Arbejdsmiljø & arbejdsskader

Din arbejdsgiver er forpligtet til at sørge for, at arbejdsmiljøet på din arbejdsplads er sikkert og sundt.

Arbejdspladsen skal både i den fysiske indretning og i det psykiske arbejdsmiljø understøtte en sund arbejdsplads, hvor arbejdet kan udføres forsvarligt.

Kontakt vores juridiske rådgivere for personlig vejledning om arbejdsmiljø.

Arbejdspladsen skal både i den fysiske indretning og i det psykiske arbejdsmiljø understøtte en sund arbejdsplads, hvor arbejdet kan udføres forsvarligt.  
Læs mere

Arbejdspladsen skal både i den fysiske indretning og i det psykiske arbejdsmiljø understøtte en sund arbejdsplads, hvor arbejdet kan udføres forsvarligt. Fysisk arbejdsmiljø kan handle om alt fra ergonomi til temperatur og rygning. Psykisk arbejdsmiljø kan handle om psykosociale belastninger, rel...

Din arbejdsgiver er forpligtet til at sikre, at krænkende adfærd ikke forekommer på din arbejdsplads.
Læs mere

Din arbejdsgiver er forpligtet til at sikre, at krænkende adfærd ikke forekommer på din arbejdsplads. Arbejdsgiveren skal derfor planlægge arbejdet og iværksætte effektive tiltag, der sikrer, at du som medarbejder kan møde på arbejde uden at blive negativt påvirket - hverken fysisk eller psykisk....

En arbejdsskade kan have stor betydning for din arbejdsevne og i sidste ende påvirke dit arbejdsliv på flere måder.
Læs mere

En arbejdsskade kan have stor betydning for din arbejdsevne og i sidste ende påvirke dit arbejdsliv på flere måder. Hvad er en arbejdsskade?  En arbejdsskade består af en af følgende: en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom. En arbejdsulykke er typisk en pludseligt opstået skade i fo...

En vigtig del af arbejdsmiljøet er omfanget af arbejdstiden. Arbejdstidsreglerne sikrer, at medarbejderne får tilstrækkelig hvile og frihed, så der kan skabes balance mellem arbejde og privatliv.
Læs mere

En vigtig del af arbejdsmiljøet er omfanget af arbejdstiden. Arbejdstidsreglerne sikrer, at medarbejderne får tilstrækkelig hvile og frihed, så der kan skabes balance mellem arbejde og privatliv. 11-timers reglen Arbejdstiden skal tilrettelægges, så ansatte får en hvileperiode på mindst 11 ti...

Kontakt juridisk rådgivning

jura@pharmadanmark.dk
Telefon: 39463605
Mandag-torsdag 9.30 - 16.00
Fredag 9.30 - 14.00