Højtspecialiseret arbejdskraft er vigtigt i life science

20.06.2024

Kandidatudvalget fremlagde 19. juni sin første delrapport, der giver et bud på fremtidens kandidatuddannelseslandskab. Rapporten tager udgangspunkt i den universitetsreform, som regeringen indgik sammen med en række partier sidste år.  
Pharmadanmark er meget fokuseret på, at life science-industrien kan få dækket sit store behov for højtuddannet arbejdskraft, for ellers risikerer man, at attraktive arbejdspladser lægges i udlandet i stedet for i Danmark.

”Derfor er vi også meget optaget af, at man med universitetsreformen og de kommende ændringer i kandidatuddannelserne ikke forringer uddannelser inden for life science-området eller kvaliteten af fremtidens dimittender. Dygtige og kvalificerede medarbejdere er branchens vigtigste råstof. Af den grund skal vi sikre, at rammerne for uddannelsessystemet også fremadrettet er de bedste for at kunne levere kloge hoveder og hænder med de fornødne kompetencer,” siger Stine Hasling Mogensen, formand for Pharmadanmark.

Hun ser derfor positivt på, at kandidatudvalget lægger vægt på, at oprettelsen af engelsksprogede uddannelsespladser skal ske inden for områder, hvor der er høj efterspørgsel og gode muligheder for at fastholde internationale studerende. Det gør sig i høj grad gældende inden for life science-området. Men hun er konkret bekymret over, at kandidatudvalget er underlagt en præmis, der har den uheldige konsekvens, at op mod en fjerdedel af universitetsuddannelserne bliver forkortet til et år.

”Vi hører ikke fra aftagerne i life science-industrien, at de efterspørger medarbejdere med mindre uddannelse, tværtimod. Derfor bør der på områder med behov for højt specialiseret arbejdskraft – herunder life science – forsat udbydes toårige kandidatuddannelser. Fra politisk side bør man være meget opmærksom på risikoen for at lave uhensigtsmæssige ændringer i uddannelseslandskabet, der kan øge arbejdskraftmanglen inden for vækstindustrier,” understreger Stine Hasling Mogensen.
 
Hun er glad for, at man i tilrettelæggelsen af de nye kandidatuddannelser har fokus på kvaliteten i de nye uddannelser. 
”Derudover er jeg også glad for at se, at life science-uddannelser som farmaceut og dyrlæge er undtaget en omlægning. Men jeg så gerne, at det omfattede flere uddannelser, især uddannelser med meget laboratorie-arbejde, som i forvejen kræver mange konfrontationstimer og er meget tætpakket undervisningsmæssigt.” 
Stine Hasling Mogensen slutter: ”Der er meget på spil for de studerende, erhvervslivet og samfundet i al almindelighed med kandidatreformen. Derfor skal man overveje at se på rammerne for aftalen, så man ikke uforvarende kaster os ud i ændringer på uddannelsesområdet, der forringer niveauet hos de fremtidige dimittender og dermed også gør det sværere for vækstindustrier at få opfyldt deres behov.”