Årsregnskab for Pharmadanmark

For regnskabsåret 2020 har foreningen oplevet medlemsfremgang blandt erhvervsaktive på 3,3 pct. Pharmadanmark har fortsat fokus på medlemsstrategien og dermed medlemsvæksten.
Resultatet for regnskabet er primært præget af COVID-situationen samt de omkostninger og det fokus der er lagt i til eksekvering af strategi og arbejdet med medlemsstrategien.

Læs årsregnskabet (pdf)