Guide til personligheds- og færdighedstest

De tests, som du som kandidat til jobbet i dag skal gennemgå, kan variere afhængigt af stillingen eller virksomheden.

Den mest udbredte form for test er en personlighedstest, der afdækker dine personlighedstræk. Men der er også mange, som anvender færdigheds- eller intelligenstest.

Her kan du læse mere om brugen af test, og hvordan du forbereder dig bedst muligt.

Læs vores guide til personligheds- og færdighedstests.