Pharmadanmarks hovedbestyrelse

Pharmadanmarks hovedbestyrelse varetager den politiske ledelse af foreningen, tegner den politiske linje og har det overordnede ansvar for foreningens drift og økonomi.

Hovedbestyrelsen repræsenterer alle foreningens sektioner: Privat, Apotek, Regioner og Kommuner, Stat og Studerende.

Derudover repræsenterer hovedbestyrelsesmedlemmerne Pharmadanmark i eksterne sammenhænge, for eksempel ved deltagelse i konferencer i ind- og udland, i relevante udvalg og advisory boards.

Hovedbestyrelsen består af ni medlemmer. Syv af medlemmerne er valgt af og blandt medlemmerne. Det ottende medlem vælges af og blandt Pharmadanmark-Studerende. Det niende medlem er formanden for foreningen, der desuden er formand for hovedbestyrelsen.

Formanden vælges på foreningens repræsentantskabsmøde for to år ad gangen. Hovedbestyrelsens øvrige medlemmer vælges ved direkte valg i sektionerne for to år ad gangen med mulighed for genvalg.

Tekst

Rikke Løvig Simonsen

Formand for Pharmadanmark

Tekst

Dorte Clausen

Næstformand - Privat

Tekst

Stine Hasling Mogensen

Næstformand - Stat

Tekst

Tanja Villumsen

Medlem - Privat

Billede

Sanne Tofte Colombo

Medlem - Privat

Tekst

Erik Carp

Medlem - Privat

Tekst

Bill Vestergaard

Suppleant - Privat

logo

Hassan Kassem

Observatør - Privat

Tekst

Jacob Holm-Jørgensen

Suppleant - Stat

Billede

Claus Hansen

Observatør - Stat

Tekst

Janne Baaring Jensen

Medlem - Apotek

Billede

Pernille Pilgaard Jørgensen

Observatør - Apotek

Tekst

Asal Basiri

Medlem - Regioner og kommuner

Tekst

Lisbet Emmery

Observatør - Regioner og kommuner

Tekst

Louise Winnecke Jensen

Observatør - Regioner og kommuner

Tekst

Kristoffer Fisker

Medlem - Studerende