Nyheder
03.05.2024
Pharmadanmark udgav sidste år for første gang et life science-barometer – det skal synliggøre vigtigheden af dansk life science, hvor medarbejderne er råstoffet og hele baggrunden for branchens succes. Nu er barometeret blevet opdateret med helt nye tal. Barometeret viser igen i år en buldrende vækst, uanset om man ser på eksporten af farmaceutiske produkter, produktiviteten, den generelle bruttoværditilvækst i branchen eller på behovet for arbejdskraft. "Barometeret vidner om, at life science-branchen har udviklet sig til en af de absolutte grundkomponenter i dansk økonomi. Men barometer viser også, at det er en vidensintentiv branche med et tydeligt behov for arbejdskraft – det behov skal opfyldes, hvis det fremtidige økonomiske potentiale skal realiseres," siger Stine Hasling Mogensen, formand for Pharmadanmark og fortsætter: "Derfor er det afgørende, at man i forbindelse med de igangværende reformer på uddannelsesområdet tager hensyn til, at nogle sektorer har et stort behov for kvalificeret arbejdskraft. Det betyder, at man fra politisk side skal være meget opmærksom på ikke at reducere fødekæden af kloge hoveder til life science-industrien. Gør man det, risikerer vi, at det vil afspejle sig i branchens evne til også i fremtiden at være en vækstmotor i dansk økonomi." Life science-industrien er ifølge barometeret vokset fra 39.419 lønmodtager-årsværk i 2014 til 48.716 lønmodtager-årsværk. Det svarer til en stigning på 23 pct og 51.072 beskæftigede personer. Ph.d. og forskeruddannelser samt lange videregående uddannelser er vokset med hhv. 80 pct. og 60 pct. fra 2014-2022. Laboranter og farmaceuter er de hyppigste uddannelser i life science-industrien. Du kan læse hele barometeret her
Content reference 2
Nyhedsbrev
17.05.2024
I det nyeste Fredag Formiddag kan du holde dig opdateret på life science-nyheder og se kommende arrangementer i foreningen.  Læs det nyeste Fredag Formiddag her Kontakt redaktionen Du er velkommen til at skrive til redaktionen, hvis du har input eller kommentarer til nyhedsbrevet. Redaktør: Christian K. Thorsted, ckt@pharmadanmark.dk Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her   AnnonceringNå en bred skare af folk inden for life science med en annonce i et af vores medier. Kontakt: Annette Brink, Salgschef, +45 53 83 14 66, annettebrink@media-partners.dk
Nyheder
19.04.2024
Farmaceuter, der arbejder på apotek, kan se frem til en fornyelse af deres overenskomst efter næsten to måneders forhandlinger med Danmarks Apotekerforening.  "Det har været gode, men også intense forhandlinger," siger formand for Apotekssektionen, Pernille Pilgaard Jørgensen og tilføjer:  "Man er selvfølgelig ikke enige om alt i sådan et lokale, men vi har hele tiden bevæget os fremad. Vores fokus har i høj grad været lønstigninger til vores medlemmer, som man kan mærke, samt forbedring af lørdagsvagter, barsel og sundhedsforsikring."   Rammen for forbedringerne er på 8,8 pct. over to år, hvilket svarer til statens resultat. Det betyder også, at der kommer forholdsvist høje lønstigninger i overenskomsten allerede her i april 2024. Derudover indeholder forliget mange gode forbedringer som for eksempel:  Forbedring af tillæg for lørdage Omlægning af seks års tillægget til nyt løntrin 4 Ny bestemmelse om afholdelse af afspadsering Forbedring af sundhedsordningen, så den inkluderer psykologbehandling Forbedring af barselsvilkår for fædre, medmødre, adoptanter og flerlingeforældre (forældre til tvillinger, trillinger mv.) Mere fleksibel ansættelse af pensionister og bijobbere til at hjælpe med bemandingen Selve forligsteksten sendes ud sammen med afstemningen, hvor alle medlemmer ansat på apotek kan stemme om resultatet. "Jeg er meget tilfreds med resultatet. Der er leveret lønstigninger, som kan mærkes, og derudover har vi med tillæg for hele lørdagen sørget for, at en gene, mange af mine kolleger mærker, nu også anerkendes. Vi skulle væk fra tanken om lørdagen som en sjette hverdag, og på denne måde kan man måske også tiltrække dygtige kolleger fra andre sektorer, som ønsker at bijobbe i sektoren. Jeg ser nu frem til at uddybe aftalen nærmere i forbindelse med afstemningen," siger Pernille Pilgaard Jørgensen.     Pharmadanmark glæder sig til i næste uge at redegøre yderligere for indholdet af overenskomsten. 
NY MULIGHED PÅ GLOSTRUP APOTEK – Vi søger en leder til planlægning og administration
Sted: Glostrup
Ansøgningsfrist: 22.05.2024
Sundhedsvidenskabelige specialister til arbejdet med HTA-forordningen (genopslag)
Sted: København S
Ansøgningsfrist: 26.05.2024
Farmaceutkollega søges!
Sted: Frederikssund
Ansøgningsfrist: 16.06.2024
Bliv kursusleder og underviser i professionelle rammer
Sted: Hillerød
Ansøgningsfrist: 01.07.2024

ANNONCERING

Nå en bred skare af ansatte inden for life science med en annonce i et af vores medier.

Bliv klogere på dine muligheder.

Videnskabelige selskaber

Pharmadanmark administrerer Danmarks Farmaceutiske Selskab og Dansk QP Forum