Årsregnskab for Pharmadanmark 2023

Årsregnskabet for Pharmadanmark kan nu læses; det kræver medlemslogin for at kunne tilgå det. Regnskabet giver et billede af Pharmadanmarks aktiver, passiver og finansielle stilling for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023.