tæller også med, når du skal opgøre din anciennitet. Arbejde udført under din bachelor- og kandidattid tæller ikke med.

Derudover er der i overenskomsterne i både stat og region aftalt en række centralt fastsatte tillæg, som du har krav på, hvis du f.eks. ansættes som cand. pharm. eller ansættes statsligt som videnskabelig assistent. 

Selv om lønsystemet er det samme statsligt og regionalt, er der forskellige økonomiske niveauer for løntrin og tillæg.

Som offentlig ansat har du krav på en lønforhandling ved ansættelse samt én gang årligt efterfølgende.

Din løn forhandles gennem din tillidsrepræsentant eller Pharmadanmark - det er aftalt i overenskomsterne. I det offentlige varierer det meget, hvornår der finder årlige lønforhandlinger sted. Hvis du er i tvivl om, hvornår der lønforhandles, anbefaler vi, at du spørger dine kollegaer, din nærmeste leder eller HR.