Repræsentantskabsmøde 2024

01.07.2024

Repræsentantskabsmøde 2024

Der indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 9. november 2024 kl. 09.00 hos Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent(er)
  2. Vedtagelse af forretningsorden og tidsplan for repræsentantskabsmødet
  3. Beretninger fra bestyrelse og udvalg og debat
  4. Forelæggelse af regnskab
  5. Behandlinger af indstillinger og forslag
  6. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingenter for det følgende kalenderår
  7. Valg
  8. Fastlæggelse af det samlede antal sektionsrepræsentanter til repræsentantskabet for den følgende repræsentantskabsperiode
  9. Fastsættelse af tid og sted for næste ordinære repræsentantskabsmøde
  10. Eventuelt

Forslag fra foreningens medlemmer – herunder de enkelte repræsentanter – som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal ifølge vedtægterne være sekretariatet i hænde senest 15. september.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig repræsentantskabsmødet på her

 

Valg til hovedbestyrelsen

I henhold til foreningens vedtægter skal nye hovedbestyrelsesmedlemmer være valgt inden 15. oktober. For opstilling til hovedbestyrelsen gælder, at navnene på medlemmer, som ønskes opstillet, skal indgives skriftligt til sekretariatet af mindst seks stillere fra kandidatens egen sektion. Stillerlisterne skal være sekretariatet i hænde senest 15. september. Stillerliste kan findes her.

I år er der ledige suppleant pladser i hovedbestyrelsen, og de fordeler sig således i sektionerne:

Apotek - 2. suppleant.

Regioner og Kommuner - 1. og 2. suppleant.

Stat - 1. og 2. suppleant

Studerende -  2. suppleant.

Privat -  1. og 2. suppleant.