Fagligt netværk for kommunale farmaceuter

Så er vores netværk noget for dig.

Vi mødes fire gange årligt rundt omkring i landet. Vi holder faglige oplæg for hinanden, og vi inviterer eksterne oplægsholdere ind, når det er relevant. Vi planlægger også at tage på virksomhedsbesøg sammen.

De temaer, vi har drøftet, har blandt andet været medicinhåndtering, evidensbaseret lægemiddelbehandling, seponering af lægemidler, undervisning om medicin, særlige patientkategorier (nefrologi, psykiatri, geriatri, gastroenterologi m.fl.), kvalitet og patientsikkerhed.

Desuden har vi arbejdet med medicingennemgang med cases samt klinisk betydning af interaktioner.

Det er en forudsætning for medlemskab, at du er ansat i en kommune, og du skal være indstillet på at tage ansvar og bidrage aktivt, når du træder ind i netværket.

Vi planlægger møderne i fællesskab og skiftes til at tage ansvar for afholdelsen.