Apoteksfarmaceuter er lægemiddeleksperter, der hver dag er med til at sikre et højt fagligt niveau og gøre en forskel for medicinsikkerheden ved at vejlede farmakonomer og brugere af medicin på landets apoteker.

Se hvilke muligheder du har for at udvikle din karriere i apotekssektoren.

 

 

 

 

 

Netværk er en værdifuld investering i din karriere, og som apoteksfarmaceut har du gode muligheder for det, da overenskomsten giver dig ret og pligt til at indgå i et netværk og mødes fire gange om året.
Læs mere

Netværk er en værdifuld investering i din karriere, og som apoteksfarmaceut har du gode muligheder for det, da overenskomsten giver dig ret og pligt til at indgå i et netværk og mødes fire gange om året.

Som apoteksfarmaceut er du ansat på en overenskomst.

En del af overenskomsten handler om netværksgrupper, som apoteksfarmaceuter har ret såvel som pligt til at mødes i fire gange om året. De dage er du taget ud af vagtskemaet, men får løn.

Vilkår for deltagelse i netværk for apoteksfarmaceuter:

 • Farmaceuter med mere end 65 timers ansættelse om måneden har ret og pligt til minimum 1 dag i kvartalet at arbejde i lokal netværksgruppe med andre farmaceuter. De […] nævnte opgaver indgår i netværksarbejdet.

 • Apotekeren dækker transportomkostningerne.

 • Ved lokal netværksgruppe forstås egen eller tilgrænsende kreds(e). Hvis netværksmøder afholdes uden for området forudsætter det apotekerens accept.

 • Der udsendes dagsorden og udarbejdes referater i forbindelse med netværksmøderne.

 • Deltidsansatte med mere end 65 timers ansættelse om måneden indgår på lige fod med fuldtidsansatte. Der gives ikke erstatningsfridage eller anden fritid, såfremt netværksdagene foregår på arbejdsfrie dage eller varer udover normal arbejdstid.

Find eller start et netværk

MinSide kan du få et overblik over eksisterende netværk for apoteksfarmaceuter i dit lokalområde. Du kan også starte et nyt netværk.

Pharmadanmark og Danmarks Apotekerforening udbyder et karriereudviklingsforløb for dig, der ønsker at målrette din karriere på apoteket og gerne vil lære mere om dine karrieremuligheder på apoteket.
Læs mere

Pharmadanmark og Danmarks Apotekerforening har afsat overenskomstmidler til apoteksfarmaceuters karriereudvikling og derfor udbydes nu for fjerde gang et udviklingsforløb til apoteksansatte farmaceuter, der ønsker et fokuseret karriereudviklingsforløb på apotek.

Forløbet
Forløbet består af 3 moduler:

 • modul 28.-29. maj 2021
 • modul 9. oktober 2021
 • modul 19. marts 2022

Du får tilknyttet en mentor i forløbet, som du skal mødes med mellem modulerne for at diskutere din karriereplan.

Om dig
Karriereudviklingsforløbet er noget for dig:

 • hvis du ønsker at målrette din karriereudvikling på apoteket
 • hvis du ønsker at blive klogere på dine muligheder i sektoren og arbejde med dig selv
 • hvis du er motiveret for at fastholde og udvikle egen ledelsesmæssige og/eller faglige kompetence
 • hvis du har lyst til at have en mentor og give noget af dig selv.

Dine forudsætninger:

 • Du er farmaceut ansat på apotek
 • Du har været ansat på apotek i mindst 6 måneder og har mindst 2 års relevant erhvervserfaring
 • Du er motiveret for at arbejde med din karriereudvikling på apoteket
 • Du er indstillet på at lægge tid og kræfter i forløbet, også imellem de tre moduler.

Praktisk:

 • Der er et deltagergebyr på 3.500 kr.
 • Alle moduler afholdes i trekantsområdet.
 • På første modul vil der være festmiddag og overnatning.

Kontakt kursussekretær Kristin R. Primdahl for yderligere information: paps@pharmakon.dk, tlf. 4820 6175.

Tilmelding

Tilmeld dig på Pharmakons hjemmeside (tilmelding er lukket).

Forløbet gennemføres for en gruppe på 30 apoteksfarmaceuter.

Der oprettes venteliste ved mere end 30 tilmeldinger. 

Ved tilmelding vil du få tilsendt et link til et spørgeskema, hvor dine besvarelser bruges til at matche dig med den rigtige mentor.

Som apoteker er du leder af et apotek. Det kan enten være dit eget apotek eller et sygehusapotek. For at blive apoteker skal du søge en ledig bevilling. Læs mere om processen her.
Læs mere

Farmaceuter kan søge om en apoteksbevilling og blive apotekere. Ledige apoteksbevillinger slås op på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside og apoteksbevillinger tildeles af Lægemiddelstyrelsen. Processen for ansøgning er beskrevet på styrelsens hjemmeside.

Forfremmelsesrådet rådgiver Lægemiddelstyrelsen i sager, der handler om bevillinger til at drive apotek og om ansættelse af private sygehusapotekere. Rådets opgave er at udtale sig om, hvorvidt den enkelte ansøger er egnet eller ikke egnet til at drive et apotek.

Arbejdet i Forfremmelsesrådet er delt op i:

 • bevilling til at drive apotek (varetages af 4 rådgivende konsulenter, der er indstillet af Pharmadanmark, Farmakonomforeningen, Danmarks Apotekerforening og Forbrugerrådet Tænk) 
 • ansættelse af private sygehusapotekere (varetages af 3 rådgivende konsulenter, der er indstillet af Pharmadanmark, Farmakonomforeningen og sygehusapoteksejerne i forening). 
   

Hvis du er interesseret i at søge apotek, anbefaler vi, at du aftaler et møde med Pharmadanmarks forfremmelseskonsulent Birgitte Kruse Christiansen, mail:bkl_02@hotmail.com. Forfremmelseskonsulenten kan ikke vejlede ansøgere i forhold til ansøgning om en konkret bevilling, men kan rådgive generelt.