Pharmadanmarks hovedbestyrelse

Pharmadanmarks hovedbestyrelse varetager den politiske ledelse af foreningen, tegner den politiske linje og har det overordnede ansvar for foreningens drift og økonomi.

Hovedbestyrelsen repræsenterer alle foreningens sektioner: Privat, Apotek, Offentlig og Studerende.

Derudover repræsenterer hovedbestyrelsesmedlemmerne Pharmadanmark i eksterne sammenhænge, for eksempel ved deltagelse i konferencer i ind- og udland, i relevante udvalg og advisory boards.

Hovedbestyrelsen består af ni medlemmer. Syv af medlemmerne er valgt af og blandt medlemmerne. Det ottende medlem vælges af og blandt Pharmadanmark-Studerende. Det niende medlem er formanden for foreningen, der desuden er formand for hovedbestyrelsen.

Formanden vælges på foreningens repræsentantskabsmøde for to år ad gangen. Hovedbestyrelsens øvrige medlemmer vælges ved direkte valg i sektionerne for to år ad gangen med mulighed for genvalg.

Rikke
Rikke Løvig Simonsen
Formand for Pharmadanmark
Tekst
Dorte Clausen
Næstformand
Tekst
Tanja Villumsen
Medlem - Privat
Tekst
Maria Christina Heje
Medlem - Privat
Tekst
Erik Carp
Medlem - Privat
Tekst
Bill Vestergaard
Suppleant - Privat
Tekst
Stine Hasling Mogensen
Medlem - Offentlig
Tekst
Peter Thøgersen
Medlem - Offentlig
Tekst
Hassan Kassem
Suppleant - Offentlig
Tekst
Louise Winnecke Jensen
Suppleant - Offentlig
Tekst
Jacob Holm-Jørgensen
Suppleant - Offentlig
Tekst
Asal Basiri
Suppleant - Offentlig
Tekst
Janne Baaring Jensen
Medlem - Apotek
Tekst
Elias Chehaiber Mogensen
Suppleant - Apotek
Tekst
Jeppe Madsen
Suppleant - Apotek
Tekst
Merve Köycü
Medlem - Studerende
Tekst
Iman Majeed
Suppleant - Studerende
Tekst
Shamin Ibrahim
Suppleant - Studerende