Bliv mentee

Få sparring og nye input til din karriere, din arbejdspersonlighed og udviklingen af dine nuværende og nye kompetencer i samspil med en mere erfaren mentor.

Inden du søger om at få en mentor

Tænk over, hvad det er, du gerne vil have hjælp til?

Vi forsøger at matche dig med en mentor, som selv har erfaring med den type udfordring, du står over for i dit arbejdsliv. For at lave et godt match er det nødvendigt, at du er i stand til at formulere kort og præcist, hvad det er for en udfordring, du ønsker sparring på.

Måske vil du gerne udfolde et bestemt potentiale, opnå dit første lederjob, foretage et karriereskifte for eksempel fra specialist til generalist eller fra akademia til industri, lære at håndtere et højt arbejdspres, afklare om du skal satse på en karriere i udlandet. Eller noget helt andet.

Dine forventninger

En mentor er ikke ekspert i din problemstilling, så du skal ikke søge en mentor for at få ekspertråd om, hvordan du skal håndtere din situation. Det er heller ikke en professionel coach, du bliver matchet med.

Mentor er en rollemodel og en samtalepartner, som har valgt at bruge sin fritid på at inspirere, støtte og udfordre dig i dine refleksioner over din personlige og faglige udvikling.

Har du nogle særlige ønsker til mentor, for eksempel at det er en kvindelig leder, en person med kendskab til et specielt arbejdsområde, eller en der har en ph.d.-grad, så beskriv dine forventninger i ansøgningen, og begrund dem.

Dine forpligtelser som mentee

  • Vær engageret, og tag ansvar for processen
  • Forbered møderne, sæt dagsordenen, formuler dine tanker
  • Vær aktiv mellem møderne, og følg op på de aftaler, I laver
  • Vær åben og ærlig
  • Lyt, vær modig, og lad dig udfordre.

Prioritering og tid

Mentorforløbet er til for dig, som er mentee. Det er dit projekt, der er fokus på, og det er derfor også dig, der har ansvaret for, at der kommer noget ud af det.

Det tager tid at være mentee, og du skal ville prioritere det.

Et mentorforløb i Pharmadanmark forløber over ca. 10 måneder (september – juni). Det betyder, at der er tid til fordybelse i de udviklingsprocesser, du arbejder med. Det foreslås, at I holder 6-8 møder af cirka 1½ timers varighed. Men mellem møderne skal du arbejde med de ting, I aftaler, så forvent, at du skal bruge en del mental energi og tid på dit mentorforløb. Ellers kaster det ikke nogen værdi af sig.

Tilmelding

Tilmelding til mentorordningen er lukket.

Kontakt Hanne Arentsen (har@pharmadanmark.dk), hvis du har spørgsmål til mentorordningen.