Fritstillet? Hvad du kan og må

16.06.2023

Pharma 05/2023

En ansættelse kan overordnet set afsluttes på to forskellige måder. Enten gør du det, eller også gør din arbejdsgiver det. Mange taler om en fritstilling, men er det det samme som en opsigelse?

Af Marcus Bossen, juridisk rådgiver Pharmadanmark

Hvis du eller din arbejdsgiver beslutter at opsige samarbejdet med det varsel, som er aftalt i din ansættelseskontrakt, så er udgangspunktet, at du skal arbejde i hele opsigelsesperioden. Det er dog ikke usædvanligt for Pharmadanmarks medlemmer i industrien at blive fritstillet i opsigelsesperioden.

En fritstilling er ikke en rettighed, men derimod en beslutning som udelukkende ligger hos arbejdsgiver. Ligesom som så meget andet ved en opsigelse, er en fritstilling dog ofte til forhandling.

Hvad sker der ved en fritstilling?
Når du bliver fritstillet, bliver du fritaget fra dine arbejdsopgaver, men modtager fuld løn. Der følger dog en del vilkår med en fritstilling.

I forbindelse med en fritstilling vil du derfor sædvanligvis blive bedt om at aflevere arbejdsgivers ejendele. Det kan være mobil, computer, nøgler og bil.

Det er vigtigt at få overblik over, hvad der sker med overskydende ferie, om man skal overdrage opgaver, har afspadsering eller firmabilen skal afleveres samme dag.

Tid til at finde nyt job
Det betyder til gengæld, at du fra dette tidspunkt holder fri med løn og har mere tid til at finde et nyt job.

Du har også tid til at overveje, hvad næste skridt i din karriere skal være. Det er oplagt at du benytter Pharmadanmarks karriererådgivning i sådan en situation.

Da du er fritstillet fra din stilling, kan du således også starte på et nyt job, imens du fortsat modtager løn fra din tidligere arbejdsgiver.

Loyalitetspligten
Man kan dog ikke gøre, hvad som helst i en fritstilling. Da du stadig modtager løn fra din gamle arbejdsgiver, er du teknisk set stadig ansat – også selvom du påbegynder en ny stilling i din fritstillingsperiode.

Det betyder, at du ikke må tage job i en konkurrerende virksomhed under din fritstilling, da du stadig er underlagt en loyalitetsforpligtelse.

Hvis du alligevel tager et konkurrerende job eller på anden måde opfører dig illoyalt overfor din gamle arbejdsgiver, kan de i yderste konsekvens bortvise dig, hvorefter du med øjeblikkeligt varsel ikke modtager yderligere løn fra dem.

De kan også rette krav mod dig for erstatning for ethvert tab, de måtte have lidt som følge af din illoyale adfærd.

Sagt på en anden måde: Det er meget vigtigt at overholde sin loyalitetsforpligtelse, da det kan have store konsekvenser at bryde den.

Loyalitetsforpligtelse er ikke en klausul
Loyalitetsforpligtelsen forveksles ofte med en konkurrenceklausul, da arbejdsgiveren kan finde på at gøre opmærksom på denne begrænsning i forbindelse med, at de fritstiller dig.

En konkurrenceklausul skal være aftalt skriftligt under din ansættelse, og denne type klausul begrænser dig også efter opsigelsesperiodens udløb, i modsætning til den almindelige loyalitetsforpligtelse, som kun begrænser dig under opsigelses-/fritstillingsperioden.

En konkurrenceklausul kan løbe i op til 12 måneder, efter din ansættelse er ophørt.

Det er Pharmadanmarks anbefaling, at man gør, hvad man kan for at undgå konkurrenceog kundeklausuler, og de er heldigvis ikke særligt udbredte i life science-industrien.

Vi ved dog godt, at drømmejobbet nogle gange kan være betinget af, at man underskriver sådan en klausul, og i det tilfælde er det vores klare anbefaling at søge rådgivning hos Pharmadanmarks jurister.

Få de bedste vilkår under opsigelsesperioden
Ofte suppleres en opsigelse med en form for fratrædelsesaftale.

En fratrædelsesaftale er en aftale om vilkårene i perioden fra meddelelsen om afskedigelse og frem til din endelige fratræden – altså vilkårene i din opsigelsesperiode.

I sådan en aftale kan man for eksempel aftale, at man er fritstillet, at man godt må tage konkurrerende arbejde samt modtage dobbeltløn efter den 3. måned i fritstillingsperioden, hvis man finder et nyt job.

En fratrædelsesaftale åbner således op for, at en række udgangspunkter kan fraviges.

Fordele og ulemper i en fratrædelsesaftale
Hvis du modtager en fratrædelsesaftale, er det vigtigt, at du sender den ind til Pharmadanmarks juridiske afdeling, så vi kan hjælpe dig med at forstå, præcis hvad du skriver under på, og hvilke parametre det ville være oplagt at forhandle videre på.

Pharmadanmarks juridiske rådgivning:

  • Vores jurister er højt specialiserede og er med over 1.000 kontraktgennemgange om året eksperter på life science-området.
  • Som en af de eneste fagforeninger kan vi også rådgive om aktieoptioner.
  • Vores juridiske rådgivning kan give dig individuel sparring om samtlige faser i dit arbejdsliv som ansættelse, lønforhandling, opsigelse men også ved sygdom, barsel, orlov og pension.


Kontakt jura@pharmadanmark.dk for at booke en individuel sparring med en af vores rådgivere. Telefon: 3946 3605.

 

Læs det samlede Pharma