Pharmadanmarks medlemmer er tilknyttet sektioner. Det enkelte medlems arbejdssted afgør, hvilken sektion medlemmet er tilknyttet.

Sektionerne afholder arrangementer målrettet netop deres medlemmers faglighed, men de fungerer også som bindeled mellem hovedforeningen og medlemmerne. Sektionerne føder således ind med input til hovedbestyrelsens arbejde, ikke mindst i forbindelse med de årlige hovedmøder.

 

Retningslinjer for sektioner i forbindelse med afholdelse af arrangementer kan findes under Pharmadanmarks arrangementsguide.

Alle privatansatte medlemmer er tilknyttet Pharmadanmark – Privat, som er fagforeningens største sektion.
Medlemmer af Pharmadanmark – Apotek er ansat på privat apotek.
Som medarbejder på fx en hospitalsafdeling, et sygehusapotek eller i ældreplejen er du medlem af Pharmadanmark – Regioner og kommuner.
Pharmadanmark - Stat består bl.a. af medlemmer, der er ansat i offentlige styrelser og på universiteter.
Du er automatisk medlem af Pharmadanmark - Studerende, hvis du er under uddannelse.