Ansættelseskontrakt


Du har krav på en ansættelseskontrakt, hvis du er ansat længere end en måned og arbejder gennemsnitligt minimum otte timer om ugen – uanset om du er privat eller offentligt ansat. 

Du skal have din kontrakt senest en måned efter ansættelsesforholdets start, og den skal indeholde alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet.

Pharmadanmarks jurister læser gerne din kontrakt igennem, inden du skriver den under.

Hvad skal kontrakten indeholde 

Ifølge ansættelsesbevisloven skal kontrakten indeholde:

  1. Kontraktparternes navne og adresser

  2. Arbejdsstedets beliggenhed

  3. Jobbeskrivelse og /eller stillingsbetegnelse

  4. Dato for ansættelsens start

  5. Ansættelsens forventede varighed, mindre der er tale om tidsubegrænset/ fast ansættelse

  6. Rettigheder vedrørende ferie og evt. feriefridage

  7. Parternes opsigelsesvarsler

  8. Gældende/ aftalt løn samt udbetalingsterminer

  9. Den daglige/ ugentlige arbejdstid

  10. Evt. overenskomster/ aftaler.

For punkterne 6-9 er en henvisning til f.eks. lov, administrative bestemmelser eller overenskomst tilstrækkeligt.

Under ansættelsen – også i en evt. fritstillingsperiode – er du som ansat underlagt en loyalitetsforpligtelse.
Læs mere

Under ansættelsen – også i en evt. fritstillingsperiode – er du som ansat underlagt en loyalitetsforpligtelse.  Du må f.eks. ikke arbejde for en konkurrent eller starte konkurrerende virksomhed, så længe du får løn fra virksomheden, medmindre dette er særskilt aftalt. Dette gælder for al...

Forskelsbehandlingslovens regler beskytter medarbejdere mod at blive forskelsbehandlet både før ansættelsen, under ansættelsen og ved opsigelse.
Læs mere

Forskelsbehandlingslovens regler beskytter medarbejdere mod at blive forskelsbehandlet både før ansættelsen, under ansættelsen og ved opsigelse. Det følger af loven, at en arbejdsgiver hverken direkte eller indirekte må forskelsbehandle medarbejdere eller ansøgere til ledige stillinger på grund a...