Pharmadanmarks medlemmer er tilknyttet sektioner. Det enkelte medlems arbejdssted afgør, hvilken sektion medlemmet er tilknyttet.

Sektionerne afholder arrangementer målrettet netop deres medlemmers faglighed, men de fungerer også som bindeled mellem hovedforeningen og medlemmerne. Sektionerne føder således ind med input til hovedbestyrelsens arbejde, ikke mindst i forbindelse med de årlige hovedmøder.

Retningslinjer for sektioner i forbindelse med afholdelse af arrangementer

Alle privatansatte medlemmer er tilknyttet Pharmadanmark – Privat, som er foreningens største sektion.
Medlemmer af Pharmadanmark – Apotek er ansat på privat apotek og er medlem af en lokal kreds under denne sektion.
Du er automatisk medlem af Pharmadanmark – Regioner og kommuner, hvis du er ansat på for eksempel på et sygehusapotek, forskningslaboratorium, hospital eller lignende.
Pharmadanmark - Stat består bl.a. af medlemmer, der er ansat i offentlige styrelser og på universiteter.
Du er automatisk medlem af Pharmadanmark - Studerende, hvis du er under uddannelse.