Ligestilling

11.05.2023

Life Science-industriens lønmodtagere er i lidt højere grad kvinder end mænd

I life science-industrien er flertallet af lønmodtagerne kvinder. Måler vi på antallet af personer, uagtet deres arbejdstid, udgør kvinderne omkring 53 pct. af de ansatte lønmodtagere, mens mændene derfor udgør omkring 47 pct.

Måler vi i stedet på antallet af årsværk, udgør mændene 1 procentpoint mere af beskæftigelsen i industrien, og de udgør dermed 48 pct. af lønmodtager-årsværkene i industrien. Det indikerer, at kvinderne i lidt højere grad end mændene har stillinger på mindre tid end en fuldtidsstilling. Overordnet set er indtrykket dog, at life science-industrien udgøres af et mindre flertal af kvinder relativt til mænd.

x


Life science-industrien har flere kvindelige direktører end andre brancher, men er ikke i mål

I life science-industrien var hver femte direktør en kvinde (20 pct.) i 2021, hvilket er højere end fremstillingsindustrien bredt med 11 pct. og Danmark generelt med 16 pct. Det betyder, at kvinder oftere er at finde på direktørposter i life science-industrien, end det er tilfældet i Danmark generelt. Således har det været i en årrække fra 2014 til 2021.

I 2021 er 445 direktørposter besat af kvinder i life science-industrien, hvilket svarer til en absolut stigning på 83 pct. siden 2014. Denne stigning er drevet af, at industrien vokser, og den ses samtidig med, at fordelingen af direktørstillinger ikke ændres betydeligt.

Samtidig er kønsfordelingen for direktørposter afkoblet for den generelle kønsfordeling i life science-industrien, hvor lidt mere end halvdelen af de ansatte er kvinder (53 pct.) jf. foregående slide. Der er dermed plads til forbedring i forhold til at få styrket mangfoldigheden blandt direktører i life science-industrien, selvom andelen er lidt højere end i Danmark generelt.
x

x

Kvinder sidder ligeså sjældent i bestyrelser i life science-industrien som de gør i andre brancher

Antallet af kvindeligt besatte bestyrelsesposter i life science-industrien, er i perioden 2014 til 2021 vokset fra 445 til 745, hvilket svarer til en stigning på 67 pct.

Selvom dette er en positiv nominel udvikling, så har andelen af kvinder i bestyrelsesposter i life science-industrien ikke rykket sig i perioden. Vi ser dermed samme billede som for direktørerne. Andelen af kvinder med bestyrelsesposter i life science-industrien og generelt i Danmark har ligget på hhv. 19 pct. for Danmark generelt og 20 pct. for lige science-industrien i alle de tre observerede år.

Det betyder, at andelen af kvinder i bestyrelser i life science- industrien, såvel som i andre brancher, fortsat er lav. I fremstillingsindustrien er tallet lavere, hvor 17 pct. af bestyrelsesposterne er besat af kvinder. Der er dermed plads til forbedring i forhold til at få styrket mangfoldigheden i bestyrelserne i life science-industrien såvel som i Danmark generelt.
x

x