Pharmadanmark - Studerende

Du er automatisk medlem af Pharmadanmark - Studerende, hvis du er under uddannelse.

Pharmadanmark – Studerende arbejder for at varetager dine interesser internt i Pharmadanmark i Pharmadanmarks hovedbestyrelse og repræsentantskabet.

Derudover arbejder Pharmadanmark – Studerende for at tilbyde dig relevante faglige og vedkommende arrangementer, der kan inspirere samt udvikle dine faglige og personlige kompetencer.

Hvis du er interesseret i at være en del af bestyrelsen eller deltage i repræsentantskabet skal du skrive til pd@pharmadanmark.dk.

Læs retningslinjer for sektioner i forbindelse med afholdelse af arrangementer under Pharmadanmarks arrangementsguide

Bestyrelsen for Pharmadanmark - Studerende

Navn  Rolle Universitet

Kristoffer Bornæs Fisker

Formand

Aalborg Universitet

Kamilla Prathapan Næstformand Syddansk Universitet

Amanda Faust Spies

Medlem

Aalborg Universitet

Regina Kristine Jensen

Medlem

Aalborg Universitet

Heidi Liv Jakobsen

Medlem

Københavns Universitet

Iman Majeed

Medlem

Københavns Universitet

Alex Petersen

Medlem

Aalborg Universitet

Rojan Seyit Özcan

Medlem

Københavns Universitet

Halla Hassan

Medlem

Syddansk Universitet

Shamin Ibrahim

Medlem

Syddansk Universitet