Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er Pharmadanmarks øverste myndighed.

Pharmadanmarks repræsentantskab består af hovedbestyrelsens medlemmer og et antal repræsentanter for de sektioner, der repræsenterer foreningens aktive medlemmer samt fem repræsentanter udpeget af studenternetværket.

Sektionernes antal i repræsentantskabet udgør pt 65 personer.

Alle fagforeningens medlemmer samt andre, hvis tilstedeværelse ønskes af hovedbestyrelsen, har adgang til repræsentantskabets møde der afholdes hvert år. Ethvert af foreningens medlemmer har også taleret. Men det er kun repræsentantskabsmedlemmer, der har stemmeret.

Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i november måned. Herudover afholdes repræsentantskabsmøde, når repræsentantskabet selv eller hovedbestyrelsen finder det nødvendigt