Pharmadanmarks hovedbestyrelse

Pharmadanmarks hovedbestyrelse varetager den politiske ledelse af foreningen, tegner den politiske linje og har det overordnede ansvar for foreningens drift og økonomi.

Hovedbestyrelsen repræsenterer alle foreningens sektioner: Privat, Apotek, Regioner og Kommuner, Stat og Studerende.

Derudover repræsenterer hovedbestyrelsesmedlemmerne Pharmadanmark i eksterne sammenhænge, for eksempel ved deltagelse i konferencer i ind- og udland, i relevante udvalg og advisory boards.

Hovedbestyrelsen består af ni medlemmer. Syv af medlemmerne er valgt af og blandt medlemmerne. Det ottende medlem vælges af og blandt Pharmadanmark-Studerende. Det niende medlem er formanden for foreningen, der desuden er formand for hovedbestyrelsen.

Formanden vælges på foreningens repræsentantskabsmøde for to år ad gangen. Hovedbestyrelsens øvrige medlemmer vælges ved direkte valg i sektionerne for to år ad gangen med mulighed for genvalg.

logo

Stine Hasling Mogensen

Formand for Pharmadanmark

Billede

Tanja Villumsen

Næstformand - Privat

Billede af HB medlem

Dorte Clausen

Næstformand - Privat

Billede af HB medlem

Sanne Tofte Colombo

Medlem - Privat

Billede af HB medlem

Erik Carp

Medlem - Privat

Pernille_hb_apotek

Pernille Pilgaard Jørgensen

Medlem - Apotek

Billede af HB medlem

Jacob Holm-Jørgensen

Medlem - Stat

Foto af avartar

Kirsten Lykke Vorbeck

Medlem - Regioner og kommuner

Billede af HB medlem

Malthe Hiis

Medlem - Studerende

Billede af HB medlem

Janne Baaring Jensen

Suppleant - Apotek

Billede af HB medlem

Bill Vestergaard

Suppleant - Privat

Foto af avartar

Line Løvshall Knudsen

Suppleant - Studerende

Billede af HB medlem

Louise Winnecke Jensen

Observatør - Regioner og kommuner

Billede af HB medlem

Hassan Kassem

Observatør - Privat

Foto af avartar

Aynur Sert

Observatør - Stat

Foto af Claus

Claus Hansen

Observatør - Stat