Leder: ET PHARMADANMARK FOR FLERE

15.06.2023

Pharma 05/2023 

Én samlet fagforening for alle de højtuddannede på lægemiddelområdet.

Af Tanja Villumsen, formand for Pharmadanmark

Det var målet, da den daværende Farmaceutforening i 2007 udvidede sit optagelsesgrundlag, og ved den lejlighed også skiftede navn til Pharmadanmark. Nu kunne ikke alene farmaceuter blive medlem, men også alle de mange andre stærke fagligheder, som beskæftigede sig med lægemidler.

Her i foreningens jubilæumsår – 150 års eksistens – er det oplagt at se på, om ambitionen om en fælles paraply så er blevet indfriet.

Til at starte med blev betegnelsen ’lægemiddelområdet’ hurtigt for smal – fagfolk inden for medico og biotek hører naturligvis også til her. Og i dag bruger vi jo meget life science, når vi omtaler, hvad vores medlemmer beskæftiger sig med.

Men hvad er det så for medlemmer, Pharmadanmark anno 2023 rummer?

Ja, farmaceuter som jeg selv udgør stadig grundstammen blandt vores 6.100 erhvervsaktive medlemmer, omkring syv ud af 10.

Men Pharmadanmark har nu medlemmer fra cirka 35 forskellige sundheds- og naturvidenskabelige uddannelser, blandt andet Molekylær biomedicin, Medicinalkemi, Medicin med industriel specialisering og veterinærmedicin.

Sammensætningen af medlemmer er altså præget af stor diversitet.

Vi har nu valgt, at også professionsbachelorer ansat i life science-industrien er velkomne. Det er fagfolk, som mange af jer i dag er kolleger med og arbejder tæt sammen med ude i industrien.

For eksempel er en af mine nærmeste kolleger i Novo Nordisk sygeplejerske og laver præcis det samme arbejde, som jeg selv gør, og arbejder på de samme vilkår. Det er da helt oplagt, at han skal kunne blive medlem hos os.

Professionsbachelorer inden for life science er da også en faggruppe, som Pharmadanmark har meget at tilbyde som fagforening, fordi foreningens spidskompetence netop ligger inden for denne branche.

Den brede sammensætning af ledere og ansatte vil give os yderligere tyngde i forhold til at tale områdets sag, naturligvis især med blik for de mennesker, som arbejder der.

Vi kan med vægt bag ordene sige, at vi repræsenterer nøglemedarbejderne i branchen, og at vi kender området så godt, at vi fortsat kan komme med konstruktive forslag til at løse udfordringerne.

Det er medarbejderne, som er grundlaget for branchens succes, og derfor skal de have en stærk organisation i ryggen til at tale deres sag, blandt andet i forhold til uddannelse, kompetenceudvikling og optimal brug af deres kompetencer.

En stærk, fremtidssikret forening kræver ikke mindst, at Pharmadanmark får flere medlemmer ind i fællesskabet. Flere medlemmer giver os mere tyngde som organisation i omverdenen, så vi kan få endnu mere indflydelse.

Flere medlemmer giver også øgede indtægter, så vi for eksempel kan endnu flere spændende arrangementer – også virtuelle – til gavn for alle medlemmer.

Jeg er ikke i tvivl om, at den modige og fremsynede beslutning om at åbne foreningen for 16 år siden har givet os flere kræfter til at hjælpe og understøtte medlemmerne – og har gjort os til en interessant samarbejdspartner for andre aktører i mange sammenhænge.

Nu har vi med professionsbachelorerne taget det næste naturlige skridt.

Alle life science-branchens dygtige medarbejdere skal kunne se en klar fordel i at blive medlem i Pharmadanmark – uanset hvilken life science-uddannelse de så kommer med. Derfor vil vi også fremover konstant arbejde på at udvikle og tilpasse foreningens mange tilbud og ydelser.

Læs det samlede Pharma