En højt kvalificeret arbejdsstyrke:

Attraktive forskningsmiljøer

 

Vi mener, at: 

 Halix - Et attraktivt forskningsmiljø er grundstenen til en succesfuld life science-branche og patientbehandling af høj kvalitet

  - Der skal flere midler til at udvikle og bibeholde attraktive forskningsmiljøer, så vi kan fremtidssikre fødekæden af højtkvalificeret arbejdskraft til life  science-industrien

 

Pharmadanmark i medierne:


Efteruddannelse 

Vi mener, at:

  Halix- Efter- og videreuddannelse skal gøres lettere tilgængeligt for life science-specialister

  - Virksomhedernes størrelse og økonomi skal ikke afspejle deres mulighed for at prioritere efteruddannelse og kompetenceudvikling

  - Ansatte i SMV’ers mulighed for at deltage i efter- og videreuddannelse skal styrkes

               - Efter- og videreuddannelsesindsatsen for life science-specialister skal styrkes gennem: 

                     ¤ En onlineportal, der giver overblik over efter- og videreuddannelseskurser
                     ¤ En personlig uddannelseskonto med midler til efter- og videreuddannelse
                     ¤ Udarbejdelsen af et kursuskatalog med fagspecifikke kurser målrettet life science-specialister

Pharmadanmark i medierne:


studieliv

 

Vi mener, at:

Halix  - Der skal være en god transition fra studieliv til arbejdsliv

  - Studielivet skal rumme plads til diversitet og mangfoldighed  

 

Kontakt