Kontingent

Dit kontingent til Pharmadanmark er sammensat af flere dele og varierer afhængigt af, hvor du er ansat, og hvilken kreds du tilhører. Det er derfor vigtigt, at du registrerer ændringer i dine ansættelsesforhold så hurtigt som muligt. Det kan du gøre via "Min side", som du får adgang til, når du logger ind på sitet.

Alle satser er i kr. og opgjort pr. måned og kvartal.

Dimittender betaler 50% i kontingent de første seks måneder efter endt uddannelse, men indbetaler stadig til PDA og Forenede Gruppeliv. 

Normalt kontingent

Kontingent til Pharmadanmark​ ​ 385 1.155
Sektionernes Fællesfond 17 51
Forhandlingsfonden 10 30
PDA 35 105
Forenede Gruppeliv 65 195
Kontingent i alt 512 1.536
Pharmadanmark - Hospital, Uddannelsesfonden 8 24


Særlige kontingenter

Nedsat kontingent (ledig, orlov uden løn)    
Kontingent til Pharmadanmark 83 249
Gruppeliv 65 195
I alt 148 444
     
Dimittender    
Kontingent til Pharmadanmark 150 450
PDA 35 105
Forenede Gruppeliv 65 195
I alt 250 750
     
Aktiv udland (ansat på udenlandsk kontrakt)    
Kontingent til Pharmadanmark 148 444
PDA 35 105
Forenede Gruppeliv 65 195
I alt 248 744
     
Øvrige medlemmer (tidl. Passive) 151 453
Studerende 25 75
Pensionister 25 75

Skattefradrag

Udgiften til kontingent kan trækkes fra skattemæssigt. Der er således fradrag for kontingentet samt for betalingen til sektionernes fællesfond og forhandlingsfonden. Fradrag sker som et ligningsmæssigt fradrag i selvangivelsen. Der er ikke skattefradrag for indbetalingen til Forenede Gruppeliv og Pharmadanmark - Hospital, Uddannelsesfonden.

Seniormedlemmer på efterløn eller tjenestemandspension bedes kontakte os senest den 20. marts på pd@pharmadanmark.dk, da fradrag for disse grupper skal indberettes manuelt til Skat.  

Opkrævning

Kontingentet beregnes på månedsbasis og opkræves kvartalsvist. Det er din status den første i  måneden, der afgør, hvor meget du skal betale. Som udgangspunkt betaler alle aktive medlemmer, der har et ansættelsesforhold, fuldt kontingent. Der er en særligt sats for medlemmer ansat på udenlandsk kontrakt, fordi Pharmadanmark ikke er forpligtet til at yde juridisk bistand i forbindelse med ansættelsesforhold, der er reguleret af udenlandsk lovgivning. De opretholder dækning under foreningens Gruppelivsordning og optjener ret til at modtage understøttelse fra Pharmadanmarks arbejdsløshedssikring (PDA) ved ufrivillig ledighed. 

Kontingenter opkræves kvartalsvis.