20 procent er neurodivergente blandt Pharmadanmarks studerende

04.04.2024

Antallet af personer med diagnoser som ADHD, angst og autisme er stærkt stigende; dette afspejler sig også i den undersøgelse, som Pharmadanmark har gennemført blandt sine studerende medlemmer. Der er brug for et mere rummeligt arbejdsmarked, fastslår Pharmadanmarks studerende.

Af Christian K. Thorsted

Pharma 02/2024 - Tema: Neurodivergens

Pharmadanmark gennemførte i januar i år en trivselsundersøgelse blandt foreningens studerende medlemmer. Undersøgelsen fokuserede blandt andet på neurodivergente – defineret som personer med angst, ADHD eller autisme.

Undersøgelsen viser, at 20,3 procent af de Pharmadanmark-studerende, som besvarede undersøgelsen, er neurodivergente.

28,5 procent af dem svarer, at de i meget høj eller høj grad er nervøse for, om de kan indgå på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse.

Og 26,5 procent er uenig eller helt uenig i, at deres undervisere bruger tid på at hjælpe dem med at forstå det, der er vanskeligt.

Dette gør sig kun gældende for 6,7 procent af de ikke neurodivergente studerende.

”Vi har en generation, som i stigende omfang kæmper med diagnoser som autisme, ADHD og angst. Det stiller større krav til studierne og til arbejdsmarkedet, som nok skal være mere rummelige og inkluderende. Undersøgelsens resultater viser, at der er brug for, at arbejdsmarkedet i højere grad tilpasses, så flere kan passe ind, trives og dermed kan passe et arbejde så længe som muligt,” siger Malthe Hiis, Pharmadanmarks næstformand for foreningens studerende.

Han talte for nylig på en stort anlagt konference om arbejdsmiljø i Dansk Industri, hvor han gav de unges syn på arbejdsmarkedet. Her satte han netop fokus på det stigende antal unge med neurodivergens.

Baggrundstapetet for konferencen var, at der bliver flere ældre danskere og færre i den arbejdsduelige alder, alt imens virksomhederne råber efter mere arbejdskraft.

Hvad skal der i den sammenhæng så til for at sikre flere danskere et langt og sundt arbejdsliv – med tanke på, at arbejdspladsen er det sted, vi opholder os fleste vågne timer?

”Det fremgår af undersøgelsen, at vores studerende medlemmer over en bred kam er nervøse for at indgå i det danske arbejdsmarked i dets nuværende form. Nervøsiteten er markant højere blandt vores medlemmer, der lever med en form for neurodivergens,” siger Malthe Hiis og uddyber:

”I øjeblikket stilles der mange krav til unge med neurodivergens, men det er på tide at begynde at stille krav til arbejdspladserne. Kravene kunne for eksempel handle om at ændre rekrutteringsprocesserne, de fysiske rammer på arbejdspladsen eller indføre mere flekstid og mindre fikstid – på den måde kan medarbejdere arbejde på de tidspunkter, hvor energien og overskuddet er størst.”

Ikke én kasse
Han understreger, at fremtidens arbejdsmarked kun kan fungere, hvis man indser, at alle ikke kan puttes ned i samme kasse. Fremtidens arbejdsplads skal indrettes efter medarbejdernes behov og ikke efter traditioner og symbolpolitik.

”En 8-16-arbejdsuge kan godt være standardpakken, hvorfra der drages inspiration til det arbejdsliv, der passer den enkelte medarbejder. Men det skal ikke være en kasse, hvor man putter alle ned i, bare fordi det er sådan, arbejdsdagen historisk har set ud,” slutter han.

x


x
 

Læs de øvrige artikler i temaet Neurodivergens:


Læs det samlede Pharma her.