Motivation

Motivation er det, der driver dig igennem livet. Lysten til at lære, din medfølelse for andre, dit ønske om at opnå et mål osv.  Motivation er årsagen til, at du tager aktion, handler og forandrer, og derfor en vigtig del af arbejdslivet. 

Motivation hænger tæt sammen med passion, men der er forskelle. Motivation er en indre følelse, som er resultatet af flere faktorer, som hver især har en positiv påvirkning af dig. Passion er en mere uforklarlig drift. Det er alt det, du gør for sjovt, fordi du kan lide at gøre det og fordi du slet ikke kan lade være. Derfor kan det at forfølge sin passion være stærkt motiverende. Fx når en forsker er drevet af at finde en kur mod en sygdom. For andre vil det være lidt meget at forlange, at du er så passioneret i dit arbejde, at det kommer før alt andet. Du kan heldigvis godt være motiveret og trives i dit job uden at gå på kompromis med resten af dit liv.

Hvorfor have fokus på motivation?
Motivation er ofte lig arbejdsglæde. Når du går motiveret på arbejde, vil du opleve glæde ved dit arbejde, og det hænger sammen med din generelle livslykke. Man kan sige, at motivation vækker, skaber og sikrer en adfærd mod et mål. 

I virksomheder ved man også, at det er vigtigt med motiverede medarbejdere. Det er nemlig medarbejdere, som er mere produktive og som leverer arbejdet af højere kvalitet end demotiverede medarbejder. Derfor er det vigtig at arbejde med motivation og kende sine medarbejderes motivation, fordi det er til gavn for virksomhedens resultater og er med til at fastholde medarbejdere.

Indre og ydre motivationsfaktorer
Du kan dele motivationsfaktorer op i de indre motivationsfaktorer, som er iboende i os, og de ydre motivationsfaktorer, som vi påvirkes af udefra.

Indre motivationsfaktorer er dine egne kræfter og lyst, der driver dig. Et eksempel er autonomi, som er behovet for at lede sig selv. Du vil ofte føle en stærk trang til frihed og uafhængighed, og du tager gerne ejerskab og står til ansvar for dit arbejde. Det kan også være mestring, hvor du er drevet af at dygtiggøre dig og beherske en færdighed. Du vil lære mere og vide det hele, eller du bliver ved med at øve dig, til du kan det til perfektion. Endelig er det en indre motivationsfaktor at være drevet af et formål, hvor du føler en forbindelsen til en større sag. Du ønsker at gøre verden til et bedre sted, at arbejde for patientsikkerhed eller være med til at motivere medarbejdere til at yde deres bedste. 

De ydre motivationsfaktorer kaldes også belønningsdreven adfærd. Altså at vi er drevet af løn eller den næste bonus. At vi bliver motiveret af anerkendelsen af vores indsats eller resultat. Eller at vi målrettet stræber efter næste titel og at nå toppen af karrierestigen. Her er det ikke nok at være den dygtigste, her vil du også se resultater af, at du er den dygtigste. Mange virksomheder arbejde heldigvis heller med en gulerod som belønning end en pisk som straf.
Umiddelbart lyder det måske til, at de indre faktorer er stærke, fordi man er selvdreven og gør det for et større formål. Men mange undersøgelser af menneskers adfærd viser, at de ydre faktorer påvirker de indre. Man ser simpelthen, at når der gives en belønning, så daler den indre motivation. Lige pludselig gør vi det nemlig for belønningens skyld i stedet for vores egen indre lyst.

Ydre belønninger er stadig velkomne, vi skal bare opleve en balance mellem, det vi yder, og den belønning, vi modtager. Og det må ikke være uretfærdigt, så vi oplever, at vi på trods af en stor indsats får en mindre bonus end en anden.

Find din motivation
Motivation er ikke en konstant, men ændrer sig over tiden i takt med din udvikling og oplevelser. En metode til at forstå dine egne drivkræfter, kan derfor være at tegne dit livsforløb. 

teskt
 

 

 

 

 

 

•    Hvornår har du været motiveret og følt arbejdsglæde? – Giv højdepunkterne en stjerne.
•    Hvornår har det været svært og demotiverende for dig? – Giv disse et minus.
•    Derefter sætter du flere ord på situationerne. Hvad var det, der motiverede eller demotiverede dig? 

Du oplever nok, at nogle af temaerne går igen. Fx at du flere gange er blevet meget motiveret af opgaver, hvor du kunne komme i dybden og bruge din faglige viden. Eller at det var virkelig surt i en periode med for lidt tid, og en leder som ikke kunne prioritere, hvad du skulle fokusere på.
Øvelsen kan derfor hjælpe dig til at blive skarp på, hvad du skal have mere af i dit job. Alt det, som motiverer dig, skal med, mens du skal forsøge at komme af med eller væk fra det, der demotiverer dig. Det kan være en god idé at involvere din leder i dine indsigter fx ved MUS, når I snakker om dine arbejdsopgaver. Lige som du skal bruge dette i jobsøgning til at forstå, hvad der motiverer dig i din næste stilling.

Afklaring af kompetencer og motivation
En anden øvelse, du kan lave for at forstå din motivation, er en mere metodisk gennemgang af dine erfaringer og hvad du har lært i situationen. Ud fra det beskriver du den bagvedliggende drivkraft. Altså hvad det var, der motiverede dig i den pågældende situation. Til sidst evaluerer du listen for at blive mere klar på de mønstre, der tegner sig i forhold til, hvad der motiverer dig og giver dig energi.

Du kan se et eksempel her:
 

Trin 1 Trin 2 Trin 3

Trin 4

Situationer Læring Drivkraft Evaluering
Apotek – skranke Faglig formidling, jeg er god til at forklare compliance og seponering for lægmand. I top, fordi jeg oplevede, at jeg kan tale med alle typer af mennesker. Jeg vil gerne bruge min formidlingsevne endnu mere fx til mere undervisning.
Apotek – vejledning (både farmakonomer og farmaceutstuderende) Faglig sparring, hvor jeg både støtter dem og giver feedback I top. Jeg er glad for at hjælpe dem ved at forklare. Jeg vil gerne være fast vejleder, så jeg kan tage mig af de studerende, vi har på apoteket.
Apotek - kvalitetssikring Skrive instruktioner, bruge min grundighed til at få alle detaljer med OK, spændende opgave, men også tungt at arbejde med, især når instruktionerne så ikke bliver brugt. Jeg vil gerne forsætte, men helst med en mere på holdet, så vi kan diskutere, hvordan det gøres bedst.

Ligesom med ovenstående metode så oplever du nok, at der er temaer, der går igen. Denne gang er det med fokus på, hvordan du bruger dine faglige og personlige kompetencer, og når du holder det sammen med din grad af motivation, giver det dig mulighed for at evaluere på, hvornår du var særligt motiveret. Dette kan give dig et praj om, at du skal arbejde mod at få endnu mere af dette i dit job ved fx at tage det op med din leder på MUS eller ved at overveje andre karriereveje.

Du kan hente skemaet her

Få hjælp fra en karrierevejleder
Du er velkommen til at booke os til en karrieresamtale om din motivation, hvordan du finder den, og hvad du gør, hvis du mangler motivation i dit arbejde.
Kontakt Karrierevejledningen i Pharmadanmark.

Skriv til Karriere@pharmadanmark.dk