Image
Tekst

Fagligt netværk for apoteksfarmaceuter

Som apoteksfarmaceut er du ansat på en overenskomst, der gælder tre år ad gangen.

En del af overenskomsten handler om netværksgrupper, som apoteksfarmaceuter har ret såvel som pligt til at mødes i fire gange om året. De dage er du taget ud af vagtskemaet, men får løn.

Vilkår for deltagelse i netværk for apoteksfarmaceuter:

  • Farmaceuter med mere end 65 timers ansættelse om måneden har ret og pligt til minimum 1 dag i kvartalet at arbejde i lokal netværksgruppe med andre farmaceuter. De […] nævnte opgaver indgår i netværksarbejdet.

  • Apotekeren dækker transportomkostningerne.

  • Ved lokal netværksgruppe forstås egen eller tilgrænsende kreds(e). Hvis netværksmøder afholdes uden for området forudsætter det apotekerens accept.

  • Der udsendes dagsorden og udarbejdes referater i forbindelse med netværksmøderne.

  • Deltidsansatte med mere end 65 timers ansættelse om måneden indgår på lige fod med fuldtidsansatte. Der gives ikke erstatningsfridage eller anden fritid, såfremt netværksdagene foregår på arbejdsfrie dage eller varer udover normal arbejdstid.