Bedre arbejdsmiljø skal sikre en stærk apotekssektor nu og i fremtiden

05.02.2024

Danmarks Apotekerforening, Farmakonomforeningen og Pharmadanmark har skrevet ud til sektorens medarbejdere om en fælles indsats om at forbedre arbejdsmiljøet.

"Skal farmaceuter og farmakonomer fortsat vælge apotekerne til skal vi sikre, at apotekerne er attraktive arbejdspladser. Den dagsorden er helt afgørende for Danmarks Apotekerforening, Pharmadanmark og Farmakonomforeningen. Vi har i de tre foreninger en fælles opgave i at løse de arbejdsmiljøudfordringer i sektoren, som blev synliggjort i Pharmadanmarks og Apotekerforeningens undersøgelse fra sidste forår og den tilsvarende undersøgelse lavet af Farmakonomforeningen i 2022. Undersøgelserne dokumenterede, at der er arbejdsmiljøudfordringer, som skal tages alvorligt. Bl.a. oplever de ansatte på apotekerne oftere end landsgennemsnittet af lønmodtagere stress. Den udfordring har vi taget op sammen," skriver de tre foreninger og fortsætter:

"Vi har gennem et stykke tid arbejdet på en fælles indsats, og i en arbejdsgruppe med de tre foreninger ser vi på løsninger, som virker direkte i den enkeltes dagligdag. Arbejdet kører i tre spor: De kortsigtede løsninger, som kan løftes her og nu, løsninger på den længere bane samt en italesættelse af, hvad der eventuelt skal drøftes og løses ved et overenskomstbord. Det har været vigtigt, at indsatserne bliver konkrete, og at vi får taget hånd om udfordringerne hurtigt og med mærkbar effekt. Vi er godt i gang og forventer løbende at kunne præsentere tiltag, som giver medarbejderne det arbejdsmiljø, de fortjener – og som sikrer, at Danmark også i fremtiden har en stærk apotekssektor."