Pharmadanmark - Regioner og kommuner

Du er automatisk medlem af Pharmadanmark – Regioner og kommuner, når du arbejder på en hospitalsafdeling, et sygehusapotek eller i en kommunes ældrepleje.

Du kan også vælge at tilslutte dig sektionen, selvom du ikke arbejder i en region eller i en kommune, men hvis nu dine faglige interesser er inden for sektionens arbejdsområde.

Pharmadanmark - Regioner og kommuner arrangerer konferencen ’Dansk Sygehusfarmaci’ to gange om året, hvoraf forårsmødet er kredsens hovedmøde.

Bestyrelsen arbejder for, at sektionen er et socialt og kollegialt netværk for medlemmerne.

Sektionens Uddannelsesudvalg (SHAU) arbejder for at sikre efteruddannelsestilbud og videreuddannelse i samarbejde med arbejdsgivere, universiteter og videnskabelige selskaber.

Hvis du er interesseret i at være en del af bestyrelsen eller deltage i repræsentantskabet, skal du skrive til pd@pharmadanmark.dk.

Læs Forretningsorden.

Sektionsbestyrelse, Pharmadanmark - Regioner og kommuner

Navn Rolle Arbejdsplads
Louise Winnecke Jensen Formand Region Hovedstadens Apotek
Pernille Skaarup Arrevad Medlem Medicinrådet
Kaspar Østerskov Jensen Medlem Hospitalsapoteket, Region Midtjylland
Lisbet Emmery Jørgensen Medlem Hospitalsapoteket, Region Midtjylland
Charlotte Steenberg Roth Medlem

Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune

Pharmadanmark - Regioner og kommuners medlemmer af repræsentantskabet

Medlem Anita Buch Press, Hospitalsapoteket, Region Midtjylland
Medlem Marianne Hald Clemmensen, AMGROS
Medlem Frode Trettenes, Sygehusapotek Fyn, Odense
Medlem Hanne Nielsen, Region Sjælland 
Medlem Trine Rune Høgh Andersen, Sygehusapoteket Region Sjælland
Medlem Hanne Lindegren, Sygehusapoteket Region Sjælland
Suppleant Tania Truelshøj, Hospitalsapoteket, Region Midtjylland
Suppleant Helle Armandi, Region Hovedstadens Apotek, Bispebjerg - Frederiksberg