Pharmadanmarks medlemmer er tilknyttet sektioner. Det enkelte medlems arbejdssted afgør, hvilken sektion medlemmet er tilknyttet.

Sektionerne afholder arrangementer målrettet netop deres medlemmers faglighed, men de fungerer også som bindeled mellem hovedforeningen og medlemmerne. Sektionerne føder således ind med input til hovedbestyrelsens arbejde, ikke mindst i forbindelse med de årlige hovedmøder.

 

Retningslinjer for sektioner i forbindelse med afholdelse af arrangementer kan findes under Pharmadanmarks arrangementsguide.

All privately employed members are a part of Pharmadanmark - Private, which is the association's largest section.
Members of Pharmadanmark - Pharmacy are employed in private pharmacies and are members of a local circle under this section.
You are automatically a member of Pharmadanmark - Hospital if you are employed in a hospital, for example in a hospital pharmacy, research laboratory or similar.
Pharmadanmark - State consists mostly of members employed in public organizations and universities.
You are automatically a member of Pharmadanmark - Student as long as you are enrolled in a university.