Søg sponsorat

Sponsorater gives både til at støtte faglige oplæg, men også til initiativer der kan forbedre studiemiljøet på de enkelte uddannelser. 

Pharmadanmark yder sponsorater løbende på baggrund af indkomne ansøgninger. 

Ansøgning

Send en mail til efa@pharmadanmark.dk med følgende oplysninger: 

  • Beskrivelse af arrangement/begivenhed der ønskes støtte til

  • Oversigt over budget

  • Ønske til størrelse på sponsorat 

  • Beskrivelse af synlighed for Pharmadanmark ved udbetaling af sponsorat 

  • Reg. og kontonummer 

  • Navn på kontoejer ved udbetaling til privat person, ellers navn på forening/virksomhed der er kontoansvarlig