Netværk for selvstændige

Hvordan foregår det?

Det er deltagerne, der sætter dagsordenen og skaber indholdet.

Pharmadanmarks netværksgrupper er baseret på erfaringsudveksling, videndeling og sparring mellem deltagerne. Møderne tager udgangspunkt i deltagernes egne, konkrete udfordringer og giver mulighed for at reflektere over egen og andres praksis. Der er altså ikke tale om en oplægsrække og du skal være indstillet på at bidrage aktivt til netværkets drift og udvikling.

Hvor bliver møderne afholdt?
Hos Pharmadanmark eller hos netværksmedlemmerne.

Hvilket udbytte kan jeg forvente?
Som deltager i Pharmadanmarks netværk for selvstændige får du:

  • Indblik i andre selvstændiges udfordringer
  • Inspiration til løsninger på aktuelle udfordringer i din egen virksomhed
  • Sparring på vanskelige situationer som selvstændig
  • Mulighed for at reflektere over egne karrierevalg
  • Mulighed for at dele ud af din egen viden og erfaring
  • Adgang til den faglige ekspertise der er i netværket
  • Mulighed for at udvide dit personlige netværk og for at møde nye samarbejdspartnere, kunder og leverandører
  • Mulighed for at øve indflydelse, skubbe til dagsordener og høre hvad der rør sig i branchen.

Hvordan kommer jeg med?

Netværkets aktive medlemmer afgør selv, om der er plads til nye medlemmer, og hvem de vil have med.

Du kan anmode om adgang til netværket via MinSide. Husk at fortælle lidt om dig selv, din virksomhed og dine ønsker til et netværk i din anmodning.