Netværk for ledere

Pharmadanmarks ledernetværk er baseret på erfaringsudveksling, videndeling og sparring mellem deltagerne. Det er deltagerne, der sætter dagsordenen og skaber indholdet. Møderne tager udgangspunkt i deltagernes egne konkrete udfordringer og giver mulighed for at reflektere egen ledelsesstil og få nye perspektiver over egen og andres ledelsespraksis. Du får også en gylden mulighed for at udvide dit personlige ledernetværk i branchen.

Det er deltagerne, der sætter dagsordenen og skaber indholdet og møderne foregår typisk i Pharmadanmarks lokaler eller netværket skiftes til at være vært for møderne.

 

Find eller start et netværk

MinSide kan du få et overblik over eksisterende ledernetværk. Du kan også starte et nyt netværk.


Du kan anmode om adgang til netværket via MinSide. Husk at fortælle lidt om dig selv, og dine ønsker til et netværk i din anmodning. Netværkets aktive medlemmer afgør selv, om der er plads til nye medlemmer.

 

Arrangementer om ledelse

Som ekstra inspiration til ledernetværkene afholder Pharmadanmark virtuelle og fysiske møder med viden og debat om ledelse. Arrangementerne annonceres løbende i arrangementskalenderen.