Kontakt karrierevejledningen

Mail: karriere@pharmadanmark.dk
Telefon: 3946 3630
Mandag-torsdag 9.30 - 16.00
Fredag 9.30 - 14.00


Kompetencefonde 

Ansatte i en region eller kommune kan søge støtte til kompetencegivende efter- og videreuddannelse op til 30.000 kr. og op til 50.000 kr. til en masteruddannelse. Læs mere i denne artikel

 

Book en karrieresamtale

Som medlem kan du få en gratis karrieresamtale, der tager afsæt i dine konkrete udfordringer. Du møder en erfaren karrierevejleder med dyb indsigt i karrieretrivsel og life science branchen.