Klar til MUS?

Medarbejder-Udviklingssamtale, MUS, er den tilbagevende samtale om din udvikling, dine opgaver og din trivsel på arbejdspladsen. Derfor er det vigtigt, at du forbereder dig for at være bedst muligt stillet i forhold til dit behov og dine ønsker. Så MUSen ikke opleves som spild af tid. Brug din MUS til et tilbageblik og feedback for at kunne planlægge dine fremtidige arbejdsopgaver og udviklingsmuligheder.

Forbered din MUS
Det er godt at kende dine egne værdier og din motivation, inden du går i gang med at forberede din MUS. Brug eventuelt en værdiøvelse, som beskrevet her, eller tænk over hvad du bliver motiveret af, og hvad der giver dig arbejdsglæde. Du må gerne blive helt konkret med, hvilke opgaver du laver og hvilke ansvarsområder, du har, og hvordan du trives med dem. Du kan fx forestille dig, at du skal beskrive din arbejdsdag og primære arbejdsopgaver overfor en ny kollega.

Desuden kan du stille dig disse fem supplerende spørgsmål:

 1. Hvordan vil jeg gerne have, at mit arbejdsliv og min karriere skal se ud?
 2. Hvad skal der til, for at jeg når mine mål?
 3. Hvilke kompetencer skal jeg bruge for at nå mine mål?
 4. Hvordan udvikler jeg bedst, de kompetencer jeg har?
 5. Hvordan tilegner jeg mig nye kompetencer?


Som udgangspunkt handler det om dig, men du må også gerne overveje, hvad det betyder i et organisatorisk perspektiv. Det kan være, du drømmer om at opdyrke en ny kompetence, som spiller sammen med virksomhedens strategi, eller kan bidrage til, at afdelingen når et fælles mål. 

Når du forbereder dig til MUS, er det også vigtigt, at du får sat ord på dit job og dine kvalifikationer, samt de kompetencer, du ønsker at opnå. Der følger ofte et skema med, når du inviteres til MUS. Skemaet er godt både som forberedelse og fordi det sikrer en struktur på samtalen med forskellige punkter og spørgsmål, så I kommer hele vejen rundt. Det kan være spørgsmål som:

 • Hvordan vurderer du din trivsel?
 • Hvad skal der til for, at du har det godt på dit arbejde?
 • Hvad motiverer dig særligt ved dit arbejde?
 • Hvordan bidrager du til vores mål?
 • Hvordan har du det med dine arbejdsopgaver?
 • Er der opgaver, du gerne vil have mere af?
 • Er der opgaver, der er særligt udfordrende, eller som du gerne vil have mindre af?
 • Hvordan fungerer dit samarbejde med andre? (giv eksempler)
 • Har du kompetencer, der skal styrkes eller udvikles?
 • Hvordan ser din fremtid ud, hvad er dine ønsker og ambitioner?
   

Udover at udfylde skemaet og tænke over dit arbejdsliv, så skal du også overveje, hvad du gerne vil have ud af samtalen. Hvad skal dit udbytte helt konkret være? Eller hvad vil du gerne opnå for din fremtidige karriere? Det er nemlig ikke altid et spørgsmål om at ville videre til næste job eller få en masse efteruddannelse. En udvikling kan også være at få et nyt ansvarsområde eller deltage i et projekt, hvor du skal bidrage med din specialistviden. For nogen kan formålet være at få ro eller skabe balance mellem sit arbejdsliv og privatliv. Pointen er at få lavet klare mål for, hvad der skal ske fremover.

Dokumentér aftalerne 
Sørg for at I får formuleret klare aftaler for din udvikling. Hvis I skriver et referat, skal det derfor være retvisende og samle op på de aftaler, I har indgået. Det kan fx være nye opgaver eller kompetenceudvikling i det kommende år. Mange steder skriver I aftalen ned i en udviklingsplan. Det kan være et fast skema, som I bruger på arbejdspladsen, men det kan også bare være et par linjer i en mail til din leder.
Når du skriver dine mål ned, så prøv at være så konkret som mulig. Hvis det fx er et ønsket om et kursus, så find kurset og noter datoerne samt hvad der skal til for at få succes med kurset. På den måde kan det være lettere at følge op på senere.

Eksempel:

Mål Succeskriterier Deadline
Deltage på kurset ”Pharmacovigilance – an introduction” samt gennemføre intern træning PV-002 Bedre forståelse for Pharmacovigilance Q4 – gennemført kursus
Q2 – trænet i håndtering og rapportering af bivirkninger

 
Håndtering af indrapporteringer for XXX Alle indrapporteringer er modtaget og håndteret inden for fem dage Løbende opfølgning på statusmøder
Personlig planlægning Blive mere realistisk i forhold til overholdelse af deadlines Fast punkt på 1:1 agenda


 Opfølgning
Brug din MUS og udviklingsplan til at holde din leder og arbejdsplads op på, hvad I har aftalt. Det sikrer både din faglige og personlige udvikling samt din arbejdsglæde. Du kan hænge dele af den på din opslagstavle eller gøre det til en del af agendaen, når du har løbende samtaler med din leder. På den måde har du et overblik over fremdriften og kan holde dig selv op på dine mål.

Det kan også ske, at planen ændrer sig. Vi kan ikke forudse alt, og der kan ske ting i både dit arbejdsliv og privatliv, som gør, at du skal fokusere på noget andet. Vær åben overfor at det kan ske, og tag en snak med din leder om, hvad I så gør. Skal planen revideres eller udsættes? Det kan være rart, at I derfor løbende taler om det, så du ikke sidder på din næste MUS og bliver overrasket.

Så følg godt med i din udvikling og hvordan du bidrager til afdelingens mål, så du i løbet af året holder øje med, at du indfrier det, I har aftalt.  På den måde kan du selv arbejde med at få dit arbejdsliv til at hænge sammen, så både din motivation og trivsel er i top.

Brug for hjælp?
Det kan være svært selv at komme i gang, så du er velkommen til at booke os til en karrieresamtale, hvor vi udforsker dine udviklingspotentialer og taler om, hvordan du kan gribe det an til din næste MUS.

Kontakt Karrierevejledningen i Pharmadanmark.
Skriv til Karriere@pharmadanmark.dk