Tre masseafskedigelser i træk: Trist start på 2023

20.02.2023

Pharma 2/2023

LEDER

Af Tanja Villumsen, formand for Pharmadanmark

2023 er startet rigtig skidt: hele tre masseafskedigelser på under 14 dage på henholdsvis Leo Pharma, Y-mAbs og Novartis. Det ser unægteligt voldsomt ud. Til sammenligning var der seks i hele 2022.

Vi må erkende, at større afskedigelsesrunder desværre efterhånden ikke er noget særsyn.

Som fagforening for nogle af de dygtige ansatte, som mister deres job, ærgrer vi os naturligvis over, når det sker. Heldigvis er erfaringen, at de afskedigede ret hurtigt kommer i beskæftigelse igen. Vi har at gøre med en vækstindustri med stort behov for kompetente medarbejdere.

Men det er og bliver både utrygt og ubehageligt at blive ramt af en af disse masseafskedigelser, ligesom det er ved enhver anden afskedigelse. De, der går fri, kan også sidde tilbage med en følelse af sorg. 

Det er så til gengæld også her, at man skal kunne mærke, at man har en fagforening i ryggen til at hjælpe og støtte.

Selvom life science-branchen har mange ledige stillinger, kan en afskedigelse også være en god anledning til at tale med en af Pharmadanmarks karrierevejledere om, hvilken vej man nu skal gå. Og man kan på grund af foreningens særlige kollektive arbejdsløshedsordning (PDA) lune sig ved, at man har en bedre økonomisk buffer end de fleste andre på arbejdsmarkedet. 

På trods af de tre triste masseafskedigelser bør man alligevel holde lidt igen med de helt store alarmklokker. De rokker nemlig ikke ved den overordnede udvikling i beskæftigelsen blandt vores medlemmer. 

Der er stor brug for højtuddannet og højtspecialiseret arbejdskraft. Faktisk er vi i en situation, hvor dansk life science på sigt risikerer at blive alvorligt hæmmet på grund af manglende hænder og hoveder – og allerede nu har nogle virksomheder dybe panderynker i den anledning.

Selv med udgangspunkt i et konservativt vækstscenarie for life science-branchen er der grund til at forsøge at være på forkant. Væksten skaber et videns- og kompetencebehov hos virksomhederne, som der skal tages hånd om for at kunne indfri industriens potentiale. 

Derfor er en af Pharmadanmarks mærkesager, at Danmark skal være bedre til at tiltrække udenlandske studerende – og at høste gevinsterne ved at gøre det attraktivt for dem at blive her bagefter.

Fra en undersøgelse blandt internationale studerende ved vi, hvorfor det kan knibe med fastholdelsen – blandt andet er det de færreste unge, udenlandske life science-specialister, der føler sig klædt ordentligt på til at indgå på det danske arbejdsmarked. Det giver en sværere overgang fra studie- til arbejdsliv, og vi risikerer, at det får dem til hurtigt at forlade Danmark igen.

Det er en skam, for internationale studerende er i flere henseender en overskudsforretning.

Vi arbejder derfor konkret for at fjerne loftet over internationale studerende på de uddannelser, hvor der er arbejdskraftmangel. Og for at gøre overgangen fra studie- til arbejdsliv nemmere. 

Vi tror på, at udsyn og gensidig videndeling mellem Danmark og resten af verden er afgørende for, at life science-industrien forbliver konkurrencedygtig.