Pharmadanmark - Stat

Pharmadanmark - Stat består blandt andet af medlemmer, der er ansat i offentlige styrelser og på universiteter. Sektionen er en sammenlægning af to tidligere kredse: Laboratoriefarmaceut-kredsen og undervisningsfarmaceut-kredsen.

Baggrunden for sammenlægningen er, at de ansatte inden for staten på en række områder har fælles interesser gennem fælles overenskomst og problemstillinger (forskning, udredning, undervisning).

Sådan arbejder Pharmadanmark – Stat

Visionen for sektionen er, at den både skal varetage medlemmernes faglige og sociale interesser.

Pharmadanmark – Stat varetager dine interesser internt i Pharmadanmark sammen med de statsansatte repræsentanter i Pharmadanmarks hovedbestyrelse og repræsentantskabet.

Derudover arbejder Pharmadanmark – Stat for at tilbyde dig relevante faglige og vedkommende arrangementer, der kan inspirere samt udvikle dine faglige og personlige kompetencer.

Hvis du er interesseret i at være en del af bestyrelsen eller deltage i repræsentantskabet skal du skrive til pd@pharmadanmark.dk.

Bestyrelsen for Pharmadanmark - Stat

Navn Rolle Arbejdsplads
Claus Hansen Formand Zealand - Sjællands Erhvervsakademi, Slagelse
Aynur Sert Næstformand Lægemiddelstyrelsen
Lene Hansen Medlem Lægemiddelstyrelsen
Gitte Claris Christensen Medlem Styrelsen for Patientsikkerhed
Maja Kocic Medlem Region Hovedstaden, Akutberedskab, COVID-19 vaccinationscentre
Wai Kei Wiki Ng Medlem Lægemiddelstyrelsen
Sehbar Khalaf Medlem Miljøstyrelsen

Læs retningslinjer for sektioner i forbindelse med afholdelse af arrangementer under Pharmadanmarks arrangementsguide.