Fagforum: Personlig digital sundhedsteknologi

21.03.2024

 I tirsdags afholdt Pharmadanmark møde i fagforummet Digitalisering i life science – emnet var personlig digital sundhedsteknologi Knap 100 deltagere lyttede med – enten online eller fysisk i Codanhus.

Jakob Bardram, professor i digital health, DTU, rettede i sit oplæg fokus på de væsentligste trends inden for digital sundhedsteknologi.

Han forklarede, at vores sundhedsvæsen lige nu undergår en transformation fra behandling af akutte tilstande til mere fokus på forebyggelse og kontinuerlig behandling af kroniske sygdomme.

Samtidig går behandlingen fra indlæggelse til, at en stor del af sundhedsvæsenets aktiviteter foregår ambulant eller i patientens eget hjem. Teknologisk sker der en udvikling fra brug af informationsteknologi til administrative opgaver til fokus på brug af sundhedsteknologiske løsninger direkte i patientbehandlingen.

Udviklingen er drevet af den demografiske udvikling, hvor befolkningen bliver ældre og antallet af kroniske multisyge patienter stiger:
Vi er nødt til finde nye løsninger; mere af det samme er ikke en mulighed, var budskabet fra professoren.

Investeringsvilligheden er heldigvis fulgt med og der er stor interesse for digitale sundhedsteknologier. Både blandt firmaer, der gennem længere tid har arbejdet med medicinsk udstyr og sundhedsteknologiske løsninger, men også hos virksomheder, der tidligere ikke har udviklet sundhedsteknologiske løsninger.

Disse virksomheder har ofte større fokus på design og brugervenlighed, men får nu i stigende grad deres produkter godkendt og markedsført som medicinsk udstyr. Derudover ser man en række afledte virksomheder, der har apps og services bag de sundhedsteknologiske løsninger som deres forretningsområde.

Jakob rundede af med at fortælle om konkrete projekter på DTU. Her ser man mobiltelefoner som det mest oplagte værktøj, når der skal udvikles personlige digitale monitoreringsløsninger. Det hænger godt sammen med, at DTU har fokus på at udvikle løsninger, der kan være med til at løfte sundhedssystemer, der ikke er så udviklede som det danske.

Anden halvdel af fagforummet gav et spændende indblik i to konkrete sundhedsteknologiske løsninger udviklet af to starts-ups: Cystotech, der arbejder med at udvikle en AI-assistent, der under ambulante og operative procedurer guider og supporterer klinikere overalt i verden til at optimere undersøgelse af og kontrol for blærekræft samt WARD 24/7, der skal revolutionere, hvordan man monitorerer patienter, som er i risiko for at få alvorlige komplikationer på grund af operation eller medicinsk sygdom.

Slutteligt blev der rettet fokus på udfordringen med at få adgang til det danske marked - ibrugtages løsningen ikke på firmaets hjemmemarked, er det rigtig svært for virksomheden at få gang i salget på andre markeder.

Betina Langemark ceo i WARD24/7 fortalte, at det konkret er en hindring for at få ny investorer med om bord. For Jakob Bardram var der heller ingen tvivl – hjemmemarkedet som udstillingsvindue for en virksomheds produkter er et afgørende parameter for, at en start-up kan få succes uden for landets grænser.

Dette område indgår netop i en af anbefalingerne fra Life Science Rådet ,som Pharmadanmarks direktør Susie Stærk Ekstrand er en del af. Pharmadanmark håber, at anbefalingerne udmøntes til konkrete handlinger i den kommende life science strategi.